Du er her
Hjem > Aktuelt > Nesodden kommune – Åpenheten er forsinket og fraværende

Nesodden kommune – Åpenheten er forsinket og fraværende

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Det går tilbake med åpenheten. Møteprotokoller og sakspapirer legges sent ut eller legges ikke ut. Påstått sanntid er en uke unna sannheten.

Bryter Grunnloven
Nesoddposten har tidligere skrevet om at Nesodden kommune er en av landets mest lukkede kommuner. Grunnloven § 100 stadfester plikt til en «åpen og opplyst samtale».

Pressens faglige utvalg (POU) er opptatt av åpenhet og gjennomførte i 2018 en undersøkelse. Nesodden kom på 341 plass. Undersøkelsen baserer seg dels på hvordan et innsynskrav blir håndtert, dels på tilgjengeligheten av viktig informasjon på kommunenes hjemmesider.

Én av tingene som ble undersøkt var om sakspapirer og møtedokumenter er åpent for publikum. Nesodden kommune svarte at ja på spørsmålet om møtedokumenter ble lagt ut. Kommunen svarte at publiseringen til publikum og politikere var samtidig. Dét er den ikke. Påstanden om sanntid er fjernt fra sannheten.

Kommunens informasjon er sendrektig
En liten sjekk: Kommunestyret 16. oktober behandlet stadfesting av valg på ordfører og varaordfører.

En «åpen og opplyst samtale» innebærer at saksdokument og protokoll gjøres tilgjengelig for publiikum, -om ikke i sanntid, så nesten.

I saken om valg ble det framlagt en skriftlig redegjørelse fra kommunaldirektør Wenche Folberg.

I tillegg blir det skrevet møteprotokoll fra kommunestyrets møter som forteller hva som blir vedtatt og hvem som stemmer for det enkelte forslag.

Redegjørelse fra kommunaldirektøren ble sendt politikerne i tide før kommunestyremøtet. For publikum er redegjørelsen fremdeles ikke tilgjengelig elleve dager etter møtet.

Møteprotokollen var ikke publisert så sent som 23. oktober, -én uke etter. Imidlertid ble det opplyst at møteprotokollen var ferdig, men publiset var den ikke. En sjekk 11 dager i etterkant gir positivt resultat.

AP, Høyre, Rødt og SV vil arbeide for åpenhet
Nesoddposten har idligere skrevet om kommunens manglende åpenhet i to artikler.

I den ene artikkelen uttalte politikere fra AP, Høyre, Rødt og SV seg. Alle fire skulle gjøre grep for å sikre åpenhet. Et søk på tema åpenhet i kommunale saker viser ikke at noe er gjort eller saker lagt fram. Herværende artikkel viser at det ikke betyr noe som helst. Ting kan ha skjedd likevel.

Her er hva politikerne fra AP, Høyre, Rødt og SV svarte for mindre enn et halvt år siden. (FrP, Venstre, KrF og MdG besvarte aldri Nesoddposten spørsmål)

«Åpenhet i Politiske dokumenter:
NP spør:
1. Hva vil ditt parti gjøre for at politiske dokumenter kan offentliggjøres samtidig som de gjøres kjent for politikere?»

2. Hva vil ditt parti gjøre for at brev, notater, ettersendte opplysninger som nå ikke offentliggjøres, blir gjort offentlige?

Arbeiderpartiet ved gruppelederTone Frønes:

» -Jeg vil be om en sak der rådmannen redegjør for saken og hvilke forbedringstiltak som er tenkt gjennomført.»

Høyre ved gruppeleder Jørn Bertelsen:

1 og 2: «Dersom ikke andre regler regulerer offentliggjøring, vil Høyre bidre til at dette etterleves som en del av dokumentasjon i kommunen.»

Rødt ved gruppeleder Kjellaug Myhre:

«- Å gjøre ALLE dok tilgjengelige for ALLE SAMTIDIG burde være en selvfølge. Men vi politikere er ofte i samme båt. Dokumenter stikkes unna med stadig mer uakseptable «forklaringer», unntatt fra politiske spilleregler og livsfarlig for demokratiet.»

Rødt ved fungerende gruppeleder Geir Christensen:

«Mye av vanskene skyldes et overbelastet politisk sekretariat, men også systemproblemer. Dette må også inngå i budsjettforslag som kommer høsten 2019»

SV ved gruppeleder Claudia Behrens:

«Erfaringen min sier at sakene legges ut på internett tilgjengelig for publikum så fort innkalling sendes. Enkelte saker ligger tidligere i politikerportalen, men det er ofte saker som ikke er ferdigbehandlet i administrasjonen, og hvor det legges til vedlegg helt frem til innkallingen sendes. Vi ber Nesoddposten å opplyse hvilke saker de sikter til, slik at vi kan be administrasjonen om svar, slik at vi sikrer at ferdigbehande saker ligger på internett (ferdigbehandling av administrasjonen)»
«Vi skal be kommunen om å sikre at dokumenter som ikke faller inn under taushetsplikten eller er unntatt iht. offentlighetsloven er offentlig tilgjengelig»

Tidligere artikler:

https://www.nesoddposten.no/2019/03/22/sterkt-kritisert-nesodden-kommune-onsker-en-apen-og-opplyst-samtale/

https://www.nesoddposten.no/2019/04/05/manglende-apenhet-i-nesodden-kommune-demokratisk-praksis-er-et-politisk-ansvar-politikerne-er-generelt-velvillige-overlater-sporsmal-om-apenhet-til-administrasjonen/

Åpenhetsindeksen:

https://presse.no/dette-mener-np/apenhetsindeksen-2018/

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: