Du er her
Hjem > Aktuelt > Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget: Viktige saker, liten makt

Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget: Viktige saker, liten makt

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget: Slunken pengepung til viktige planer og bredt saksområde. Nytt utvalg må drive godt politisk håndverk for å få noe gjort: Skal vedta viktige planer, men ikke bevilge pengene.

Ansvarsområde
KMT-utvalget skal ha ansvar for miljøsaker som ikke sorterer under Plan- og bygningsloven, for kultursaker og for teknikksaker som ikke binder opp kommunens økonomi. Det omfatter blant annet plan for klima og biomangfold, plan for kulturminner og bevaring og for gang- og sykkelstrategi.

Les mer om ansvarsområde her: Politisk veiviser: Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalgets oppgaver

Stefan Norris fra MdG skal lede innholdet for miljø- og kultur-arbeidet i Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalget (KMT)
Stefan Norris fra MdG skal lede innholdet for miljø- og kultur-arbeidet i Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalget (KMT)

AP, MdG, SV og Venstre har fått vedtatt ny inndeling og ansvarsområder for utvalg. Kultur og miljø har fått bredere plass i nytt utvalg, det nyopprettede Kultur-, Miljø- og Teknikk(KMT)-utvalget. Grepet er godt.

Nesodden er den kommunen med flest kunst- og kulturarbeidere pr innbygger i hele landet. Kunst og kultur er viktig som signalnæring for kommunen og som inntektskilde for kunst- og kulturarbeidere, samt at skatteinntekter genereres.

Videre er det presserende å arbeide med miljøsaker, lage gode og helhetlige planer og gjennomføre dem.

Slik sett er den nye utvalgsstrukturen et godt og viktig grep.

Utvalget får ikke vedta å bruke penger.
Plan for Klima og biomangfoldsloven, plan for kulturminner og bevaring og gang- og sykkelstrategi er eksempler på planer som skal behandles av utvalget. Det er politikerne i dette utvalget som skal bearbeide detaljer, legge strategier og definere de beste løsningene. Kultur-, Miljø- og Teknikk-utvalget er fagutvalget for planene.

Men bestemme noe kan de ikke. De kan ikke realitetsbehandle som det heter.

Utvalget har ikke fått rett til å fatte vedtak som «binder opp kommunens økonomi». Det betyr at planene for gjennomføring, eller handlingsplaner, som de kalles, skal behandles og vedtas i formannskapet før de kommer i kommunestyret. Andre politikere i Formannskap og Kommunestyre skal realitetsbehandle, eller bevilge pengene.

Løsningen krever godt politisk håndverk
KMT er fagutvalget og KMT får en stor oppgave i å «selge inn» sakene til Formannskap og Kommunestyret. Medlemmer i KMT må snakke godt med sine partifeller i Formannskapet som skal gi bevigningene.

Politikerne i Formannskapet må dekke inn lovpålagte tjenester for skole, helse og lignende. Da er det ikke mange millionene igjen til ikke-lovpålagte tjenester eller tiltak innenfor klima, kulturminner og trafikksikkerhet, som ligger under KMP.

Det vil kreve politisk vilje, politisk arbeid og kreative og realistiske løsninger for å få planene gjennomført. Nye tanker, kombinerte løsninger, samspill må til, – i tillegg til hardt arbeid og samarbeid mellom politikere i utvalg. Det er en kjempekoordinering. Nesoddens politikere og nesoddsamfunnet trenger at arbeidet lykkes.

Partiene AP, Høyre, MdG, Rødt og SV er representert i begge utvalg, men ikke med de samme representantene. Senterpartiet sitter i KMT, men ikke i Formannskapet. Men der sitter KrF og Venstre som ikke sitter i KMT. Samarbeid og kommunikasjon både mellom politikere over partigrensene og administrativt blir en hjørnesten i utvalgsarbeidet.

Historisk glemsel
Det har ikke skortet på gode planer tidligere. At gode planer vedtas for ikke å gjennomføres er sløseri med ressurser. Denne ressurssløsingen har vært svært gjeldende i tidligere planer for klima, miljø, trafikksikkerhet og kulturminner.

Noe av begrunnelsen til manglende gjennomføring kan være nettopp manglende økonomi eller dårlig koordinering mellom utvalg og komitéer. Hvis det fremdeles hadde eksistert skuffer i kommunen hadde man kunne grave opp den ene gode planen etter den andre. Undertegnede har ledet to av dem. Gode planer som tidligere ble lagt i en skuff, -og glemt. – Ikke fordi man ikke ville, men fordi man ikke fant penger og ikke koordinerte godt nok.

Nå finnes helller ikke dokumentasjonen, den forsvant i digitaliseringståka. Det gjelder blant annet planer fra forrige tiår og de lar seg ikke søke opp på kommunens nettsider:

– KLEM-planen (Klima- Energi- og Miljøplan) for Nesodden kommune ble av konsulentselskapet Sweco beskrevet som den beste planen for klima, energi og miljø mellom Kirkenes og Kristiansand.

– Trafikksikkerhetsplanen ga god oversikt over utfordringer og forslag til enkle tiltak.

Men borte og glemt er de, begge to. Nå er det nye koster og nye ordninger. Og opp til nye politikere og ny administrasjon å gjennomføre, -fra ord til handling.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: