Du er her
Hjem > Aktuelt > Foreldre som forbilder

Foreldre som forbilder

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt

I løpet av de siste månedene har vi publisert en rekke artikler om ungdom i denne spalten. Ikke minst er det de nedslående resultatene av Ungdata-undersøkelsen som har vært faktagrunnlaget.

At nesoddenungdommen skulle befinne seg på verstingtoppen når det gjelder rus, har vært en tung erkjennelse for mange. I ettertid har det da heller ikke manglet på reaksjoner i media, og det naturlige hovedspørsmålet har ikke uventet vært:

HVORFOR?

Spekulasjonene har vært mange – manglende politi, nærheten til Oslo og organisert narkokurertrafikk, en viss lokal historikk når det gjelder sniffing og manglende fritidstilbud til dem som faller utenfor organisert fritidsliv.

I betydelig grad er det manglende offentlige tiltak som har vært utpekt som hovedforklaringen. Den virkelig store og varme poteten har imidlertid i stor grad fått ligge i fred: Unnfallenhet fra enkelte grupper foreldre.

I en artikkel i Amta 29/1 tar ordføreren bladet fra munnen og setter søkelyset på det faktum at det finnes foreldre/foresatte som har en så liberal holdning til egen og barnas rusbruk, at nettopp dette er noe av årsaken til den nedslående statistikken.

POLITIET
«De var mer kritiske til at politiet blandet seg, enn at barnet deres ruset seg»,
«En slik liberal holdning blant foreldre er helt særegen for Nesodden.»

ORDFØRER TRULS WICKHOLM
«Foreldre som synes rus er greit utgjør et hull i bunnen av skipet og må tettes.»

«Foreldre som synes rus er greit utgjør et hull i bunnen av skipet og må tettes.»

Vi finner det prisverdig at vår øverste tillitsvalgte går så åpent og tydelig ut med dette budskapet, og vi oppfordrer alle gode krefter om å støtte ham og kommunen i dette arbeidet.

Vi nøler heller ikke med igjen å minne om at å varsle om situasjoner som er utfordrende, eller som antas å kunne utvikle seg til å bli det, ikke er sladring, men en solidarisk handling.

Og, som om ikke denne negative trenden skulle være nok, unnlater vi da heller ikke å nevne at det som en konsekvens av økt misbruk også har vært en dramatisk økning i narkorelatert kriminalitet i løpet av de siste årene.

Diskusjonen om avkriminalisering av deler av narkobruken lar vi ligge i denne omgang. Vi er imidlertid ikke det minste i tvil om at denne problemstillingen blir ytterst aktuell utover våren.

Vi er med!

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: