Du er her
Hjem > Bøker > Tommy Sørbø: NORGES KUNSTHISTORIE en kladd. Schibsted 2003.

Tommy Sørbø: NORGES KUNSTHISTORIE en kladd. Schibsted 2003.

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.
Boka NORGES KUNSTHISTORIE en kladd.
NORGES KUNSTHISTORIE en kladd av Tommy Sørbø.

Anbefaler alle å sette seg godt til rette i stolen, gjerne ta seg en hikkas og lese første del av kapittel 3. MIDDELALDEREN med tittelen Tungdrevent system:

«Mot slutten av vikingtiden kom det stadig kritikk av det tungdrevne systemet med det norrøne flerguderiet. Den viktigste innvendingen gikk på arbeidsfordelingen gudene imellom. Den var så uklar at det ofte var vanskelig å vite hvilken gud man skulle henvende seg til med hvilke plage.

En mann som for eksempel fikk sopp i underlivet nøyde seg sjelden med å ofre en høne eller en slave til Frøy for å bli kvitt plagene – han ofret samtidig en kone til Odin og en sau til Tor for å være på den sikre siden. Dette kostet samfunnet store verdier, og var stadig kilde til kiv og krangel ikke minst ektefolk imellom.

Allerede i år 882 ble det nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skulle se på alternativer til flerguderiet, og i 992 kunne etterkommerne av medlemmene legge fram sin innstilling. Her er en smakebit:

«Komiteen har besøkt flere europeiske land, og er imponert over stordriftsfordelene ved kristendommen. Ved å konsentrere de fleste arbeidsoppgavene til en enkelt gud spares store utgifter. I stedet for det nåværende tungrodde system der den som har noe å be om, må slepe seg rundt fra alter til alter, fra prest til prest og fra hov til hov, kan man med det nye systemet få dekket sine behov hos en enkelt instans, nemlig hos Gud. Han holder dessuten til på ett sted: i kirken. En vil bemerke at Gud ser ut til å ha større muligheter til å sette sine tiltak ut i livet enn det de gamle gudene har, han er nemlig allmektig.

Sett fra et forbrukersynspunkt har systemet riktignok en svakhet: det finnes ingen klageinstans. Komiteen har innhentet opplysninger som viser at også land som har gått over til kristendommen sliter med problemer som død, krig, byllepest og dårlig vær. Innenfor vårt eget system kan vi legge skylden for den slags på skjebnen, onde ånder og dumme guder; det blir vanskelig i kristendommen, siden Gud er god. Den ansvarlige for det onde er egentlig djevelen, men siden han strengt tatt bare gjør jobben sin, og har en lite kundevennlig framtoning, kvier de fleste seg for å ha noe med ham å gjøre»

Komiteen valgte likevel å anbefale at kristendommen ble innført. Man mente det var viktig at Norge gikk inn i et forpliktende internasjonalt samarbeid mot trolldom, og at innføring av den europeiske standarden for heksebrenning og demonutdrivelse ville gjøre dette arbeidet lettere. Da var det selvfølgelig også viktig å harmonisere det norske torturnivået med det europeiske, slik at ikke heksene kunne fly fra ett land til et annet for å oppnå mildere tortur.» (Forfatteren har gitt Nesoddposten tillatelse til å sitere denne del av kapitel 3)

En bok for alle som er interessert i kunst, historie og humor. Boken finnes på bibliotekene og kan kjøpes.

Om Tommy Sørbø. Født 8. oktober 1953 er forfatter, kunsthistoriker, og dramatiker. Har arbeidet som museumslektor på Nasjonalgalleriet, skrevet for en rekke norske institusjonsteatre, blant annet Agder Teater, Teater Ibsen, Den Nationale Scene, Riksteatret og Sogn og Fjordane Teater. Han har skrevet for radioprogrammet Hallo i uken. Han er en populær kulturformidler og aktiv samfunnsdebattant, og har skrevet en rekke bøker om kunst og kultur, flere av dem med en humoristisk vinkling.

https://no.wikipedia.org/wiki/Tommy_Sørbø

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: