Du er her
Hjem > Aktuelt > Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen

Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen

Sjokk!!! Spro er fullstendig ødelagt, det er utrolig tragisk! Miljøkriminalitet og brudd på regler i strandsonen – dette er MOT nasjonale føringer og MOT ny kommuneplan som gjelder foran gammel. Kommunedirektøren sa på møte i plan og bygg den 17.12.2019 etter at det var kommet inn varslinger om oppstart, at de IKKE var aktuelt å innvilge dispensasjonssøknader fra utbygger – Merkantil bygg.

Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar.

150 år gammel furu meiet ned.

Rekkefølgebestemmelsene skulle IKKE fravikes da disse gir trygghet i prosessen(gang og sykkelvei først, samt løse kravet om vanntilknytning, som skulle legges inn i veitraseen). Kommunen meldte stans i påbegynte arbeider med øyeblikkelig virkning den 19 desember. Nå drøye 3 måneder etter er området total-rasert. Hvordan er dette mulig??? Vi ser at kommunens saksbehandlere har besvart søknad om dispensasjoner på måter som – «Kommunen har lang saksbehandlingstid, dersom du ikke har mottatt svar fra oss innen 3 uker, så kan du sette igang på eget ansvar.»

På denne måten ser det ut til at administrasjonen har gitt tillatelse.

Og hva med våre nyvalgte politikere -de (og administrasjonen) har uttalt at de skulle ha en gjennomgang av utbyggingsplaner som var i strid med ny kommuneplan og ta ut/reversere/minimere boligprosjekter. Hva skjedde med dette arbeidet? Med Spro strandpark (450 boenheter) og ytterligere planlagt bebyggelse med rekkehus vil etter kommunens egne kalkyler med ca.2,5 personer per boenhet legge tilrette for omtrent 1000 innbyggere i området. Bruk av bil blir eneste fremkomstmiddel, de færreste vil sykle/gå. Nedbygging av verdifull natur på det groveste.

Riksantikvaren ville legge inn deler av området som hadde med is-produksjon å gjøre inn i sitt KULA prosjekt (Nasjonal verneplan for kulturlandskap) Kommunen har vært på møter om dette siden august i fjor. Ikke mye kulturlandskap igjen…Skam dere! Dette må noen svare for! HVA SKJEDDE?

Kommunen informerer:

Beboeraksjonen Nesodden

Ulovlig hugstfelt.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: