Du er her
Hjem > Aktuelt > Politisk veiviser. Hva skjer i nesoddpolitikken – Nesoddposten med ny serie

Politisk veiviser. Hva skjer i nesoddpolitikken – Nesoddposten med ny serie

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Politisk veiviser i lokalpolitikken. Hvordan finne opplysninger, hvilke politiske møter, hvilke saker, hvordan stemte mitt parti og mye mer kan du få svar på gjennom Nesoddpostens politiske veiviser som begynner i dag med kommunestyret.

Ny politisk veiviser for deg
Når har kommunestyret møter? Kan jeg høre på? Hva har kommunestyret bestemt? Kan jeg snakke med representantene i kommunestyret?

Befolkningen blir i liten grad informert om demokratiske avvik fordi informasjon og kunnskap ikke når ut i tilstrekkelig grad.

Spørsmålene stilles med jevne mellomrom. Kontakten med våre folkevalgte er en viktig del for at demokratiet skal fungere. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret er tema i dagens utgave av politisk veiviser.

Nesoddpostens artikler om kommunestyre, formannskap, råd, utvalg og andre kommunale organer vil gi informasjon om hvordan vi kan finne informasjon om kommunen og det politiske arbeidet i vår egen kommune.

Åpenhet og representativt eller direkte demokrati
Demokrati betyr folkestyre og kan organiseres på flere måter. Vi snakker gjerne om direkte demokrati eller representativt demokrati.

I direkte demokrati blir beslutninger tatt av befolkningen direkte gjennom systemer for medvirkning og beslutning, folkeavstemninger eller allmøter. All kunnskap om saken må være åpen og lett tilgjengelig for alle for at direkte demokrati skal fungere. Den dagen noen vil skjule kunnskap og informasjon vil det bli kjent og mangelen på demokratisk praksis blir avslørt. Da blir vi oppmerksomme på avvik og kan velge om vi vil gjøre noe med det.

I representativt demokrati blir beslutninger tatt av valgte representanter i for eksempel kommunestyret. Beslutninger blir tatt av partirepresentanter valgt av oss på et partiprogram. Informasjon og kunnskap må ikke være kjent for alle for at et representativt demokrati skal fungere. Politiske representanter er gitt oppgaven å fatte beslutninger på våre vegne. Hvor mye kunnskap og informasjon som når ut til befolkningen er tilfeldig. Hvordan representantene forvalter demokrati som er verdi er opp til hver enkelt. Befolkningen blir i liten grad informert om demokratiske avvik fordi informasjon og kunnskap ikke når ut i tilstrekkelig grad.

Finn informasjonen du ønsker
Nesoddposten er en frivillig nettpublikasjon og Amta er en kommersiell lokalavis med få ressurser.Kommunen kommuniserer en del på sine nettsider, men det er begrenset hva som kommer ut og vi må vite hvor vi skal lete. Sosiale medier er tilfeldige, overfladiske og gir sjelden et helt bilde.

Hvilken informasjn vi får er derfor tilfeldig.

For deg som en målbevisst innbygger er du den beste ressurs. Nesoddposten skaper muligheten med politisk veiviser. Kom gjerne med kommentarer og emner du vil ha tatt opp.

Vær så god.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: