Du er her
Hjem > Aktuelt > Forvaltning av kommunale eiendommer. Politikerne bestemmer seg etter valget.

Forvaltning av kommunale eiendommer. Politikerne bestemmer seg etter valget.

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Skal kommunens eiendommer forvaltes av kommunen eller et kommunalt selskap på konkurransemarkedet? Nesoddposten publiserer liste over eiendommer og ordførerkandidatenes svar.

Tangenten A/S eiendomsselskap ble vedtatt opprettet i desember 2019. Formålet er å legge eiendommer som ikke er formålsbygg inn i eiendomsselskap for å tilpasses konkurransemarkedet.

Administrasjonen er i gang med gjennomgang av saken om hvilke eiendommer som bør inn i selskapet og hvilke som bør holdes utenfor.

Saken er derfor ikke kjent for innbyggerne før valget sjøl om noen eiendommer har spesiell interesse med hensyn til hva som skal skje med dem. Nesoddposten ville vite hva ordførerkandidatene mener om spørsmålet siden ingen partier har behandlet saken.

Ordførerkandidatene om eiendomsselskapet og portefølje

Venstre ved Anne-Berit Smøraas
«Venstre mener at vi ikke kan ta stilling til hvilke av kommunens eiendommer som skal inn i det nye eiendomsselskapet uten mer informasjon og sakspapirer fra kommunen.
Gjør oppmerksom på at ingen av kommunens formålsbygg skal inn i selskapet.
Tangenten eiendom er et heleid kommunalkt foretak og er et forsøk på å unngå uheldige kommunale eiendomssalg/utleie som f.eks. salg av renseverktomten på Bjørnemyr. Her tapte kommunen flere millioner – eiendommen ble ikke lagt ut for salg på det åpne marked.
En annen sak er fremleie av tomten vis a vis rehab – rådmannen selv ønsker et slikt eiendomsselskap velkommen.»

Høyre ved Erik Adland
«Jeg synes dette er en sak som bør behandles i partiet før ordførerkandidaten uttaler seg i saken, jeg mener at dersom jeg gir uttrykk for min mening, kan du oppleves at det forplikter de andre i Høyre.»

Senterpartiet ved Eystein Ruud (som uttaler seg på vegne av Senterpartiet)
«Etter mange år med H og Ap ved makten er flere kommunale eiendommer preget av manglende vedlikehold. Vi tror det må nye krefter inn i politikken for å finne nye løsninger. En stemme til SP, Krf eller Venstre kan bidra til at denne saken blir vurdert på ny. Med det mål å få best mulig drift og vedlikehold av våre felles bygg. For de som tviler på at det står ille til så kan de dra ned på Blylaget og se forfallet på Linaro med egne øyne. Vår partigruppe har ikke mottatt noen informasjon eller dokumenter i saken og det vil derfor være uklokt å svare spesifikt ja eller nei på hver enkelt eiendom, eller å kommentere bastant i forhold til eiendomsselskapet som løsning.»

FrP ved Anne Elisabeth Østreng
«Takk for e-post men dette vil Nesodden FrP svare på etter valget og det ble kort frist for vi ønsker også å ta dette opp på et styremøte. Ha en fin kveld.»

Rødt ved Olga Papalexiou
«Her er mine umiddelbare tanker:

Rødt har ikke støttet opprettelsen av eiendomsselskapet i den formen det ble vedtatt.

Vi synes det er betenkelig å overlate kommunens eiendom til markedskreftene alene. Så, om Tangenten AS blir værende, så ønsker vi at ikke bare formålsbygg, men også annen eiendom og områder som er av stor allmenn interesse for innbyggerne skal forbli utenom selskapets mandat. Det vil si blant annet Tangen brygge, Steilene, bygg som i dag brukes til kunst og kultur og infrastruktur.

Samtidig trenger vi en helhetlig analyse av hva blir kommunens fremtidige behov på alle områder før man overfører noen ting som helst til Tangenten AS.

Kommunens eiendommer
Her følger en oversikt over noen kommunale eiendommer, unntatt er skoler og barnehager, samt Nesoddtangen gård grunnet klausul ved anskaffelse:

Bakkeløkka flerbrukshall

Berger brygge

Berger skog

Berger stadion, Bergersletta 125

Bergertoppen HVPU, Bergtunvn. 2

Bergtunvn 28

Bergtunvn.

Bergtunvn. 28

Bjørnemyrhallen, Tosletta 60

Bleksli kontorer, Blekslivn. 154

Bleksli vannverk, Blekslivn. 154

Blylaget nord, Linarovn. 33

Blåbærstien 32 – 34A

Brannstasjonen, Vardenvakken 96

Driftsbygning Berger stadion

Eiendom Drøbakvn. 28

Ekelund, Hilda Magnussons vei

Flateby

Grendehuset, Fjellstrand

Grøstadstrand

Haugen, Fjellvn. 32

Hellvik brygge

Hellvikstrand, Hellvikstrand 4

Hellviktangen, Hellvikalléen 60

Henhaug, Evenstuvn

Kommunen eier flere adresser ved Torvet,
Ingeniørstasjon Varden

Kommunesenter syd, Hagelundvn. 24

Langemyr

Linaro, Linarovn. 19

Munkefaret 5 og 11

Nesodden kirke, Presteskjærsvn. 23

Nesodden lettindustri, Hellvikvn. 10

Nesodden ungdomskafé, Hellvikskogvei 2

Nesoddhallen/Nesodden vgs, Kjartan veldes vei 12

Nesoddtangen skoles andel Samfunnshus, Kongleveien 24

Oksvalvn. 62

P 1, Pinnsvinvn. 4

P 2, Solåsvn.

Sandvoll

Signalen brygge

Skoklefald gård, Hellvikskogvei 4

Skoklefall omsorgsboliger

Solåsen,

Steilene, Persteilene

Svestadbråten/Labråten, Tjernsbråtavn. 102

Tangen brygge, terminalbygget

Tangenten, Konglevn. 2

Teigen renovasjon

Tjernsbråtan

To gård

Tømmerbygning Brattbakken

Vanntårnet, Vestveien 43

Varden

Kommunalsjef vil foreslå kommunal forvaltning av boliger
Konsulentselskapet Delouitte skriver i saksframlegg at eiendommer som «er gjenstand for utvikling til bolig, næringsbygg, handel etc. Bør inngå i eiendomsselskapet. Videre inngår eiendommer som leies ut til eksterne aktører i denne kategorien. Et kjennetegn ved de omtalte eiendommer er at tilsvarende eiendommer like gjerne kunne ha vært eiet og drevet av private aktører i et konkurranseutsatt marked.»

Planavdelingen arbeider med en gjennomgang av eiendommene. Kommunalsjef Anne Dybevold har tidligere sagt til Nesoddposten at formålsbygg og boliger ikke skal med i eiendomsselskapet. Formålsbygg er bygg som dekker formål i kommunal tjenesteyting, slike som skoler, renseanlegg, vannverk og lignende.

Hva med «perlene» – Linaro eller Nesoddtangen brygge
Nesoddtangen gård er under en ordningen «statlig sikring» fordi den er anskaffet i en samkjøpsavtale mellom kommunen og staten. Men Linaro kan være aktuell innenfor eiendomsselskapet og hva med Tangen brygge?

Det er foreslått næring på brygga, på toppen av et lokk over parkeringsplassen. En skissekurranse pågår for tiden og fristen for å sende inn forslag er 15. september, se https://www.nesodden.kommune.no/horing-kunngjoringer/konkurranseutlysning-skissekonkurranse-for-tangen-brygge.223227.aspx

[Bilde To gårds venner https://www.facebook.com/groups/324218104777198/about/]

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: