Du er her
Hjem > Aktuelt > Skremselsgebyrer i Nesodden kommune?

Skremselsgebyrer i Nesodden kommune?

I desember behandlet det nye kommunestyret budsjett og økonomiplan for 2020-2023. I den sammenheng ble priser og gebyrsatser for 2020 godkjent uten noen diskusjon. På gebyrsiden fikk området ”Dispensasjoner” seg virkelig en trøkk, med en økning på opptil nesten 94 %.

4 millioner i gebyrunderskudd

Kommunalsjef Anne Dybevold informerte under budsjettbehandlingen om at gebyrinntektene på bygge- og delesaker i 2019 ble lavere enn anslått. Dette til tross for at de i 2019 hadde lagt opp til en inntektssøkning på ca. 30 %, med en stor gebyrøkning også det året. I et nytt forsøk på å unngå underskudd blir gebyrøkningen i gjennomsnitt 21,2 % i 2020 og rundt 3 % de neste tre årene. Det er helt tydelig dispensasjonssøknadene som er den store synderen, og i stor grad ansvarlig for underskuddet på 4 millioner kroner.

Så regnestykket er mer innviklet enn det kommunalsjefen bruker som begrunnelse for gebyrøkningene i 2020. Det er lett å glemme at det også må være orden i eget hus.

Ikke populært å klage
Dispensasjonssøknader som gjelder tiltak som er i strid med gjeldende kommuneplan, byggeforbud i strandsonen eller tiltak i LNF- områder får en gebyrøkning på 25 %. Søknader fra bestemmelser i gjeldende reguleringsplan, fra formål i kommuneplanen og fra krav om opparbeidelse av vei/vann/avløp får en økning på 50 %. Og så får dispensasjonssøknader som er i strid med gjeldende kommuneplan for tiltak i grønnstruktur/naturvernormråder en økning på 93,81 %. De nye satsene blir derfor fra kr 16.350 til kr 24.525. Og en skal være klar over at i flere tilfeller blir en søknad berørt av flere dispensasjonsområder, så det må betales to, kanskje tre av disse gebyrene.

Kommunalsjefen begrunner de voldsomme gebyrøkningene med at slike søknader er omfattende og svært krevende, ofte med en lang saksprosess. Tidligere gebyrer står derfor ikke i forhold til det arbeidet som gjøres i slike saker. Ofte må søknadene avklares med eksterne myndigheter, og i mange tilfeller kreves en behandling i kommunens politiske utvalg. Dessuten går det mye tid på grunn av at en søker sender inn en klage etter et avslag. Den delen av prosessen kan det ikke kreves et nytt gebyr for, så det å klage er inkludert i prisen.

Gebyrunderskuddet har flere grunner
Selv med store gebyrøkninger i 2019 klarte ikke kommunen å få balanse i gebyrregnskapet for bygge- og delesaker. Men vil et nytt år med ennå høyere satser løse dette? Nei, ikke hvis en tror at det bare er den lange og krevende saksprosessen som er årsaken. Det er spesielt én viktig ting som kommunen må få orden på, og det er tapet av gebyrer ved for lang saksbehandlingstid. Får en søker ikke behandlet sin søknad innen tre måneder, reduseres gebyret med 25 % for hver uke etter dette. Og slike saker har kommunen i lang tid hatt mange av. Og det er ikke lite penger som den har tapt på dette.

Og ikke nok med det. I noen saker får søkeren faktisk medhold i sin klage, enten i plan- og byggesaksutvalget eller hos fylkesmannen. Da må kommunen dekke alle de utgiftene søkeren har hatt i forbindelse med sin klageprosess. Ofte innbefatter det både honorarer til arkitekt og advokat. Det blir det også penger av. Så regnestykket er mer innviklet enn det kommunalsjefen bruker som begrunnelse for gebyrøkningene i 2020. Det er lett å glemme at det også må være orden i eget hus.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: