Du er her
Hjem > Demokrati > Det nye eldrerådet på Nesodden

Det nye eldrerådet på Nesodden

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov at alle kommuner plikter å ha råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Disse målgruppene bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demografiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem.

Allerede godt i gang

På eldrerådets andre møte ble det valgt leder og nestleder for hele perioden frem til 2023. Leder ble Stig Klingstedt og nestleder Arild Drolsum. Dessuten består rådet av aktive og engasjerte medlemmer. Flere saker er allerede diskutert, så en må si at rådet har kommet godt i gang. En viktig sak for rådets arbeid, er at det har reel mulighet til å påvirke. Derfor er det viktig at kommunen etablerer rutiner som sikrer at rådet får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet i saken. Rådet kan også ta opp generelle saker på eget initiativ og kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

Medlemmene av eldrerådet regnes som folkevalgte på linje med andre som sitter i folkevalgte organer. Rådet skal altså fungere som talerør og brobygger mellom eldrebefolkningen og kommunens administrative og politiske ledelse. Det nye rådet håper å få en åpen og en utadrettet kommunikasjon med kommunens innbyggere.

Arild Drolsum

Bilde
Fra venstre: Arne Grøstad (vara for Astrid Løes Hokholt), Svein Rødsten, Kristin Zapffe, Arild Drolsum, Stig Klingstedt, Nora Aanonsen og Nils Arne Haldorsen.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: