Du er her
Hjem > Aktuelt > Politisk veiviser til det nye Kultur-, Teknikk- og Miljø-utvalget

Politisk veiviser til det nye Kultur-, Teknikk- og Miljø-utvalget

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Hva gjør Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for det nyopprettede Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke.

Hovedutvalg i Nesodden kommune
Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget.

Medlemmene av utvalg kan velges både fra og utenfra kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar, Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. (Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i høst.)

Denne artikkelen er en veiviser til Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan.

Hva gjør Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget (KMT-utvalget)
KMT-utvalget er opprettet i forbindelse med politisk avtale mellom partiene AP, MdG, SV og V. Utvalget har overtatt noen av ansvarsområdene fra tidligere Plan- og Teknikk-utvalget. Kultur og miljø-delen hadde ikke eget utvalg i forrige periode, men ble ivaretatt av ………….
Mer om ansvarsområdene kan du lese under.

KMT-utvalget
KMT-utvalgets møter er lovpålagt åpne for publikum og oversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Alle kan komme i KMT-utvalget og høre. KMT-utvalget har møter 6 ganger i halvåret. Neste møte finner sted 9. januar 2020.

Informasjon om møter finner du her: Møteplan 2020

Klikk på KMT-utvalgets aktuelle dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alle sakene skal være satt på dagsorden en uke i forveien. Saksdokumentene blir publisert etterhvert som de blir ferdige i administrasjonen. Politikere og publikum skal ha tilgang på saksdokumentene samtidig. Sakspapirene skal være tilgjengelige for allmennheten (Jfr. Kommuneloven § 32 tredje ledd).

KMT-utvalgets møter vises ikke på kommuneTV. Man må møte opp eller laste ned protokoll som pdf-dokument i ettertid.

KMTs oppgaver
Hvilke oppgaver tillegges det nye utvalget? Nesoddposten har spurt kommunalsjef, kommunikasjonssjef og utvalgsleder om hvilke saker og arbeidsområder som ligger under KMT-utvalget. Videre har vi bedt om hvilket innhold og hva betyr miljø i utvalgssammenheng? Kommunikasjosnssjefen og staben jobber med saken, Nesoddposten kommer tilbake til svaret når vi mottar det.

Opplysningene ligger ikke på kommunens hjemmeside og Nesoddposten har heller ikke fått spørsmålene besvart. Hjemmesiden er utdatert og inneholder kun informasjon om tidligere både eksisterende og ikke-eksisterende utvalg. Det kan imidlertid lese at:

«Ellen Knutsen blir leder for det nye virksomhetsområdet Kultur, næring og idrett (KNI). Hun er i dag kultursjef med ansvar for fagområdene Kultur og idrett, Nesodden kulturskole, Ungdom og fritid og Nesodden bibliotek.

Det nye kommunalområdet er opprettet for å utvikle fagfeltene som inngår i virksomhetsområdet samt å sikre god synergi og samhandling. Kommunalsjef Ellen Knutsen vil lede arbeidet med den interne organiseringen av området, som skal være avsluttet før nyttår.»

Kultur og miljø. Hva med kultur og miljø? Kultur og miljø står som utvalg i en gammel oversikt, men Kultur og miljø-delen hadde ikke eget utvalg i forrige periode.

Spørreordning for innbyggerne
Innbyggerne kan stille spørsmål til KMT-utvalget. Før møtene er det satt av 30 minutter til spørsmål og høringer. Du kan lese mer under (2).

Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Spørsmål sendes til utvalgsleder senest innen kl. 10.00 en dag før møtet avholdes.

KMT-utvalgets leder er Stefan Norris (MdG), e-post: snorrismac@mac.com

Kontakt med HO-utvalgets representanter
Hvis du ønsker å legge fram en sak eller å medvirke i en beslutning kan du kontakte KMT-utvalget s representanter ved å sende en e-post.

Politikere får mange henvendelser og det er lurt å følge opp henvendelsen din, gjerne med en telefon.

Hvis du trenger flere tips, sjekk boka til Katrine Gramnæs: «Lobby»:

Oppskrift på politisk påvirkning for hvermansen

KMT-utvalget s rapporteringsplikt
KMT-utvalget har et eget ansvar for å rapportere om viktige forhold som utvalget blir gjort oppmerksom på. Dette framgår av § 4 i reglement for utvalg som lyder:

Ǥ 4. Rapportering
Utvalgene plikter å gjøre kommunestyret oppmerksom på viktige forhold som de blir oppmerksomme på gjennom sitt arbeid.»

KMT-utvalgets medlemmer
Stefan Norris (MdG) utvalgsleder M: 90226458   snorrismac@mac.com

Roger Sollied Johansen(AP) medlem M: 99738999   roger.sollied.johansen@gmail.com

Marianne Evensen (AP) medlem M: 99395134   me83@live.no

Hildegunn Solbø (MdG) medlem M: 46947484   hsolbo@gmail.com

Øystein Fossbroten Wennersgaard (SV) medlem M: 46891544    oystein.fossbraaten499@gmail.com

Tor Lindberg (H) medlem M: 90768996    tor.lindberg@getmail.no

Trude Thorsdatter Evensen (H) medlem M: 92070601   trude.thorsdatter.evensen@nesodden.kommune.no

Paul B. Simmons (SP) medlem M: 92291807   famsim@me.com

KMT-utvalgets møter
KMT-utvalget hadde sitt første møte 25. november i år. Utvalget fikk opplæring innenfor områdene kultur, miljø og teknikk. Spesielt vektlagt ble en kort presentasjon av administrasjonen i områdene under KMT, status om kulturminneplan, om samferdsel og om Klima- og biomangfoldplanen, klimabudsjettet og verbalvedtak samt kommunens planstrategi.

De behandlet tre saker som gjaldt
– valg av representanter til innkjøpskomitéen for kunst til Nesodden kommune
– Spillemiddelsøknader til fysisk aktivtet, idrett og friluftsliv
– Endring av skrivemåte fra Baltserudveien til Baltsrudveien

Utvalget har ikke hatt budsjett 2020 eller økonomisk situasjon innenfor ansvarsområde oppe til behandling selv om det står i reglementet.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: