Du er her
Hjem > Aktuelt > Det utfordrende og nødvendige samspillet

Det utfordrende og nødvendige samspillet

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt

Det er ingen tilfeldighet at vi har fokus på ungdommen denne høsten. Nesodden er kommet i en situasjon hvor altfor mange av våre unge tester ut rusformer som kan føre galt av sted … Vi viser til de negative resultatene fra Ungdata-undersøkelsen tidligere i år, som dessverre dokumenterer denne situasjonen.

Vi som er foreldre vil jo alltid tenke det beste om våre barn, og selvsagt også ønske å fremstå som gode oppdragere og rollemodeller. Det finnes dessverre ingen standardoppskrift for å nå disse målene – mange veier kan benyttes og lede til det målet man ønsker. Det finnes imidlertid noen nærgående og alltid tilstedeværende oppdragerkonkurrenter i våre dager; mobiler og sosiale medier av ymse slag har blandet seg inn i oppdragergjerningen på en måte som var utenkelig for bare noen år tilbake. Dagens ungdommer lever med langt flere utfordrende veivalg enn da foreldregenerasjonen var på samme alder. Noe som selvsagt speiler foreldrenes virkelighetsoppfatning.

Man kan ikke forvente at det offentlige skal være hovedoppdrager for våre barn – den rollen påhviler foreldrene. At det offentlige er en sentral medspiller er imidlertid hevet over tvil. En av de sentrale offentlige aktørene utenfor skolen er utvilsomt organisasjonen Ungdom og Fritid.

«Ungdom og Fritid skal drive bredt, forebyggende ungdomsarbeid i nært samarbeid med andre aktører, både internt og eksternt. Verktøyet i dette arbeidet er ulike satsinger, tilbud og prosjekter som hele tiden tilpasses målgruppens ønsker og behov. Ungdom og Fritid tar utgangspunkt i at ungdom er en potensiell stor ressurs for lokalsamfunnet, der vår oppgave er å bidra til å hente ut potensialet hos hver enkelt.»

Ungdom og Fritid på Nesodden har et stort og mangfoldig tilbud som er tilgjengelig for ungdommene våre. Men ikke bare de unge er tilgodesett med tilbud og muligheter. Foreldre er det også tenkt på. I erkjennelse av foreldrerollens lederposisjon, er det nå også etablert et FORELDREFORUM, som skal bidra til:

«Å bevisstgjøre og heve kompetansen blant tenåringsforeldre, i samarbeid med FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg). På alle ungdomsskolene, skal det gjennomføres møter for alle tenåringsforeldre, med ulike, relevante temaer.»

Så sterkt vi kan, råder vi med dette alle foreldre som har spørsmål, om ikke å nøle med å kontakte Ungdom og Fritid for ytterligere informasjon! Fagsjef for Ungdom og Fritid, Tom Sammerud og hans team, står til disposisjon!

tom.sammerud@nesodden.kommune.no
Tom mobil: 99 25 50 23

Tom i lydstudioet på Ungdomshuset på Skoklefall.

 

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: