Du er her
Hjem > Aktuelt > Bemanningen på Nesoddtunet. Ansatte og administrasjon med forskjellig beskrivelse

Bemanningen på Nesoddtunet. Ansatte og administrasjon med forskjellig beskrivelse

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Bemanningen på Nesoddtunet har vært debattert i media og i kommunestyret. Tallene er fremdeles usikre. Temaet aktualiseres med koronaepidemien. Finnes det en pedagogisk brist i framstillinga?

Forskjellige tall
En revisjonsrapport fra 2017 viser en sykepleietetthet på 0,27, altså i overkant av en kvart sykepleier pr pasient eller enkelt sagt: -33 sykepleierstillinger. Dette er tall som ble framlagt i kommunstyret 28. august 2019. Framlegget fra administrasjonen kom på bakgrunn av oppslag i media med påfølgende interpellasjoner fra AP og Rødt. Selve behandlingen ble ført bak lukkede dører og svart web-TV-skjerm. Interpellasjonene ble aldri ferdigbehandlet da flertallet av kommunestyrerepresentantene valgte å gå hjem fordi de syntes det ble sent.

Ansatte sier at det for tiden er 15.8 faste ansatte sykepleiere regnet i hele stillinger, på Nesoddtunet. 15,9 faste sykepleiere gir en pleiefaktor på 0,11 sykepleier stilling pr pasient.

Virksomhetsleder Sølvi Bruflat forteller i Amta nett 23. april 2020 at det for tiden er 26,83 årsverk for sykepleiere på sykehjemmet. Det betyr 0,22 årsverk sykepleier pr pasient.

Hvor mye sykepleie pr pasient?
Tallene over viser ikke hvor mange sykepleierstillinger som brukes til administrasjon og hvor mange stillinger som brukes til praktisk sykepleie. Spørsmålet er omdet finnes det en pedagogisk brist i framstillinga

Bruflat forteller at i tillegg har hun 1,70 årsverk for fagledere som jobber sykepleierfaglig. Utover det er fem avdelings- og virksomhetsledere sykepleiere. Dette gir 33,53 årsverk med sykepleierkompetanse.

Spørsmålet som ikke er besvart er hvor mange sykepleiere er tilstede ved sengene og gir sykepleie til pasientene? Mange vil nok mene at dét er det viktigste tallet.

En ansatt som vil være anonym anfører at dersom det hadde vært 33 sykepleiere, slik ledelsen har informert kommunestyret om den 28.08.19, «- Hvorfor er det da behov for å leie inn en nyutdannet og uerfaren? Videre hvorfor er det i det hele tatt da nødvendig å leie inn vikarer?»

Pleie fra PC-bord eller ved sengekanten
Etter å ha lest Amta på nett får Nesoddposten inntrykk av at noen sykepleierstillinger er rent eller delvis administrative. Det kan i tilfelle forklare forskjellen i framstilling fra ansatte og fra ledelse med hensyn til bemanning. Det kan også være oppklarende i forhold til sykepleiefaktoren og eventuell uenighet om man teller sykepleiere ved sengekanten til pasientene og sykepleiere ved pc-bordet. Det er et åpent spørsmål om tallet totalt omfatter både administrative sykepleiere og sykepleiere ved sengekanten.

Ansatt beskriver antall sykepleiere som følger:

Bygg B:

B1: 1,2 (stillingshjemmel for 2)

B2: 1,8 (stillingshjemmel for 2,5)

B3: 1,5 (Stillingshjemmel for 2 )

Bygg A

A1: 1

A2: 1,5

A3: 1 (her er det en i permisjon, uten at det har blitt satt inn vikar)

A4: 1,8

Bygg C

C1: 3,5

C2: 1,8

Natt:

0,8

Politikerne har ansvaret
Politikerne har det øverste arbeidsgiveransvaret og det øverste ansvaret for tjenesteytingen. Helse- og omsorgsutvalget (HOU) er det politiske fagutvalget som innstiller til kommunestyret.

Nesoddposten (NP) spør leder for utvalget, Mari Bjørnsdotter Vinjar (SV) om utvalgets arbeid generellt og i disse koronatidene spesiellt.

NP: Hva vet helse – og omsorgsutvalget om bemanningen ved Nesoddtunet generellt?

Mari Bjørnsdotter Vinjar svarer i en e-post:

» -05.02 hadde helse- og omsorgsutvalet møte på Nesoddtunet. Virksomhetsleiaren fortalde om at det er ei utfordring å få tilsett nok sjukepleiarar på Nesoddtunet, og ho orienterte godt om årsakane til at det er vanskeleg.»

Vinjar ønsker at de jobber mer med heltidskultur og mener det er flertall for både i HO-utvalget og i kommunestyret (jf. vedtak i KST i november 2019):

» -Når det er vanskeleg å få tilsett nok sjukepleiarar i fast stilling, så gjer leiinga på Tunet ein del godt arbeid med å syte for at dei har den kompetansen som trengst i kollegiet som heilskap. Ein måte å gjere det på er at dei leier inn tilsette frå vikarbyrå. Det er ikkje optimalt, og det er veldig mykje dyrare for kommunen enn å ha eigne tilsette, og noko vi i utvalet gav signal om at vi ynskjer at dei skal avgrense så langt det er mogeleg.»

NP: Hva vet helse- og omsorgsutvalget om bemanningen ved Nesoddtunet i forbindelse med koronaepidemien?

Vinjar forteller at HO-utvalget ble orientert 5. april og at hun har inntrykk av at det er tilstrekkelig bemanning på Nesoddtunet nå.

Men at:

» -det bl.a. var utfordringar med bemanninga da krav om karantene for personar som hadde vore i utlandet blei innført, med tilbakeverkande kraft. Etter at den situasjonen har løyst seg, så har bemanningssituasjonen vorte meir stabil. Nesodden kommune søkte etter personell med helsefagutdanning som kunne trå til ekstra under epidemien, og her har dei også fått noko ekstra personell.»

Slik eg forstår det er det slik at kommunen har tilstrekkeleg bemanning på Nesoddtunet no i koronaepidemien og.

Vinjar avslutter med at

«- etter at det blei påvist smitte hos ein pasient på Nesoddtunet fredag 17. april er mange sett i karantene av dei tilsette og alle dei er knytt til korttidsavdelinga. Det er klart at det skaper nokon utfordringar, men utvalet har ikkje blitt informert etter siste utvalsmøte som var 15.04.20.»

Nesoddposten har tidligere skrevet om bemanning på Nesoddtunet sykehjem:
https://www.nesoddposten.no/2019/09/06/arbeidsforhold-pa-nesoddtunet-i-kommunestyret-etterlater-uklart-inntrykk/

https://www.nesoddposten.no/2019/09/06/interpellasjoner-om-arbeidsforhold-for-svart-skjerm-mange-ubesvarte-sporsmal-etter-siste-kommunestyre/

https://www.nesoddposten.no/2019/08/30/budsjettsituasjonen-ved-nesoddtunet-sykehjem/

Amta nett 23.04.2020 for de som abonnerer: https://www.amta.no/kritisk-til-bemanningen-ved-nesoddtunet-slik-svarer-virksomhetslederen/s/5-3-772568

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: