Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Politikerlønninger i Nesodden kommune – historiske fakta

Politikerlønninger i Nesodden kommune – historiske fakta

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Den tidligere ordningen (før valget i 2011) når det gjelder politikerlønninger fungerte slik at kommunal ordførerens lønn kun skulle være 2.7 ganger minstelønn. En kobling til kommunal minstelønn som innebar at ordføreren ikke fikk høyere lønn uten at kommunens lavest lønnede også fikk mer.

I denne ordning lå en solidaritet med de som tjener minst, ikke med de som tjener mest.

10.3.2012: Politikerlønningene ble da knyttet opp mot 87 % av stortingslønn. Noe som vil medføre at lønningene til politikerne, i årene fremover vil utgjøre en høy og jevn stigning. Mao flertallspolitikernes (Ap, H, V og Fr.p) vedtak om at de skal ha 87 % av stortingslønn medfører at lønnsreserven tappes. Det er skattepenger som kunne blitt brukt til bedre formål enn å heve politikernes lønninger.

I 2019, på siste kommuenstyremøte før sommeren, ble følgende politikerlønninger vedtatt:

 • Ordfører skal lønnes med 95% av stortingslønn ca. kr 939 000 kroner årlig (Opp drøyt 100 000). Varaordførerjobben med  kr. 375 000 (Opp ca 200 000). Øvrige godtgjørelser skal justeres etter ordførerlønn.
 • Godtgjørelsene (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift) til de folkevalgte på Nesodden var i 2012 på i underkant av 3,1 millioner kroner.
 • I 2019 har det blitt utbetalt totalt 3,5 millioner kroner.

Rødt og Kr.F var de eneste partiene som stemte mot denne lønns-økningen. Partiene Ap, MDG, SV, V, Senterpartiet, H og Fr.p stemte for å øke egne lønninger.

Minner her om at våre kommunepolitikere er valgt av oss innbyggere. Er våre tillitsvalgte. Et ærefullt oppdrag som både forplikter og tar seg pent ut på CV en. At våre politikere, som de eneste i dette vårt demokrati, kan bestemme sin egen lønn, er, for å si det forsiktig, uheldig, og en ordning som bør opphøre.

Hvem gjelder godgjørelsesspørsmålene.

Hvem gjelder godtgjørelsen 2020 2019 2018 2017
Ordfører (per år) Kr 938 597,- Kr 832 123,- Kr 807 884,- Kr 789 027,-
Varaordfører (per år) Kr 375 439,- Kr 166 425,- Kr 161 577,- Kr 157 805,-
Formannskapsmedlem (per år) Kr 93 859,- Kr 66 570,- Kr 64 631,- Kr 63 122,-
Kommunestyremedlem (per møte) Kr 1 877,- Kr 1664,- Kr 1616,- 1578,-
Leder av plan- og teknikkutvalget (per år) Kr 75 088,- Kr 66 570,- Kr 64 631,- Kr 63 122,-
Medlem av plan- og teknikkutvalget (per møte) Kr 1 877,- Kr 1664,- Kr 1616,- 1578,-
Leder av faste utvalg (per år) Kr 42 236,- Kr 37 446,- Kr 36 355,- Kr 35 506,-
Medlem av faste utvalg (per møte) Kr 939,- Kr 832,- Kr 789,- Kr 743,-
Partienes gruppeledere Kr 37 543,-

Merknader til beløpene for 2020:

 • Beløpene for 2020 følger av godtgjøringsreglementet som kommunestyret vedtok i juni 2019, før kommunestyrevalget. Kommunestyret har vedtatt at et sittende kommunestyre ikke skal vedta sin egen godtgjørelse.
 • Ordfører utbetales ingen godtgjørelse utover sin faste godtgjørelse.
 • Varaordfører utbetales ingen godtgjørelse utover sin faste godtgjørelse (ny bestemmelse). Godtgjørelsen betinger 1,5 dager i funksjon per uke og dekker alt av møtevirksomhet, inkludert formannskapet.
 • Godtgjørelsen for faste formannskapsmedlemmer inkluderer møter i klagenemnda, valgstyret, styringsgruppa for kommunale byggeprosjekter samt alle ekstraordinære møter.
 • Det utbetales ikke lenger skyssgodtgjørelse til folkevalgte (kr 90,- per møte)
 • Godtgjøring av gruppeledere er en ny post knyttet til merarbeidet gruppelederne har med blant annet varainnkallinger og saksforberedelse. Gruppelederne får ikke godtgjørelse per kommunestyremøte i tillegg til den faste godtgjørelsen.
 • Reglement for godtgjøring av folkevalgte ligger tilgjengelig på kommunens nettside:

https://www.nesodden.kommune.no/_f/p1/i6ffe1c95-05c7-4bf7-bca6-f58264cc7a64/reglement-for-godtgjoring-av-folkevalgte-vedtatt-juni-2019.pdf

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

One thought on “Politikerlønninger i Nesodden kommune – historiske fakta

 1. Politikeres lønninger på Nesodden. Av: Børge Røstad. I forhold til utenlandske politikerønner er de norske moderate. Det er flere yrkesgrupper i Norge som tjener langt over en million kroner i året. Sett i lys av dette er ikke politikerlønna på nesodden for høy. Som politiker er det sikkert fint å vite at man blir satt pris på. Og alternativet til god lønn er jo korupsjon.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: