Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Politisk veiviser: Skole- og oppvekstutvalget

Politisk veiviser: Skole- og oppvekstutvalget

Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget og når? Hvordan kan du finne informasjon du ønsker? Her er politisk veiviser for Skole- og oppvekstutvalget på Nesodden. Du kan følge med og påvirke.

Hovedutvalg i Nesodden kommune
Nesodden kommune har egne utvalg innenfor de enkelte oppgaveområder. Nesodden har følgende utvalg: Kultur-, Miljø- og Teknikkutvalget, Helse- og Omsorgsutvalget, Skole- og oppvekstutvalget og Plan- og byggesaksutvalget.

Medlemmene av utvalg kan velges både fra, og utenfra, kommunestyret. Utvalgene fungerer som forberedende organ til kommunestyret. Utvalget kan også ha et eget ansvar for enkelte saker. På Nesodden har utvalgene lite ansvar. Kommunestyret har delegert mange avgjørelser til kommunedirektøren. Kommunedirektøren er det nye navnet på rådmannen etter at ny kommunelov trådte i kraft i fjor høst.

Denne artikkelen er en veiviser til Skole- og oppvekstutvalget. I noen av sakene ønsker vi å medvirke. Her kan du lese hvordan.

Hva gjør Skole- og oppvekstutvalget (SKO)
På kommunens hjemmeside informeres det om at «Utvalget behandler planer og forskrifter, og følger opp virksomheter innenfor sitt område. Utvalget skal sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret.»

Ansvarsområdet er omfattende:
Alle barnehager, både kommunale og private.
Alle klassetrinn i grunnskolen fra 1. til 10. trinn
Skolefritidsordningen (SFO)
Uteskolen,
Barnevern
Helsestasjon og skolehelse
PPT og førskoleteam
Forebyggende psykisk helse for barn og unge
Fysio- og ergoterapi for barn
SLT Samordning av lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SKO-utvalget s rapporteringsplikt
SKO-utvalget har et eget ansvar for å rapportere om viktige forhold som utvalget blir gjort oppmerksom på. Dette framgår av § 4 i reglement for utvalg. SKO-utvalget har plikt til «å gjøre kommunestyret oppmerksom på viktige forhold som de blir oppmerksomme på gjennom sitt arbeid.»

Skole- og oppvekstutvalget
SO-utvalgets møter er åpne for publikum og oversikt over sakene skal ligge tilgjengelig senest en uke i forveien. Dette kalles møteoffentlighet og er lovpålagt. Alle kan komme på utvalgetets møter og høre. SO-utvalget har møter 6 ganger i halvåret. Kommende møter i vår er 2. mars, 14. april, 11. mai og 2. juni.

Informasjon om SO-møter finner du her:https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2020-01-01T00:00:00&utvalg=10&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Klikk på SKO-utvalgets aktuelle dato. Hvis du klikker på sakskart kommer sakene opp med dokumenter. Klikk på hvert dokument for å lese på egen pdf. Alle sakene skal være satt på dagsorden en uke i forveien. Selve saksdokumentet for hver sak blir publisert etterhvert som de blir ferdige i administrasjonen. Politikere og publikum skal ha tilgang til saksdokumentene på nett samtidig. Sakspapirene skal være tilgjengelige for allmennheten (Jfr. Kommuneloven § 32 tredje ledd).

SKO-utvalgets møter vises ikke på kommuneTV. Man må møte opp eller laste ned protokoll som pdf-dokument i ettertid.

Spørreordning for innbyggerne
Innbyggerne kan stille spørsmål til SKO-utvalget. Før møtene er det satt av 30 minutter til spørsmål og høringer. Det står i kommunens reglement § 11 som lyder:

«Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse. Spørsmål sendes til utvalgsleder senest innen kl. 10.00 en dag før møtet avholdes.»

SKO-utvalgets leder er Martin Apenes, e-post: ma@wask.no

Høringer
Kommunens reglement åpner også for at det kan avholdes høringer, se § 12. som lyder:

“Det enkelte utvalg kan beslutte at det skal avholdes høringer i en sak eller over et tema. Formålet med en høring er å kunne få frem opplysninger som det ellers vil være vanskelig å skaffe til veie i en skriftlig saksutredning.“

Fakta og mål for arbeid med barn og unge
Målsetting og praktiske opplysninger om utvalget og ansvarsområdet kan du finne her :
https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/utvalg-rad-og-nemnder/skole-og-oppvekstutvalget/

Her kan du finne opplysninger om barnehager og skoler som finnes, kretsgrenser og praktiske opplysninger.

Der finner du også kommunens målsettingen for arbeidet med barn og unge.

I målsettingen heter det at
«I Nesodden kommune skal alle barn og unge få en likeverdig og trygg oppvekst. I alle faser av barn og unges oppvekst skal det finnes et allsidig tilbud, som fanger den enkeltes interesser og bidrar til at barne- og ungdomsårene blir kreative og utviklende.
Når de unge går over i «de voksnes verden» skal de ha et verdifundament som gir mulighet for høy livskvalitet og følelse av tilhørighet til sin oppvekstkommune»

Kontakt med SKO-utvalgets representanter
Hvis du ønsker å legge fram en sak eller å medvirke i en beslutning kan du kontakte SKO-utvalget s representanter ved å sende en e-post.
Kontakt med utvalgsmedlemmer:

Martin Apenes, leder (V), ma@wask.no M: 91336708

Marie Lund Alveberg, nestleder (SV), marie.nesoddensv@gmail.com M: 91111144

Sven Ivar Høvik, medlem (AP), ivar.hovik@gmail.com  M: 90878782

Lara Rashid, medlem (AP), lara.rashid@gmail.com M: 90111899

Tage Slind Jensen, medlem (H), tageslindjensen@live.no M: 48125251

Tine Richardsen, medlem (H), tinesin2@hotmail.com M: 46410060

Helene Spørck Sundt Hoel, medlem (MdG), helene.s.s.hoel@gmail.com  M: 97187075

Marcus Mauricio Knudsen, medlem, (R), marcus.knudsen@nesodden.kommune.no M: 98841122

Silja Solem, medlem (uavhengig), Silja.Solem@Nesodden.Kommune.No M: 45861872

Politikere får mange henvendelser og det er lurt å følge opp henvendelsen din, gjerne med en telefon.

Hvis du trenger flere tips, sjekk boka til Katrine Gramnæs: «Lobby»: https://www.nesoddposten.no/2018/12/21/oppskrift-pa-politisk-pavirkning-for-hvermansen/

 

«Livet er ferskvare»
Etter fjorårets valg er Martin Apenes fra Venstre leder for SKO-utvalget.

Nesoddposten spør:
– Har du prioriteringer du vil jobbe med i utvalgsarbeidet?

» -Min visjon er at barn og unge skal trives i dag og glede seg til i morgen. Livet er ferskvare, og det må vi ta hensyn til når vi former politikken. Jeg vil jobbe for at Nesodden får landets beste skole i den forstand at elevene skal føle mestring, medbestemmelse, støtte, ha venner, god psykisk helse og slippe å bli eksponert for narkotika og alkohol.»

Nesoddposten:
– Er det noe som opptar deg spesielt innenfor området skole?

» -Ja; jeg tenker at barn ikke kun er fremtidige produksjonsmidler. Barn og ungdom lever her og må finne motivasjon i skolehverdagen. Fremtidens arbeidsliv etterspør det barn allerede er ganske gode på, nemlig innovasjon, kreativitet, samhandling, nysgjerrighet. Jeg tror på å dyrke det og være varsom med å fokusere for mye på nasjonale prøver etc»

Nesoddposten:
 -Er det noe som opptar deg spesielt innen oppvekst?

» -Psykisk helse og rus. Det er trist at en ressurssterk befolkning som Nesodden sliter så mye med psykisk helse blant barn og unge + rusutfordringer.»

Apenes legger til at
» -Det er for mye politiske og personlige motsetninger i Nesoddpolitikken. Det vi forsøker å få til i SKO er tverrpolitisk arbeid. Det er mange unge dyktige og trivelige folk i utvalget som gir energi.»

Lenke til reglement for kommunale møter: https://www.nesodden.kommune.no/politikk-samfunn/politikk-og-demokrati/

Du finner lenka under de blå felten med liste over kommunale utvalg og råd.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: