Du er her
Hjem > Aktuelt > Alle partiene skal møtes i gruppeledermøter

Alle partiene skal møtes i gruppeledermøter

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Gruppeledermøter ble vedtatt opprettet av samarbeidspartiene AP, MdG, SV og Venstre. Gruppeledere fra alle partier i Kommunestyret vil begynne med møter våren 2020. Møtene skal bli offentlige og åpne

Kommunestyregruppe
Hvert parti i kommunestyret danner ei gruppe som er ansvarlig for partiets politikk i kommunestyret sammen med partiet lokalt. Partigruppa i kommunestyret har sin gruppeleder, vanligvis ordførerkandidaten, den representanten som sto øverst på lista til valget. For ordførerpartiet vil nestedame på lista være gruppeleder. Liste over gruppeledere finner du under.

AP, MdG, SV og V la fram forslag om at gruppelederne for alle partiene i kommunestyret skulle møtes jevnlig.

Nesoddposten observerer at kommunens hjemmeside ikke er oppdatert etter valg og konstituering i høst.

Det foreligger ingen informasjon om gruppeledermøter på kommunens hjemmesider og heller ingen nyheter fra møtene.

Gruppeledermøter – hva skjer
Nesoddposten spør de grønnrøde forslagsstillerne AP, MdG, SV og V.

  1. Hvilken funksjon eller oppgave har gruppeledermøtene?
  2. Føres referat eller annen form for notater?
  3. Er møtene åpne for publikum?

Gruppeleder for SV har svart som eneste gruppeleder. I tillegg har Ordfører svart.

Gruppeledermøter – oppgaven er å koordinere
Ordfører Truls Wickholm skriver at ordningen ikke er etablert foreløpig. Han skriver at avtalen mellom de fire grønnrøde partiene er «at gruppelederne med jevne mellomrom inviteres til et koordineringsutvalg for å diskutere større saker og overordnet strategi.»

Ordfører informerer at

» -dette skal diskuteres på formannskapets seminar i februar slik at alle kan delta i utformingen.

– Frem til nå har det, slik det har vært tradisjon for i Nesodden kommune, vært innkalt til møter med gruppelederne for å diskutere budsjett.»

SVs gruppeleder Claudia Behrens skriver at
«Gruppeledermøter skal inngå i endring av regelverk i løpet av første kvartal 2020. Vi må få en avklaring om detaljene i januar eller februar. Vi har hatt et uformelt budsjettmøte med alle gruppelederne/representanter fra alle partiene.»

Møtebok er obligatorisk
Nesoddposten spør: «- Føres referat eller annen form for notater?»

Ordfører svarer at:

» -Etter loven skal det føres møtebok fra alle møter som tilsvarer andre beslutningsorgan i kommunestyret, eller alle partier er representert, slik at en sak i praksis kan avgjøres der. Det vil også bli ført møtebok fra koordineringsutvalget.»

» -Det er også viktig å skille mellom å føre møtebok, og at det føres referat. Det er imidlertid lov med forhandlingsmøter i samarbeidskoalisjoner eller mellom enkelte partier, uten at det utløser krav om møtebok. I møtene i koordineringsutvalget vil det være administrasjonen som fører møte møtebok.»

Åpne møter
Nesoddposten spør om møtene er åpne for publikum?

Ordfører bekrefter at:
» -møtene må være åpne for publikum, og de må annonseres på kommunens hjemmesider eller lignende.

Det er alltid fint å inkludere flest mulig i saker som har stor betydning for samfunnsutviklingen.»

Behrens skriver at hun har samme mening.

Gruppelederne

Eivind Hoff-Elimari (MdG)   eivindhoff@gmail.com

Cathrine Kjenner Forsland  (AP)   Cathrinekf@gmail.com

Anne-Elisabeth Østreng (FrP)   tussi1607@hotmail.com

Erik Adland  (H)   Erik.Adland@gmail.com

Henning Korsmoe   (KrF)   henning.korsmoe.privat@gmail.com

Olga Papalexiou   (R)   oliapapalexiou@yahoo.no

Paul Simmons   (SP)   famsim@me.com

Claudia Behrens   (SV)   claudia@claudia.no

Thomas Stengeby   (V)    thomas.stangeby@gmail.com

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

One thought on “Alle partiene skal møtes i gruppeledermøter

  1. Fin informasjon for Nesoddens innbyggere om gruppeledermøter. Dette kan bli et forum der innbyggere kan observere litt av de politiske trendene, og noe av forarbeidet til administrative avgjørelser i Nesodden Kommune. Slik kan enkeltpersoner vite hva som kommer og muligens i større grad være med å påvirke.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: