Du er her
Hjem > Aktuelt > Intervju med fritidsfisker Anneli W. Harlem. En spennende og kunnskapsrik ung kvinne som fisker mye ved Bomansvik brygga

Intervju med fritidsfisker Anneli W. Harlem. En spennende og kunnskapsrik ung kvinne som fisker mye ved Bomansvik brygga

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

På tur langs kyststien fra Blylaget og til Bomansvik blir jeg som alltid glad over all skjønnheten som omgir halvøya vår. Tar en hvil når jeg kommer til Bomansvik brygga. Setter meg på benken som står der og ser på den unge kvinnen som står og fisker. Hun har allerede fått en makrell som ligger på bordet foran meg. Tenker hun ser avslappet ut der hun står og kaster med stanga.

Jeg presenterer meg og forteller at jeg jobber i Nesoddposten, en nettavis på Nesodden. Spør om hun er interessert i å bli intervjuet. Noe hun umiddelbart sier ja til.

Navnet mitt er Anneli Harlem, sier hun. – Jeg er veterinær og fritidsfisker. Nesodden er favorittfiskeplassen min. – Er ofte her og fisker. Det er mest fisk på morgenen. Fisker hele året rundt på de forskjellige bryggene. Det er mye sei og makrell her. Men har også fått fjesing som er Norges eneste giftige fisk. Den har en pigg på ryggen. Og så har jeg også fått knurr og rødknurr. Det er to fisker som er alt for pene til å spise så de slipper jeg ut igjen. – Du slipper de ut igjen fordi de er pene? -Ja. – Akkurat, sier intervjueren og så må vi begge smile.

Fersk bunnefjords makrell.

Anneli skifter tema. – Før var det mye torsk her, sier hun. – Men så raste en del av brygga ut. Dessverre så kastet de som reparerte brygga steinrugle ut i vannet. Noe som antagelig medførte knusing av krabbene som var der. Siden torsken spiser krabbe har jeg registrert at det ikke lenger er torsk på den siden av brygga. Det er ikke bra.

Fortsetter med å fortelle at hun og de som bor her hele sommeren plukker mye søppel på brygga. Og at Nesodden kommune nå har til behandling en søknad om å bygge et 70 meter langt småbåtanlegg med plasser på den høyre /sørsiden inntil den eksisterende brygga. Mener at en utvidelse med båtbrygga logisk nok vil føre til mer forsøpling. Samt at en utvidelse også vil føre til at torsken som beiter på sjøbunnen her vil spise det som da ligger på sjøbunnen. Mener en småbåthavn også vil være i konflikt med et viktig gyteområde for torsken som er der. (Som de flest vet så er torsken fredet.) Avslutter med å si at utvidelsen av båtbrygga ligger i et meget strengt regulert LNF område. At hun derfor finner det vanskelig å forstå hvordan utvidelsen av brygga samsvarer med ivaretakelse av Bomansviks egenart, kyststien og hvordan Bomansvik vil se ut fra sjøen mm.

For å få synspunkter på det Anneli her sier tar intervjueren kontakt med Bomansvik Båtforening som svarer følgende:

«Vår søknad om småbåtanlegg dreier seg om en båthavn som er i tråd med «Områderegulering Bomansvik» utarbeidet av Nesodden kommune. Småbåthavnen er ment for båter som allerede ligger i Bomansvik. Båtforeningen vil sørge for at bryggeanlegget ikke vil medføre forsøpling.»

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: