Du er her
Hjem > Kommentar > Tangen brygge. Faller brikkene nå på plass?

Tangen brygge. Faller brikkene nå på plass?

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Det kom inn 17 forslag til politikernes ønske om å lage en skissekonkurranse for Nesoddtangen brygge. Mandag 4. november kl. 18.30 blir de presentert på Tangenten.

Ikke alle politikerne var like entusiastiske over forslaget som ble kastet frem på formannskapsmøtet i februar. Der ble det vedtatt at administrasjonen skulle lage en sak som skulle skissere et opplegg for en arkitekt-/skissekonkurranse for hvordan arealet ”gamlebrygga” og parkeringsplassen kunne brukes til næring og skape leieinntekter til kommunen, for eksempel ved konferansefasiliteter og kontorlokaler/fellesskap.

Litt mer bakkekontakt, men mange krav

Ideen om kontorlokaler på brygge fikk naturlig nok stor oppmerksomhet og ble fort trukket ut av opplegget. Og arkitekt-/skissekonkurranse ble omgjort til bare skissekonkurranse, da man ønsket en helt åpen konkurranse hvor et mangfold av ideer kunne komme frem. Forslagsstillerne skulle også se bort fra eksisterende reguleringsformål, og det skulle ikke stilles krav til finansiering og drift.

Under formannskapsmøtet i april var det mange som hadde spesielle innspill om hva som burde være med som krav for å delta i konkurransen. Og det ble ikke få ting som skulle tilfredsstilles . Her er noen av dem:

 • Forslaget skal støtte opp under kommunens ambisjoner om å være en foregangskommune innen klima og miljø.
 • Området skal gjøres åpent for allmenheten.
 • Trafikkbelastningen ned til brygga skal ikke økes.
 • Myke trafikanter skal kunne ferdes trygt uten å være til unødig hinder for vanlig ferdsel.
 • Forslaget skal vise hvordan det arkitektonisk tilpasser seg øvrige bygninger på området.
 • Forslaget skal ivareta klokketårnets plassering i miljøet.
 • Forslaget bør støtte opp om Nesodden som Norges største kunstnerkommune.

Fra arkitektfirma til skoleelever

Om de 17 forslagstillerne har klart å ivareta alle kommunens krav får vi altså vite 4. november. Forslagene vil i ettertid bli lagt ut på kommunens nettsider. Så skal forslagene behandles i formannskapsmøtet 27. november, og så er det kommunestyret, etter en innstilling fra formannskapet, som skal kåre en eventuell vinner, med førstepremie på 50.000 kroner og andrepremie på 25.000 kroner.

I dette spesielle opplegget er kommunen ikke forpliktet til å tildele etterfølgende oppdrag eller gjennomføre noen av de kårede konkurranseforslagene. Og som nevnt er formannskapet ikke forpliktet til å kåre en vinner. Under møtet 4. november får forslagsstillerne noen minutter hver til å presentere sin ide. Det blir spennende å se om det er noe å bygge videre på eller om forslagene havner i skuffen. En ting er i hvert fall sikkert, og det er at det som skjer på Tangen brygge engasjerer de fleste innbyggerne i kommunen.

Arild Drolsum

3 thoughts on “Tangen brygge. Faller brikkene nå på plass?

 1. Kan man ikke bare la området være i fred? For meg er området ferdigutviklet. Det toppet seg med en fin restaurant. For byggekåte arkitekter, kommuneansatte (og andre), finn en annen lekeplass. Området det er snakk om her er veldig følsomt for endringer, for det vil påvirke veldig mange. Jeg mener det derfor ikke passer seg med noe signalbygg her (for det blir jo det uansett om man vi det eller ikke). Tangen brygge området inviterer til konvensjoner, diskresjon og forsiktighet. Fred området. Dette er undervurdert tankegods i vår tid.

 2. Jeg kunne ikke bli mer enig. Tangen brygge er et terminal- og trafikkområde. Plassen er begrenset. Yytterligere trafikkgenererende byggetiltak vil oppleves kvelende og redusere kvaliteten av den særegne naturformasjonen her på spissen. Skrot hele ideen!
  Hilsen Truls Aslaksby, Hellvikskog.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: