Du er her
Hjem > Aktuelt > Viktige og nyttige kommunale råd

Viktige og nyttige kommunale råd

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. På bakgrunn av dette vil et ungdomsråd bli etablert på Nesodden i tillegg til de to allerede eksisterende rådene.

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem. Dette var noe av bakgrunnen for at Stortinget i fjor vedtok den nye bestemmelsen i kommuneloven. Departementet fikk over 400 høringssvar i forbindelse med det nye lovutkastet.

Rådenes oppgaver

Rådene skal bidra til at henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder dem. Rådene skal ha en reel mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer, og kommunestyre kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser fra rådene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Rådene skal ikke ta opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av prinsipiell karakter som berører eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller ungdom som gruppe. Det er derfor viktig å ha god kommunikasjon med sine respektive målgrupper.

Rådene skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret, som har valgt de tre rådene for perioden 2019-2023.

Arild Drolsum

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: