Du er her
Hjem > Aktuelt > «Dette bør dere støtte», – på et spennende høringsmøte fikk innbyggerne snakke direkte til politikerne

«Dette bør dere støtte», – på et spennende høringsmøte fikk innbyggerne snakke direkte til politikerne

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva er og hvorfor holder kommunen en høring om forslaget til budsjett for 2020? Det ble et interessant møte. Flere lag og organisasjoner fikk legge frem sine ønsker for partiene i kommunestyret. De fikk snakke rett til beslutningstakerne, og de måtte svare på de spørsmålene politikerne hadde. Et nyttig og vellykket møte i god demokratisk ånd.

Demokratisk tiltak
Høringer er ett av tiltakene som brukes i gode lokaldemokratiske løsninger. Da kan innbyggere, lag og foreninger få legge frem sine synspunkter og ønsker direkte til de folkevalgte. Det kan bidra til en god dialog.

Høringer kan også bidra til bedre forståelse og bakgrunn for gode avgjørelser. På dette møtet fikk politikerne høre om både store og små prosjekter, både fra frivilligheten og om kommunale tjenester. Enkelte saker kjente de til fra før, noen var allerede omtalt i budsjettet. Men andre tiltak var nye og ukjente for de fleste. Det dreide seg jo om penger, og beløpene varierte fra noen tusen kroner til mange millioner. Men uansett størrelse fortalte deltakerne om behov som de brenner for.

Det er lærerikt å høre hva lag og foreninger driver med, og hvilke behov de har.

Positivt inntrykk
Møtet kan betegnes som vellykket. Høringer er en egnet metode for både store og små. Men det er mange aktiviteter, lag og foreninger på Nesodden, så hvorfor var det så få som var til stede? Det må da være flere som har ønsker om litt støtte til sine tiltak?

Nesoddposten har skrevet om budsjetthøringen som skulle foregå på Tangenten onsdag 13. november. Rundt bordet satt kommunedirektøren og 8 politikere fra hvert sitt parti. På sidelinjen satt en stor stab, – sjefer og medarbeidere fra administrasjonen. I salen satt noen titalls tilhørere. Elleve av dem hadde tegnet seg på talelisten.

Nesodden kulturråd var først ute. De ønsket å kartlegge og presentere det store og varierte kulturfeltet på Nesodden. Til det trengte de en liten økning av den kommunale støtten, og ba om at den ble hevet fra 50 000 til 80 000 kroner.

Så orienterte Nesodden frivilligsentral om sitt arbeid. Nesten alt arbeidet er frivillig og leveres gratis. Men de har flyttet til nye lokaler, og husleien ville medføre et underskudd i 2019. Hvis ikke de fikk økt støtte neste år, ville de måtte redusere virksomheten.

Brattbakken er svært populær, men venneforeningen trenger ny preppemaskin.

Om vinteren er Brattbakken er et populært sted for barn og ungdom. Brattbakkens venner forklarte at preppemaskinen nå var utslitt og kanskje farlig å bruke. Ny maskin koster 1,5 millioner. Men de kan skaffe 1 million selv, så de ba bare om 500 000. Ja, de kan kanskje klare seg med 3–400 000, sa de to sporty karene.

Så kom det en representant fra det profesjonelle helseområdet, Norsk fysioterapiforbund. Han kunne fortelle at plager i muskel og skjellett er årsaken til en stor andel av alle sykemeldinger. Han forklarte at det er for få fysioterapeuter på Nesodden, og at ventetiden på time kunne være lang. Og når syke mennesker på vente, koster det også mange penger. Det var derfor viktig at antallet terapeuter med kommunal avtale ble økt.

Tilbake til den glade frivilligheten: gutta fra Nesodden Skateboardklubb fortalte at de måtte nedlegge Saga skatehall av økonomiske grunner. Den lille rampen på Skoklefall var derfor så mye brukt at kapasiteten var sprengt. Klubben ville gjerne bygge en ny og større skaterampe på Skoklefall. Budsjettet var på 900 000 og de trengte en engangsstøtte på 450 000 kroner.

Så dukket det opp et problem som har vært diskutert i to–tre av de foregående budsjettårene: det handler om det tilbudet som Mental Helse Nesodden har på Nesoddtangen gård. I forslaget til budsjett for 2020 er den kommunale støtten redusert med 108 000 kroner. Det betyr at gården vil måtte stenge en av de fire ukedagene den holder åpent i dag. Tilbudet på Nesoddtangen gård er svært viktig for brukerne, – det dreier seg om sosialt samvær og om å komme ut av en isolert tilværelse.

Den kjente forfatteren Torborg Nedreaas bodde på «Slottet» på Blylaget, men Nesodden har ikke engang oppkalt en veistump etter henne. Nesodden biblioteks venner kunne fortelle at de nå ønsket støtte til å utbedre stien Korketrekkeren som går fra Blylaget brygge og opp til Slottet. For å sette stien i farbar stand trengte de 60 000 kroner. Og 6. juni 2020 skulle stien åpnes med pomp og prakt og omvisning i huset.

Så dukket det opp en sak som både har store økonomiske og politiske perspektiver. FAU Oksval barnehage avdeling Blomsterveien, spurte om hvilke planer politikerne hadde for barnehagedekningen på Nesoddtangen. De hadde opplevd at den lille, men fine barnehagen de hadde, var blitt nedlagt et par ganger for så å gjenoppstå like etter. – Hvor midlertidig er Munkestien barnehage, spurte de. Hvordan er prognosene for fremtiden hvis mesteparten av utbyggingen skal skje på Tangenområdet?

Politikerne bestemte seg for ikke å ta opp dette store, viktige, og vanskelige spørsmålet til diskusjon på møtet. Men kanskje vi får noen svar i det endelige budsjettet?

Nesodden krike blir 850 år i 2025.

Nesodden kirkelige fellesråd la frem ennå større prosjekter. De har ansvaret for tre kirker og to kirkegårder. Kirkene har et stort etterslep på vedlikehold. Taket på Skoklefall kirke må restaureres og det er behov for bedre brannsikring i kirkene. Bare Skoklefall kirke trenger 3 millioner kroner. Kapasiteten på kirkene er for liten ved de store høytidsdagene, og i lang tid har det vært snakket om å bygge en ny kirke. Men hvor skal den ligge og hva vil den koste? Dessuten er det planlagt et 850-årsjubileum for Nesodden kirke i 2025. Den festen må også inn i budsjettene.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede skifter navn til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidet i rådet er til dels fastsatt i den nye loven som nå er gjort gjeldende. Behovene på denne sektoren er mange. Rådet må ha dekket en sekretærstilling, det er behov for tilskudd til boligtilpassing, til fritid med bistand og til kompetanseutvikling. Hørselshemmede får ikke det tilskuddet de bør få, og arbeidet med universell utforming er stort. Rådet ønsker seg en badebinge til 1,7 millioner kroner.

Men det er nok Nesodden idrettsråd som sysler med de høyeste beløpene. Hallsituasjonen på Nesodden er sprengt og mange unge får ikke deltatt på sine aktiviteter fordi det mangler spesialhaller. Det er et stort og brennende ønske om svømmehall, både unge og gamle ønsker deg det. Multisportanlegget på Berger er i startgropen og på Nesodden bør man, – selvsagt, begynne å planlegge et senter for handikapidrett.

Så gjenstår det å se hvem som blir hørt.

 

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: