Du er her
Hjem > Aktuelt > Rus & politikk

Rus & politikk

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnyt

Når denne artikkelen skrives er valgresultatet fremdeles ukjent. Utfallet er absolutt ikke gitt – det er bevegelse i velgermassen på Nesodden. La oss håpe på stor valgdeltakelse, også blant de yngste velgerne.

De siste ukene har vi hatt fokus på ungdomsproblemer, med utgangspunkt i resultatene fra Ungdata-undersøkelsen. I og med at undersøkelsen også tar opp utfordringene tilknyttet bruk av rusmidler som f.eks. hasj blant ungdom, gir vi litt informasjon om dette stoffet:

Hasj utvinnes av Cannabis-planten og benyttes oftest som inhalerende røyk. Stoffet kan ha forskjellig styrke, og
effekten vil variere fra person til person. Et fellestrekk er imidlertid at jo hyppigere man bruker stoffet, desto større
er muligheten for at man utvikler et avhengighetsforhold, og derpåfølgende mulighet for at man etterhvert går over
til sterkere, narkotiske stoffer. I likhet med andre rusmidler, som for eksempel alkohol, gir også dop-rusen en forbigående mestrings– og lykkefølelse.

Medaljens bakside er imidlertid også dokumentert:

  • Faren for å utvikle hjerneskader og nedsatt fysisk og sosial mestringsevne er påvist.
  • Man kan også risikere å forringe forplantningsevnen og å utvikle kreftsykdommer.
  • Yngre mennesker rammes vanligvis hardest.

Forskningen omkring skadevirkninger forbundet med bruk av cannabis-relaterte stoffer, pågår kontinuerlig. Legalisering av stoffene varierer fra land til land. I vårt land er bruk forbudt. At engasjementet omkring ungdom og rusmidler er betydelig, er det liten tvil om. Også vår egen ordfører Truls Wickholm har latt seg provosere av at Unge Venstre har benyttet legalisering av hasj i egen valgkamp. Han uttrykker i en mail til Foreningsnytt:

«Vi har altfor mange ungdommer som prøver narkotika. Det er vanskelig å forstå hvordan noen kan promotere et ulovlig rusmiddel. (…..) Jeg tror ungdom kan tenke selv, men når man kommer som politiker fra et regjeringsparti og sier at hasj er kult og bra, så bekrefter man et inntrykk mange kanskje har fått i populærkulturen – da blir ting litt mindre farlig. Politiet er tydelig ovenfor meg at et av problemene de har, er at ungdom ser filmer og hører musikk hvor hasj er ok.»

Om foreldrenes rolle: «Man får mene hva man vil privat, men for ungdom på Nesodden bidrar det lite positivt dersom foreldre er åpne for at barna bruker lovlige eller ulovlige rusmidler, før de er myndige.»

Uansett valgutfallet regner vi med at våre politikere vil ha et betydelig fokus på ungdomskulturen i tiden som kommer. Her må vi alle spille på lag, og kanskje er det betimelig å minne om at det er lov å varsle om forhold man frykter kan utvikle seg negativt. Dette er ikke sladring eller bakvasking, men rett og slett et forsøk på å hjelpe medmennesker som er kommet i en utfordrende livssituasjon.

Blant annet som et resultat av ungdomsutfordringene, formidler tre sentrale, politisk nøytrale organisasjoner på Nesodden vedlagte bekymringsmelding, rettet til det kommende kommunestyret.

BEKYMRINGSMELDING

Vi er bekymret for:

At den planlagte befolkningsøkningen ikke skal være tilpasset utbygging av teknisk og sosial infrastruktur, som trygge veier, betryggende vanntilførsel/avløp, skoler, barnehager, kulturelle og sportslige møteplasser, samt øvrige nære og trygge offentlige samlingssteder.

At døgnåpen lokal legevakt og politipost ikke er på plass.

At ungdom havner utenfor gode, organiserte fritidstilbud, med fare for å havne i rusbelastede, utsatte miljøer.

At en ikke ønskelig boligutbygging skal bidra til å ødelegge Nesoddens etablerte grendestruktur og umistelige naturmangfold.

At næringsutviklingen ikke har tilstrekkelig høy prioritet.

At kommunikasjonen mellom kommuneadministrasjon, politikere og befolkningen ikke til enhver tid er optimal,
også når det gjelder innbyggere uten digital tilgang.

Styret i Nesodden Velforbund
Styret i Beboeraksjonen Nesodden
Styret i Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt

Organisasjonene representerer nesten 50 % av Nesoddens befolkning gjennom medlemsmassen.

Nesodden 4/9.19

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: