Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre

Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Drøye ti dager til budsjettbehandlingen i kommunestyret og forventningene om en ny politisk kurs ser ikke ut til å bli innfridd. Kommunedirektørens budsjettforslag er en konsekvens av reduserte statlige overføringer i forhold til oppgavene kommunene blir pålagt til å utføre. Det kuttes litt på de fleste områder. De Rød/Grønn/Blå samarbeidspartiene (AP, V, MDG og SV) evner ikke å utfordre i særlig grad denne trenden.

De foreslår å flytte på knappe 2 millioner av et budsjett på nesten 1400 millioner. Eller under 2 promille. Men hvor har det blitt av SVs tiltak for å utjevne økonomiske forskjeller? Hva med MdGs ambisjoner om en grønn skifte på Nesodden, eller Venstres iver for skolesatsing?

MDG er fornøyd med å ha fått 300 000 kroner til et pilotprosjekt for dyrking av mat i tilknytting til skolene. Vel og bra – men hva gjøres for å få ned klimautslippene – spesielt fra pendling på Nesodden? Hva gjøres for å verne det biologiske mangfoldet og det «grønne Nesodden»?

SV er opptatt av to halve stillinger innen psykisk helse for barn og unge. Også vel og bra – men hva med de store sosiale forskjellene? Hvorfor klarte de ikke å få inn i budsjettet tiltak som:
–  sosial boligbygging
– å stoppe salget av de kommunale boliger ved Løesfeltet?
– å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelpen
– gå i mot å sette Steilene ut til ekstern kontraktør osv

I motsetning til Rødt har hverken samarbeidsalliansen eller Høyre som sitter nå i opposisjon, forslag som møter utfordringene som nesoddskolen, sykehjemmet, hjemmetjenesten og barn og unge sliter med.

Og ingen av de andre partiene har forslag som kan øke inntektene.Rødt foreslår derimot å kutte i politilkerlønninger, øke skatt på næringseiendom, innføre eiendomsskatt med høy bunnfradrag og romslige fritaksordninger for lavinntektsgrupper.
Nå venter vi spent på å se om Rødt sine forslag får oppslutning fra dem som påberope seg å kjempe for felleskapets verdier.

Rødt kommer tilbake med utfordringer til partiene, men stiller et helhetlig alternativ som kan leses her: http://nesodden.roedt.no/budsjett-2020-hva-vil-rodt/ og her: http://nesodden.roedt.no/rodt-budsjett-2020/

Olga Papalexiou

Rødt

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: