Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunestyret 2019 – 2023 må velge mellom elefanten i rommet og holdning mot fremmedfrykt

Kommunestyret 2019 – 2023 må velge mellom elefanten i rommet og holdning mot fremmedfrykt

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

FrPs ordførerkandidat John Brungot har trukket seg etter at han ble valgt inn i Kommunestyret på Nesodden. Brungot er kjent som medlem av SIAN (Stopp islamifiseringen av Norge) og som sådan er han en formidler av fremmedfrykt. Kommunestyret skal behandle sak om rasisme og radikalisering senere. Kommunestyrearenaen en utfordring med hensyn til holdninger og samtalekultur.

Interpellasjon
Nytt Kommunestyre må behandle sak om rasisme og radikalisering i kommende periode etter at Johannes Dalen Giske (AP) har satt tema på dagsorden.

Dalen Giske stillte et representantspørsmål (interpellasjon) 28 august i år og foreslo at Kommunestyret måtte be rådmannen utarbeide en handlingsplan mot rasisme og radikalisering.

Det ble vedtatt etter forslag fra Ordfører at interpellasjonen skulle følge med til neste Kommunestyre behandler sak om kommunens planprogram.

Kommunestyret kan velge en ordfører med demokratisk sinnelag og respekt for alle politiske meninger. Henning Korsmoe med Lara Rashid som varaordfører tør være et ypperlig forslag. Ordfører skal velges i konstituerende kommunestyremøte 2. oktober.

Dalen Giskes begrunnelse var det stadig brukes ord og begreper i samfunnsdebatten som bygger opp om hatet og diskrimineringen mot minoritetsgrupper generelt, og muslimer spesielt.

Rasisme er et problem på Nesodden
Dalen Giske sa også at han inntil nylig muligens ikke ville sett på rasisme og radikalisering som et problem i Nesodden kommune, men at oppfatningen ble endret da Nesodden FrP nominerte et aktivt medlem i SIAN til å være ordførerkandidat.

Brungot skal være ekskludert av FrP, han ble valgt inn men har trukket seg fra plassen i kommende kommunestyre. Nils Arne Haldorsen og Anne Elisabeth Østereng vil sitte i kommunestyret for FrP.

15,41 % av Nesoddens befolkning har i følge SSB 2017 annen bakgrunn enn den norske. I Nesoddens nye kommunestyre sitter også representanter med bakgrunn fra andre land. Slik sett er bredden i befolkningen også representert i kommende kommunestyre.

Representantene både i plenum og hver for seg har et ansvar på lik linje med alle andre for å motvirke sleivete kommentarer og diskriminerende holdninger.

Radikalisering
Å påstå at Norge står i fare for islamifisering, slik SIAN hevder, er et radikalisert synspunkt.

Dalen Giske framhevet behovet for å bygge et sterkere fellskap og å motarbeide radikalisering. Han mente at å være for konfronterende ville virke ytterligere radikaliserende ved å skape et skille mellom «oss» og «dem». Han sa det da vil bli vanskeligere for folk å skifte retning.

Henning Korsmoe (KrF) var av samme mening og sa at

» -Ved å si at den er sånn og vi er sånn, -da har vi et problem.»

«Å gjøre folk trygge»
Interpellanten Johannes Dalen Giske sa også at kimen til rasisme og radikalisering er frykt. Han sa at noen spiller på det, men at » -de aller fleste opplever en frykt for verden rundt seg på en måte.»

Dalen Giske understreket at når vi føler frykt, » -responderer vi ikke til rasjonalitet».

Oppfordringen var tydelig:

» -Vi må finne en måte å gjøre folk trygge igjen»

Elefanten i rommet
Det kommende kommunestyre har, som enkeltrepresentanter og i plenum, en utfordring. Hvordan utøve respekt i alle situasjoner, stoppe sleivet kommentarer og skape trygghet under møter og i pauser. -For alle representantene.

Elefanten i rommet er en benevnelse for «det alle vet, men ingen tør å snakke om».

Det er sannsynlig at trygghet skapes best ved å kaste elefanten ut av kommunestyret.

Respektfull adferd krever sjøldisiplin og forståelse for andres politiske meninger. Hvordan kommunestyret velger å løse oppgaven blir interessant.

Kommunestyret kan velge en ordfører med demokratisk sinnelag og respekt for alle politiske meninger. Henning Korsmoe med Lara Rashid som varaordfører tør være et ypperlig forslag. Ordfører skal velges i konstituerende kommunestyremøte 2. oktober.

En ordfører kan ikke ha ansvaret alene. Alle representanter må arbeide for åpenhet og nulltoleranse for sleivete kommentarer og udemokratiske ytringer og praksis. Lykke til.

Se interpellasjonen og debatten på webTV:

https://nesodden.kommunetv.no/no/archive/567

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: