Du er her
Hjem > Aktuelt > Valgvinner: Nærmiljø og grøntarealer på Nesodden

Valgvinner: Nærmiljø og grøntarealer på Nesodden

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Dens beste talerør og koordinerende kraft har vært, og er, Beboeraksjonen.

Grøntarealer og nærmiljø kan få bedre vilkår
Av partiene som har hatt flertall i kommunestyret har Høyre og MdG en liten økning på 2,6 % tilsammen, mens ordførerpartiet AP har gått tibake 7,9 %.

I kommunestyret mister Høyre en representant fordi de små partiene har blitt flere og tar en plass, AP mister tre representanter.

Rødt og Senterpartiet har tilsammen en økning på 9,7 % og hver av dem har fått to nye representanter i kommunestyret. I praksis får nærmiljø og grøntarealer flere mulige talerør og stemmer i det nye komunestyret når Høyre fratas posisjoner gjennom koalisjonen AP, MdG og SV som nå inkluderer Venstre.

Hvis AP og Venstre vil
AP har i forrige periode støttet kommuneplanen som den foreligger. Det store spørsmålet er hvordan AP som det største koalisjonspartiet vil tolke valgresultat. Hvis vi antar at folkets valg er den øverste lov blir det interessant å se hvilken retning APs og Venstres politikk vil ta i areal- og kommuneplansamarbeid. Kommuneplan skal rulleres hver valgperiode.

Glede og vekst i Beboeraksjonen
Beboeraksjonen ledes og koordineres av Ruby Wikstrøm som sitter i styret sammen med Catrin Sønsterud og Vigdis Lahaug. Det beste talerøret og iherdig koordinator for grøntarealer og miljø har ikke vært partier, men Beboeraksjonen på Nesodden.

Nesoddposten på telefon til Wickstrøm:

» -Gratulerer med valget, Ruby!»

» Åååhh, takk!»

NP: « -Hvor fornøyd er Beboeraksjonen med valgresultatet i kommunevalget på Nesodden?»

» -Kjempefornøyde! Her har det vært stort engasjement og befolkningen har sagt sitt.»

NP: » -Hva har dere oppnådd?»

» -Vi får stadig flere medlemmer, det er tydelig at vi når ut og har lyktes i å opplyse befolkningen om kommuneplanen og dens konsekvenser. Vi ønsker å gi en stor takk til innbyggerne.»

«Noe grunnleggende ved det å bo»
Beboeraksjonen har nå 1402 medlemmer på facebook og én av de største interessegruppene på Nesodden.

NP: » -Det må kalles en suksess, Ruby?»

» -Ja, det kan du si. Folk lar seg engasjere når det handler om hjemsted og nærmiljø. Her må det være trygge forhold. Det har selvsagt også vært gjort et stort arbeid med å sette seg inn i alt sammen, ikke minst kommuneplanarbeid. »

Beboeraksjonen er partipolitisk uavhengig og startet opp i 2018 som en reaksjon på manglende medvirkning i arbeidet med kommuneplanen.

Ruby Wickstrøm sa den gang at

» -Medvirkning er lovpålagt etter plan- og bygningsloven (pbl), det skulle vært en større medvirkningsarbeid i forkant, og den var ikke der. I Kommunal planstrategi står medvirkning sentralt.

Det berører mange, det er noe grunnleggende ved det å bo, når nærmiljøet ditt står på gyngende grunn, det blir så nært. Folk spør seg om hva skal skje der jeg bor. Folk følte seg utrygge.»

Beboeraksjonen
Alle personer med tiilknytning til Nesodden kan melde seg inn i Beboeraksjonen via facebook. Medlemskap er gratis. Di finner mer om Beboeraksjonen på medlemssida: https://www.facebook.com/groups/182018905703627/

Beboeraksjonen har blant annet som formål at beboere individuelt og gjennom velforeninger og andre foreninger skal engasjere seg i utbyggingsplaner. Beboeraksjonen mener at lokaldemokratiet gjennom blant annet beboere og velforeninger skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidlig stadium.

NP: » -Vil dere fortsette arbeidet?»

» -Ja, vi kan vel ikke gi oss ennå.»

NP:»Og hvilke arbeidsoppgaver vil dere gyve løs på nå?»

-Vi vil fortsette å synligjøre våre politikeres arbeid relatert til kommuneplanen og utbygging, vi håper nå at bremsen blir satt på slik de rød/grønne har lovet.

Takk
Wikstrøm er takknemlig for samarbeidet og ønsker å rette

» -En stor takk til mine kollegaer i aksjonen!

Som hun begeistret understreker før hun fortsetter:

-Jeg merket meg også en kommentar i Amta, fredag 13. september fra Frps Nils Arne Haldorsen, som bemerker tørt om det nye politiske samarbeidet: «Dessuten blir det vel vanskeligere å få byggetillatelse her ute på halvøya.» -og det håper vi da inderlig!, sier Wikstrøm

Tusen takk, Ruby, for den kjempejobben du og det øvrige styret gjør.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: