Du er her
Hjem > Aktuelt > Høringsmøte om kommunens budsjett for 2020. Møt frem, lytt og lær

Høringsmøte om kommunens budsjett for 2020. Møt frem, lytt og lær

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Kjenner du kommunebudsjettet? Hvis ikke, møt opp i Tangenten onsdag 13. november. Da inviteres kommunens foreninger, lag og organisasjoner til budsjetthøring. Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være representert under høringen. Forslaget til budsjett er på ca 1,4 milliarder og med et resultat på kr 25 millioner.

På kommunens nettsider står det:

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet er publisert på kommune-TV.

Men først blir det altså høring, på Tangenten 13.11. kl 17.15.

Kommunedirektørens oppsummering
Kommunedirektør Wenche Folberg oppsummerer sitt budsjettforslag slik:

Klima er et høyt prioritet område
Nesoddens klimagassutslipp skal reduseres med 65 % innen 2030. Dette krever prioritering og innsats fra både kommunen og innbyggerne. … Det er innarbeidet 35 tiltak i klimabudsjettet. Ønskede tiltak som det ikke er funnet plass for innenfor budsjettets ramme er også synliggjort.

Lavere befolkningsvekst
Befolkningsveksten på Nesodden har, som for resten av landet, bremset opp i 2019, og i økonomiplanen har kommunedirektøren nedskrevet forventet befolkningsvekst til 1,2 % pr. år.

Ingen kutt i tjenestene
Beregnet inntekt fra skatt og ramme øker med 2,9 % fra 2019 til 2020. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn beregnet pris- og lønnsvekst. Dette betyr at kommunedirektørens viktigste mål for budsjett og økonomiplanen 2020 – 2023 har vært å sikre tjenestene til befolkningen uten at det må kuttes i tjenestene. Det er press på økonomien, og det er nødvendig å fortsette arbeidet med omstilling av tjenestene. Digitalisering og endringskompetanse er viktig for å løse disse utfordringene, og  ressurser til IT-området må prioriteres.

Flere eldre
Det er de eldste aldersgruppene som vokser og de yngre stabiliseres. Dette gjør at bruken av midler må vris over til de eldste aldersgruppene og dette gjenspeiles i budsjettforslaget da tjenester innen helse og omsorg øker med netto 16,9 mill kr.

Mer til skole
Kostnadene til skolesektoren er økt for å tilfredsstille lærernormen, samt kompensere for manglende midler når øremerkede tilskudd nå har blitt innarbeidet i rammetilskuddet.

Store investeringer
Investeringsbehovene og -takten er den største utfordringen for kommunen framover, og er også den faktoren som bidrar til at risikoen i budsjettet mot slutten av økonomiplanperioden er stor. En renteøkning på 1 prosentpoeng utgjør ca 20 mill i økte renter hvis foreslåtte investeringer gjennomføres fullt ut. Netto driftsresultat er budsjettert med 1,8 % i 2020 og øker noe utover i økonomiplanperioden. Resultatet bør økes ytterligere i årene framover, og eventuelle økte inntekter anbefales ikke benyttet til drift, men til delfinansiering av investeringene. Nye tiltak innenfor drift eller investering må som hovedregel finansieres ved at andre tiltak utgår.

Omsorgsboliger og legevakt
Kommunedirektøren vil spesielt nevne at kommunen i løpet av to år får 90 flere omsorgsboliger, noe som er positivt. Videre skal lokal legevakt og KAD (kommunal akutt døgnenhet) klargjøres i løpet av 2020 med mål om fullt operativ legevakt fom. 01.01.21.

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: