Du er her
Hjem > Aktuelt > De gode hjelperne

De gode hjelperne

Av Tor Fagerland, redaktør for Foreningsnytt

Det er ingen tilfeldighet at man ofte benytter begrepet frivillighet når man skal skrive om samfunnsforhold. Vesentlige deler av samfunnsmaskineriet får sin energi nettopp fra frivillig virksomhet. Herværende emne intet unntak.

I 1990 ble det startet en livssynsnøytral og upolitisk bevegelse i Oslo som ble kalt Natteravnene, Bevegelsen ble tuftet på frivillighet, og på visjonen om at voksnes synlige tilstedeværelse skulle virke dempende på rus-, volds- og skadeverksproblematikk. Bevegelsen skulle bistå personer som av en eller annen grunn ikke var i stand til å ta vare på seg selv, men skulle absolutt ikke fungere som en erstatter for det offentlige hjelpeapparatet. Natteravnene i Oslo har nå eksistert i snart 30 år og utfører et viktig
samfunnsoppdrag.

Selvsagt er det mulig å kunne kontakte helsevesen og politi ved behov. I bevegelsens mandat ligger også å bevisstgjøre innbyggerne om at det er naturlig og viktig å melde fra om straffbare eller utrygge forhold. Det er imidlertid mange som kvier seg for å melde fra om denslags, fordi angiver- og sladrespøkelset truer i bakgrunnen.

Å MELDE FRA OM SLIKE SITUASJONER ER IKKE SLADDER ELLER ANGIVERI!

Det er vel heller en samfunnsforpliktelse. Natteravnene har også landet her på Nesodden, både i nord og syd.

I det siste har det vært sterkt fokus på Ungdata-undersøkelsen 2019, som har påvist at bygda vår har en uønsket rus- og voldsproblematikk blant enkelte ungdommer. Det er vel ikke til å legge skjul på at nettopp denne delen av ungdommen naturlig nok er en av målgruppene for våre Natteravners virksomhet.

Vi nevnte at Natteravnenes oppgave ikke er å være et slags erstatningsvesen for helsevesen eller politi, men hjelp kan selvsagt tilkalles ved behov. I denne forbindelse er det relevant å minne om det svært beklagelige ved at Nesodden ikke lenger har en fast lokal politipost med detaljkunnskap om utsatte miljøer. La oss håpe at denne situasjonen blir endret i løpet av kort tid, til beste for både innbyggere og Natteravner!

Å være Natteravn vil naturlig nok medføre opplevelser og refleksjon. Vi sakser en uttalelse fra en som både er Natteravn og ungdomspappa:

«Vi foreldre som engasjerer oss må også forstå vår rolle – at vi er til stede for å hjelpe. Vi må ikke bli et borgervern som skal ta alle. Litt ydmykhet, litt flere spørsmål enn generelle betraktninger (…..)».

Man kommer ofte lenger med vennlighet og forståelse enn uvennlighet og irettesettelse.

Vi må vel erkjenne at behovet for denne virksomheten ikke er blitt mindre med årene her på Nesodden, og vi håper selvsagt at halvøya vår skal fortsette å være et godt sted å bo. I dette ligger også nødvendigheten av å skape trygge omgivelser, ikke minst for
ungdommene våre.

VI TRENGER FLERE NATTERAVNER!

Alle motiverte innbyggere mellom 18 og 80 er velkomne! Her ligger muligheter for å bidra positivt til fellesskapet, samtidig som man skaffer seg nye venner, erfaring og mosjon. For interesserte foreslås følgende: Gå inn på hovedsiden til Oslo-kontoret www.natteravnene.no for å oppdatere deg om virksomheten. Deretter, for lokal informasjon:
Nesodden / nord: [email protected]
Nesodden / syd: [email protected]

 

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: