Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Politisk veiviser: Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalgets oppgaver

Politisk veiviser: Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalgets oppgaver

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Kultur- Miljø- og Teknikk-utvalget (KMT) sine oppgaver

Hvilke oppgaver tillegges det nye utvalget
Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk og utvalgsleder Stefan Norris (MdG) belyser her hvilke saker og arbeidsområder som ligger under KMT-utvalget. Og videre hva miljø betyr i denne i utvalgssammenhengen. Opplysninger ligger ikke på kommunens hjemmeside. Kommunens hjemmeside er utdatert for alle utvalg.

Denne artikkelen er et tillegg til tidligere artikkel: https://www.nesoddposten.no/2019/11/29/politisk-veiviser-til-det-nye-kultur-teknikk-og-miljo-utvalget/

Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk
Nesoddposten (NP) må derfor gå omveien om kommunens kommunikasjonssjef, Stein Bjørnbekk.

NP: «Hvilken saker og arbeidsområder ligger under KMT-utvalget?»

Bjørnbekk forteller at de sakene som ligger under KMT er

» -Kultursaker og miljøsaker som ikke sorterer under Plan- og bygningsloven sant teknikksaker som ikke binder opp kommunens økonomi (vei, vann, avløp). Saker i KMT-utvalget kan f.eks. være vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn og innstilling til vedtak av planer innenfor ansvarsområdet, som plan for kulturminner og bevaring», «gang- og sykkelstrategi» og «plan for klima og biomangfold». Noen ganger behandles saker i to utvalg, eller i ett utvalg og i formannskapet.»

NP: » -Hva betyr miljø i denne sammenheng?»

Bjørnbekk redegjør for at det er
» -Miljøsaker unntatt de som sorterer under Plan- og bygningsloven (de behandles i PB) og miljøsaker som binder opp kommunens økonomi.»

NP: » -Hvor i administrasjonen arbeides det med miljø?»

Bjørnbekk skriver at:

» -Kommunens arbeid med miljø skjer innenfor alle virksomheter slik det fremgår av handlingsdelen i Plan for klima og biomangfoldsplanen. Spesialkompetansen innenfor miljørådgivning, naturforvaltning, skog, jord og viltforvaltning samles fra januar 2020 i et fagmiljø «Klima og miljø». Dette fagmiljøet ligger administrativt under virksomhet Plan, bygg og geodata.»

NP: » -Hvilke virksomhetsledere ligger under saksfeltet til dette utvalget?»

Bjørnbekk:

» -Alle saksbehandlere kan behandle saker som skal til KMT-utvalget, og alle saker legges fram fra kommunedirektøren. Det er kommunalområdene Kultur, nærig, idrett (kommunalsjef Ellen Knutsen) og Plan, teknikk og miljø (kommunalsjef Anne Dybevold) som fast representerer kommunedirektøren i disse møtene.

Utvalgsleder Stefan Norris (MdG)
Stefan Norris fra Miljøpartiet de Grønne (MdG) har fått ansvaret for å lede et viktig utvalg.

Norris forteller at han som ny utvalgsleder tenker helhetlig:

» -Som utvalgsleder vil jeg etterstrebe å ha en balansert tilnærming til hele utvalgets ansvarsområde, dvs at jeg anser både klassiske ‘mijøsaker’, (som artsforvaltning, klima, forurensning, støy, vann- og luftkvalitet, biologisk mangfold, osv.), samt ‘kultur’ (tilrettelegging for og eksponering av lokal kunst, arkitektonisk og landskapsmessig utforming i kommunen, kulturtilbud til barn og unge, profilering av Nesodden som «kunst- og kulturkommune, osv.), og ‘teknikk’-området, (dvs vann, avløp, samferdsel, og annen infrastruktur – som berører og opptar kommunens innbyggere direkte i hverdagen) – som like viktige.

Noen saker vil naturlig nok haste mer å få gjort noe med, eller vil være viktigere i forhold til å sikre vårt framtidige livsgrunnlag (som klima, biologisk mangfold, drikkevann, og trygge og gode bomiljøer), men i utgangspunktet vil jeg søke å behandle alle saker som kommer til utvalget like seriøst.»

Les også:
https://www.nesoddposten.no/wp-admin/post.php?post=30790&action=edit&classic-editor

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: