Du er her
Hjem > Bøker > Bjørn Westlie, Det norske jødehatet. Res Publica 2019 – Éric Vuillard, De fattiges krig, Solum Bokvennen 2019.

Bjørn Westlie, Det norske jødehatet. Res Publica 2019 – Éric Vuillard, De fattiges krig, Solum Bokvennen 2019.

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Det frie ord skal verken være styrt av politiske partier, kirke, stat eller pengemakt.

Nedenforstående sitater er hentet fra Jonas Bals anmeldelse av Bjørn Weslies bok: Det norske jødehatet. Propaganda og presse under okkupasjonen. Res Publica 2019. (Klassekampens bokmagasin 2 november 2019)

» I denne boken fremgår det at ….»norske aviser, som Aftenposten og Nationen, ble gjort om til propaganda organer for Det tredje riket , gjennom eget redaksjonelt innhold, selvsensur og gjennom å trykke- ofte uten å angi avsender- de rasistiske og antisemittiske bidragene forfattet av det NS-kontrollerte Norsk Artikkeltjeneste (NAT) fra og med 1941.»

«For Aftenpostens del konkluderer Weslie at avisen ble» en servil og protysk avis som kjempet aktivt for Tysklands sak.»

«Dagen etter krystallnatten i 1938, da tyske jøder ble utsatt for brutale angrep, hevdet sjefsredaktøren i Nationen at årsaken var å finne i deres manglende vilje til å la seg assimilere i det tyske samfunnet

Aftenposten skrev på lederplass noen uker senere – etter at titusner av jøder hadde flyktet fra Tyskland – «At også Norge – som de fleste siviliserte stater- uten hensyn til race yder en beskjeden håndsrekning til fremmede folk, bør ikke oppfattes som noget ønske om å importere jøder.»

Bjørn Weslies triste og alvorlige konklusjon er at han (foruten redaktøren som var avsatt og aviser som ble forbudt) ikke har funnet en eneste redaktør som har satt spørsmålstegn ved eller kritisert det jødefientlige innhold i mange av NATs artikler.

Så la meg gjenta: Det frie ord skal verken være styrt av politiske partier, kirke, stat eller pengemakt.


Éric Vuillard: De fattiges krig. Solum Bokvennen 2019

«Slik er arge mennesker, en vakker dag skyter de frem fra folkehodet akkurat som skrømt popper ut av veggene.»

De fattiges krig er en litterær utforskning av den såkalte Bondekrigen – den store tyske bondeoppstanden i årene 1524–1525. Det folkelige opprøret ble utløst av at det skulle innføres en ny skatt som ville medføre at de fattige ble enda fattigere. Denne korte og intense fortellingen skildrer oppstanden og dens grusomme konsekvenser med hovedfokus på en av lederne for Bondekrigen: teologen Thomas Müntzer.

Éric Vuillard gir her et viktig og høyst aktuelt bidrag til ulikhetens historie, og i likhet med hans foregående bok, Dagsordenen, trekkes det også her tankevekkende paralleller til vår egen tid.» Sitatene hentet fra http://litteraturpabla.no/new-events/2019/10/22/forfatterportrett-ric-vuillard

Les gjerne også Nesoddpostens anmeldelse av forfatterens bok Dagsordenen

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: