Du er her
Hjem > Leserinnlegg > HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN – HVOR ER SV?

HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN – HVOR ER SV?

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Rådmannens budsjett for 2020 på helse- og sosialområdet innebærer økt belastning for de ansatte og dermed dårligere tilbud for brukerne. Budsjettet tar ikke høyde for at antall eldre øker og at belastningen på de ansatte har økt dramatisk. På ett år har antall vedtak om hjemmesykepleie økt fra 363 til 419, mens vedtak om praktisk bistand har økt fra 234 til 258. Rødt har derfor i sitt budsjettforslag gått inn for å styrke disse tjenestene ved å legge til ny stilling, 100 000 til praktisk bistand og en ekstrapott på 2 millioner til reserve der det blir kritisk. I tillegg har Rødt i et eget verbalforslag bedte rådmannen om bl.a. å kartlegge det reelle behovet for ressurser på området. I fellesforslaget fra AP/SV/Mdg/V er det dessverre ingen tiltak for å styrke de hjemmebaserte tjenestene.
SV har programfestet å styrke «de hjemmebaserte tjenester, særlig hjemmesykepleie og det psykiatriske dagtilbudet». Vi oppfordrer derfor SV med utgangspunkt i eget program om å støtte forslagene fra Rødt om å styrke disse tjenestene.
SV har også programfestet at barnetrygden skal holds utenfor foreldrenes inntekt når sosialhjelp beregnes. Dette har SV heller ikke fulgt opp gjennom det felles budsjettforslaget. Kostnadene ved en slik endring er på ca.1,2 millioner som Rødt har funnet finansiering for innafor sitt budsjett.
SV har tidligere sammen Rødt alltid hatt en klar sosial profil til støtte for de svakeste i sine budsjettframlegg. En profil som er forankret i begge partiers valgprogrammer. Det er trist om SV nå «glemmer» sine egne valgløfter.
Odd Edvardsen
Rødt Nesodden

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: