Du er her
Hjem > Aktuelt > Behovet for sykehjemsplasser  på Nesodden – Planlegging og bygging av nytt sykehjem

Behovet for sykehjemsplasser  på Nesodden – Planlegging og bygging av nytt sykehjem

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva skjer hvis vi glemmer å behandle de eldre slik vi selv vil bli behandlet? Politikk er å prioritere.

https://www.nesoddposten.no/2019/06/14/fakta-om-behov-for-sykehjemsplasser-pa-nesodden/

Hovedprognose omsorgs- og sykehjemsplasser. Fremskrevet folkemengde etter region, kjønn og alder, 0216 Nesodden(Hovedalternativ for vekst) Kilde: 2019 Statistisk Sentralbyrå.  https://statbank.ssb.no/statbank/table/11668

Aldersutvikling og Sykehemsplasser Nesodden

Underdekning sykehjemsplasser i perioden

2018: 115.

2019: 128.

2020: 138.

2021: 150.

2022: 162

2023: 172

2024: 185

2025: 200

2026: 215

2027: 239

2028: 263

I denne statistikken fremgår det at underdekningen hittil er løst med omsorgsboliger med heldøgns pleie.

Viser her også til intervju med Nesoddtunets nye virksomhetsleder ved Nesoddtunet sykehjem, Sølvi Bruflat, i Nesoddposten 7.6.2019: https://www.nesoddposten.no/2019/06/07/solvi-bruflat-ny-virksomhetsleder-ved-nesodden-sykehjem/

På spørsmål om hvor mange som er på venteliste til kortids/langtidsplass på Nesoddtunet sykehjem per dags dato, svarer S.B:  

«-For tiden er det ingen hjemmeboende på venteliste for plass på Nesoddtunet. Mitt inntrykk er at hjemmesykepleien her på Nesodden strekker seg langt for at pasienter kan bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Tre pasienter på korttidsavdelingen har fått innvilget langtidsplass, men de blir jo ivaretatt siden de er innenfor våre vegger.»

På spørsmål om det har hendt at Nesoddtunet ikke har hatt noen plasser å tilby for de som blir utskrevet fra sykehuset, svarer hun:  

«–Ja, det har hendt. I de tilfellene vi ikke har plass på sykehjemmet koster det kommunen nesten kr. 5000 kr per døgn. En annen viktig ting å tenke på er stresset for pasientene som blir liggende på sykehuset, så langt hjemmefra. Og de pårørende som får lang reisevei  når de skal besøke sine kjære. Hun sier også i samme intervjue at: «I perioder må vi ta i bruk dobbeltrom på korttidsavdelingen. Ingen pasienter med vedtak om langtidsplass bor på dobbeltrom.»»   

Fakta som reiser spørsmålet: Hvordan har våre politikere tenkt å løse det allerede pressede tilbudet på sykehjemsplasser og den kommende underdekning på sykehjemsplasser?

Minner her om rådmannens kommentar i budsjettet: «Utover i perioden har rådmannen ikke foreslått å innarbeide økte behov basert på økningen i den eldre befolkningen. Rådmannen ser at det er en risiko ved ikke å ta høyde for dette, men ønsker å se nærmere på behovet i nye omsorgsboliger, og hvordan dette vil påvirke de andre områdene.» (Utdrag fra rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 side 62 -65. 3,72.2.2 sykehjem.)

Hva forteller dette utvalg av oppslag i Nesoddposten?

https://www.nesoddposten.no/?s=varslet+katastrofe

https://www.nesoddposten.no/2015/09/04/intervju-med-jorunn-toje-ohme-en-kriger-for-en-verdig-eldreomsorg/

https://www.nesoddposten.no/2016/06/17/hva-skjer-nar-det-ikke-lenger-er-noen-ledige-rom-pa-nesoddtunet-sykehjem/

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: