Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Nasjonal miljøkrise Erklæring av unntakstilstand?

Nasjonal miljøkrise Erklæring av unntakstilstand?

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.
Fossen i grenseland av Liv-K. Nome

Et bakteppe til Rødts budsjettarbeid høsten 2019 og tanker for videre politikk.

Folket roper høyt i gatene og flere land i verden og kommunestyrer i Norge har erklært klimakrise på bakgrunn av veldokumentert forskning. Jeg mener det er bedre med ordet miljøkrise, det favner bredere i fagfeltet og jeg vil fortsette å bruke den benevnelsen.

Det haster med politisk handling for å kutte drastisk i utslippene i atmosfæren og naturmiljøet generelt. Forskerne som har skrevet FNs klimarapport ber oss samlet om at verdenssamfunnet holder oss under 1,5 graders økning de nærmeste år. Dette skriver de samtidig som utslippene på verdensbasis viser at vi er på full fart mot og over 2 grader. En slik økning i temperaturen vil føre til alvorlig ødeleggelse av naturmiljøet og dermed også våre levevilkår som vi kjenner det. Ekstremværet kjenner vi på kroppen. Det vil bare bli mer og mer av slikt vær. Dyre- og plantemangfold utryddes i rasende fart. Tåler vi det? Forskerne sier nei, men også at vi kan snu om vi tar naturmiljøets tilstand på alvor! En miljøkrise er hva vi er inne i nå. Dette har flere land erklært, og det bør Norge også gjøre. I Storbritannia oppretter de borger-råd for å håndtere krisen.

Hva innebærer en erklæring av nasjonal miljøkrise i praksis?

Jeg tenker at det som ligger nærmest i sammenlikning er en unntakstilstand, som om vi var i en krig.

Hva vil skje i politikken generelt og med et nasjonalt og lokalt budsjett hvis vi var i krig med nabolandet? Sannsynligvis ville krisemidler fra oljefondet og sparekonti blitt aktivert; samarbeidsavtaler lagt på kryss og tvers, forsvaret og beredskapen generelt rustet opp for å trygge tilgang til mat, vann, strøm, infrastruktur. Alt og alle ville blitt fokusert over på denne ene enorme oppgaven; skaping av fred.

Nå har vi en liknende situasjon. Men det er ikke med våpen. Selv om det kan bli det også hvis vi ikke takler å snu. Voldsomme konsekvenser som masse-vandring og ressursmangel vet vi at vil komme med den varmere kloden. Det er som om vi er i en krig. En krig med oss selv. Alle mot alle; så hva gjør vi?

Kan vi gå frivillig inn i en unntakstilstand, bestemt av Stortinget, med en varighet på f.eks 5+ år? Kan vi da bruke tida vår på å kollektivt sette bremseklossene på ekstrem-bruken av jordas ressurser, tenke oss om og handle utifra hva vi som samfunn egentlig står oppe i nå?

Rødt har i utgangspunktet en progressiv og rettferdig kultur i sin politikk. Denne er løsningsorientert og jeg mener det er veldig bra for Norge om det er nettopp Rødt som fører i pennen reelle løsninger i en slik spesiell situasjon vi nå er i, og får handling på bordet. Folket har gått til gatene også i Norge og har brølt at de nå forventer handling fra styresmaktene. Jeg tror at folke-brølet inviterer til systemendring. I Storbritannia oppretter de nå borgerråd for å håndtere krisen.

Tverrfaglige og tverrpolitiske samarbeid kan være nøkkelen til løsning, akkurat som store deler av Norges fag- og miljøbevegelse tydelig beskriver. Klimavalg-alliansen er et godt eksempel på at store organisasjoner klarer å samarbeide og finne felles løsninger.

I en unntakstilstand kan det være lettere å gå til nødvendige kollektive sanksjoner, rasjonering av bensin, fly, luksus-forbruksvarer, alt mulig av det vi gjør alt for mye av og som vi ikke tåler å gjøre. Bruke de pengene det koster å investere for å rense industrien, rense havene for plast og forurensing selv om det ikke er kapitalistisk fornuftig i vekstmodellens navn. Alt ligger klart til å få opp anleggene raskt om pengene settes inn. Begynne nedtrapping av oljekranene fra dag 1 og bl.a rekvirere alle fagfolkene fra oljebransjen til den nødvendige byggingen av en infrastruktur som jorda tåler. Ras-og flomsikring, tog; bygge den Nord Norge – Finnmarks banen. Fokus på vannveiene, ferjesamband, all vedlikehold av kraftverkene og infrastruktur. Sette bremseklossene på unødvendig, usikker og kostbar tekno-industri som f.eks 5G satsningen.

Vi har erfart at vi ikke kan stole på været og sesongene i jordbruket. Vi må raskt bygge opp kornlagre og starte nedtrapping av gift- utslipp i jordbruket fra dag 1. Jobbe med løsninger for bønder som ikke driver økologisk. Bonden kompenseres fra krisemidlene. Skogbrukets metoder for uttak av trær blir justert til å ha fokuset over på å bevare mangfoldet i skogene.

I miljøkrisa vi er i nå, trenger vi å fokusere på den lokale mat-vannsikkerheten der vi bor. Fornuftig matauk med dyrking i hagene til folk, helt nært, ved hjelp av kursing/skolering og direkte støtte fra de miljøene i f.eks permakultur bevegelsen, som innehar kunnskapen om bærekraftig dyrkning. Lokale prioriteter kan være en storsatsing på grende-strukturer som eksisterer i bygde-norge og kan utvikles videre. Gjøre det lettere for folk å leve i f.eks fritidsboliger der infrastruktur ligger til rette for det. Dette er sosial boligpolitikk og kan lette trykket på boligmangelen og stimulere til å vedlikeholde og ivareta de bygningene som finnes.

Det er mange grønne arbeidsplasser til folk om dette store endrings-løftet av samfunnet vårt settes igang. Den pågående tverrfaglige kampanjen 100.000 klimajobber nå! handler om det. Nå er det krise. Vi må kjøre igang.

Jeg håper at Rødt nasjonalt og lokalt kan levere et alternativt statsbudsjett som har miljøkrisa som hoved-stemning når det prioriteres. Bake de rettferdige og sosiale løsningene som allerede er utredet i partiet, inn i miljøpolitikken.

Som en oppfølging til et slikt type budsjett ville det vært fornuftig å utrede, sette alle kluter til og komponere et reelt forslag til Stortinget om erklæring av nasjonal miljøkrise og unntakstilstand

Rødt Frogn

Liv-K. Nome 2.vara Nordre Frogn 8.11.2019


Rødt Frogn er et nystartet lag og fikk 2,8 % stemmer i kommunevalget. Vi fikk en representant inn i kommunestyret. Rødt Frogn er nå en del av den såkalte Syver-banden i Drøbak/Frogn; et tverrpolitisk teknisk samarbeid som gjorde at Høyre-styret i kommunen falt etter 24 år. Vi har medlemmer/vara i alle kommunens utvalg.

Bjørn Rønbeck Drøbak – Lagsleder

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: