Du er her
Hjem > Aktuelt > Ungdommens frie tid: Tilsidesatt av press og sosiale medier?

Ungdommens frie tid: Tilsidesatt av press og sosiale medier?

Ungdom omtales, men får i liten grad uttale seg. Nesoddposten har spurt fire unge og unge voksne.

Hva trenger ungdommen og hvilke ønsker har de om fritidsmuligheter? Det kan se ut som om den frie tiden forsvinner fordi presset er for stort og ingen møtesteder er tilpasset behovet for det spontane møtet.

«De aller fleste ungdommene er fantastiske»,

«det er ikke noe å gjøre på Nesodden»

«kommunen er relativt øde»,

«tilbringer mer tid på skolen enn sine foreldre»

«sosiale medier tar 50 % av ledig tid» og

«ungdommen trenger et sted å være»

«en app er en god idé»

«trenger et sted å henge»

«Ungdom har det utrolig hardt med mye karakterpress»

«de trenger et møtepunkt»

Dette er utsagn på bakgrunn av Nesoddpostens (NP) spørsmål. Spørsmålene vi ønsket besvart er:

Hva trenger ungdommen?

Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden?

Et knippe unge mennesker svarte:

Joey Kolltvet: Et møtepunkt
NP: -Hva trenger ungdommen, din mening?

» -Jeg tror kanskje ungdommen trenger et sted å være. Men det stedet kan ikke bli for kommunalt og drevet av folk 40+, men jeg vet ikke. Dette er et problem folk har prøvd å løse siden begrepet ungdom kom.»

NP: .Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden, ditt inntrykk?

Jeg tror ikke de ønsker seg en aktivitet, men heller et møtepunkt. Veldig mange ønsker seg studio-tid, men de vet ikke at det er et kjempe bra studio i det hvite huset på Skoklefall.»

Alexander Selvén: Foreslår en app
NP: –Hva trenger ungdommen, din mening?

» -Kommunen har mange bra tilbud, men det er for dårlig markedsføring. Vi trenger en app som opplyser om aktiviteter som finnes og om de er gratis.

Asker kommune har en slik app, bl.a.

Russtatistikken i Asker gikk ned når de innførte appen og det er rart at de ikke innfører det her.»

» -App er en god idé», bekrefter Per Christian Halvorsen i Ungdom og Fritid.

Tage S. Jensen: Kommunen framstår som øde
Jensen skriver blant annet:

» -Selv om vi står overfor utfordringer på Nesodden knyttet til rus i ungdomsmiljøet, må vi ikke glemme at de aller fleste faktisk oppfører seg ordentlig. Statistikk viser at dagens unge tilbringer mer tid på skolen og ruser seg mindre enn sine foreldre. Jeg tror det er viktig med en mer nyansert fremstilling av ungdomsmiljøet på Nesodden. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke skal gripe fatt i de utfordringene vi står overfor. Problematikken er sammensatt. Ungdom påvirkers av populærkulturen, kommunen vår er relativt øde og det er lite synlig politi her ute.»

Steder å henge med enkle aktiviteter
NP: –Hva trenger ungdommen, din mening?

» -Nesodden mangler møteplasser og aktivitetstilbud som appellerer til ungdom. Ifølge Ungdataundersøkelsen, mener flere unge at «det ikke er noe å gjøre på Nesodden», og da blir kanskje ikke veien så lang til at man begynner å eksperimentere med ulike rusmidler. I tillegg til tidlig forebygging i skolen og i hjemmet, mener jeg det er viktig at kommunen legger til rette for flere møteplasser. Ungdommen trenger steder å henge og ting å gjøre. De vil bowle, dra på kino, sitte på café, spille minigolf, frisbeegolf, volleyball, osv. Slike tilbud finnes nesten ikke på Nesodden. Kanskje man også bør gjøre terskelen lavere for å drive med organisert idrett? I tillegg tror jeg at det er nødvendig med flere voksne (deriblant politi og nattravner) der unge oppholder seg, som for eksempel på Nesoddtangen brygge på kveldstid i helgene.»

Slinde Jensen mener at unge menneskers perspektiv trengs i debatten om ungdomsmiljøet og rusproblematikken på Nesodden.

Øystein Fossbraaten: Ungdommen har det hardt med press
Fossbraaten skriver blant annet at han synes det er synd at det kun fokuseres på det som ungdomen gjør til en hver tid som er galt, og at noen av dem drikker.»

«Ungdom har det utrolig hardt med mye karakterpress, prestasjonsangst generelt. At vi da føler for å ha det litt hyggelig av og til er ikke særlig overaskende. Rus og alkohol er et stort problem, men vi burde heller se på de bakenforliggende årsakene, som hvordan skolen er lagt opp, og at man trenger flere lavterskel tilbud hvor man kan tilbringe fritiden.»

Ungdom og Fritid er omorganisert
Før omorganiseringen hadde Ungdom og Fritid ansvar og sto bak Ungdata-undersøkelsen og Foreldregruppa Begge disse arbeidsområdene er nå overført til BUF etter stalige retningslinjer. De som kjenner ungdommene og daglig er sammen med dem kan ikke lenger bidra med sin førstehåndskompetanse og kunnskap. Det er kanskje synd.

Inkludernde kultur/prosjekt- X ble tatt ut og lagt ned av kommuneledelsen. Dette var et suksessprosjekt med gode resultater som nå har forsvunnet. Det er i alle fall synd.

Unge vil, men strekker ikke tiden til?
Nesoddposten spurte Per Christian Halvorsen. Han er veteran i ungdomsarbeidet på Nesodden, kommunal, musikkmiljøets jordmor og 40+, men med tett kontakt til unge mennesker. Og han har spurt ungdom om hva de ønsker og vil. Men ungdommen vet ikke.

NP: Hva ønsker ungdom seg av fritidsmuligheter på Nesodden, ditt inntrykk?

» -Det vet ikke ungdommene selv. Hatt litt kontakt med ungdom på videregående og de har svart at de ikke vet. Vi har spurt om de vil ha kafé a la den gamle modellen. De vil det, det skal være nytt navn og nye møbler. Og det skal helst ligge på Tangen…»

» -Vi begynner ungsomsarbeidet i 7. trinn, ofte er de med par-tre ganger. Så er de borte.

Det er flere sosiale medier hvor de er «på» hele tiden. Det er anderledes tider.

Vi hadde oppstart etter jul, men spill og forskjellig. Første gangen kom det mange. Etter to ganger kom det nesten ingen.

Jeg vet ikke, jeg.»

» -Det kan virke som om deter for langt å gå til Skoklefald?»

«Det bør være noe i helga, kanskje i ungdomsarenaen, det har vært et ønske fra foreldre og de har drevet i noen helger.»

Et tilbud må ha kontinuitet og ikke avslutte når en generasjon unge og deres foreldre går videre.

«Do-it» – Noen bare «gjør det»
Per Christian Halvorsen fortsetter,

» -Det kan snu, nå har det begynt å komme nye band, vi har kurs for ungdom i tre omganger. Det ser ut som det kan bli ukentlig fra mars. Beat-it

Shot-it, Fix-it. Sing-it – med sang og puste-teknikk. I en totalsekk som vi kaller Do-it.»

Små grupper og prosjekter
» -Ellers er det mye sånn at det virker som små grupper på maks ti kan slå an, prosjekter som mekking, kurs i Do-it konseptene, osv.», forteller Halvorsen.

» -Kom og gå på klubb er ganske dødt nå. Teaterfabrikken er poppis, de har en ganske stabil gruppe ungdommer. Margrethe gjør en kjempejobb med ungdommene.»

Halvorsen bifaller Selvéns forslag om en aktivitetsapp er en god idé.

» -Alle våre tilbud er gratis så det er bare å komme spontant.»

Bekymring
Halvorsen peker på et moment, og som også er en av flere årsaker til at ungdommene ikke bruker/søker til fritidsklubber i samme grad som før.

» -Fordi; de har rett og slett, og mener at de ikke har tid, og føler at de må prioritere annerledes. Mye lekser og mye å forholde seg til.

Det er et av de svarene jeg har fått fra flere ungdommer!»

Sosiale medier tar tid
» -Her spiller nok også de sosiale mediene inn med hvor mye tid de opptar i døgnet hos en ungdom. Undersøkelser viser her at det medgår minst 3-4 timer pr dag…» (kilde: Ungdata-undersøkelsen 2019)

» -Dette er på alle måter urovekkende mye, fordi; hvis døgnet har 24 timer, så sover du 8 av de, er på skolen 6-8 timer (inkl rise til/fra) Da er det igjen 8 timer til lekser og alt det andre. Hvis sosiale medier tar 50% av denne tiden, blir det lite igjen til fritidssysler!»

«Si fra før du blir for redd»
Setningen er fra boka Einar Haakaas gkjorde ferdig i 2018. «Advarsel. Svenske tilstander i Norge«. Boka beskriver på ingen måte forholdene på Nesodden. Men boka er en oppskrift på hva man skal gjøre, hva man skal se etter og hvem man skal lytte til for å forebygge.

Nesoddposten spør Haakaas:

» -Det har vært episoder med at ungdomsgjenger på Nesodden slåss. Ser du noen likhetstrekk med det du beskriver i «Advarsel»? og har du noen ytterligere tanker om hva man skal se etter eller være oppmerksom på?

» -Det er noen gjenkjennende trekk, men signalene er nok mykere på Nesodden.»

Haakaas skriver at

» -Vi veit jo at det er mye dop. Da handler det raskt om gjeld og såkalte bøter for ditt og datt, ære og respekt. Her kan folk utenfra få et tak på miljøet. Det bør man være obs på. Da kan man plutselig få følgene av Young Bloods væremåte. Oppegård og Ski har fått slike følger i ungdomsmiljøet.»

Aldri god nok
Fra Halvorsen mottar vi en lenke som bekymrer ham og flere i Ungdom og Fritid:https://www.tb.no/meninger/skole/pedagogikk/barn-og-unge-stanger-mot-et-grenselost-trykk-du-er-aldri-god-nok-og-du-har-bare-deg-selv-a-takke/o/5-76-1233587?fbclid=IwAR04ONNeXtkkyha7BjZOO_r8PJQtiYJKDxSfMXJZDniHUiGP4uYuEYU2MS0

Mye spennende på Nesodden
Her er linker til begge FB-sider: Musikkverkstedet og Ungdom og fritid
https://www.facebook.com/musikkverkstedforungdom/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/UngdomFritidNesoddenKommune/

Ungdom og fritid har også egen Snap Chat

Aktuelle aktiviteter i Ungdom og fritid:

Vi har akkurat startet ny stompgruppe (se info på siden vår)
Vi drifter utlånsentralen (Gratis utlån av turutstyr)
Vi driver 2 klubber (Skoklefall og Fagerstrand)
Musikkverkstedet (fullt utstyrte øvingslokaler for band på Berger og Fagerstrand)
Musikkverkstedet; Skoklefall lydstudio
Do-it konseptet med; Sing it, Shout-it, Beat-it, fix-it
Via Ferata (aktivitetstur for ungdom med bla a fjellklatring, overnatting i Lavo, turer i skog og mark)
Leir for ungdom om sommeren på Steilene
Halvøya (festival for ungdom) Usikkert med hva som skjer med dette arrangementet nå pga mindre bemanning…
Verksted for ungdom (fullt utstyrt verksted på Skoklefall)
Nytt eget gamingrom på Skoklefall (nytt i 2019)

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: