Du er her
Hjem > Aktuelt > Svak beredskap ved utbrudd av covid-19 på Nesodddtunet – Ansatte på jobb gjør en formidabel innsats

Svak beredskap ved utbrudd av covid-19 på Nesodddtunet – Ansatte på jobb gjør en formidabel innsats

Dette innlegg er eldre enn 1 år og kan være utdatert.

Sendrektig kommunikasjon om smittesituasjon.

Nyutdannet sykepleier uten rutiner og erfaring fikk ansvar for 90 pasienter.

Smitte på Tunet «vårt»
Fredag 17. april ble det konstatert en smittet pasient med covid-19 på Nesoddtunet. Smitten ble konstatert på C 1, korttidsavdelingen, avdelingen for de sykeste pasientene.

Kommunikasjonen til ansatte ble av noen opplevd som sendrektig.

Organisering av bemanning 17. april og ble opplevd som dårlig planlagt.

Beredskapen med hensyn til bemanning oppleves som usikker.

Alle ansatte fikk beskjed etter 4,5 timer
I Amtaoppslag forteller Ordføreren at han fikk informasjon om smitten fredag den 17. april kl. 08:00. Amta publiserte nyheten om smitte kl 11:37, mens sykehjemmets ansatte fikk sms kl 12:45.

Virksomhetsleder Sølvi Bruflat henviser til Amtaartikkel for svar på spørsmål og forklarer der at prioriterte oppgaver var å sørge for at alle ansatte som hadde vært i kontakt med pasienten ble varslet, at smittesporing ble igangsatt sammen med karantene og isolasjon av pasienter. Og at alle ansatte på Nesoddtunet ble varselt senere på dagen.

Vanskelig bemanning
Ansatte fra korttidsavdelingen var satt i karantene for å begrense smitte. Nyutdannet og ukjent sykepleier eventuellt helsepersonell fikk ansvaret for 90 pasienter, uten å kunne rutiner og uten erfaring og kjennskap til gjeldende rutiner og teknisk utstyr som veneflon, kateter, urinprøvetaking og andre sykepleieroppgaver.

De ansatte gjorde en formidabel innsats ved å dele og omorganisere seg i mellom. En sykepleier assisterte den nyutdannede.

En ansatt som vil være anonym forteller om bekymring. Antallet faste ansatte sykepleiere på Nesoddtunet er for tiden 15,8 når du regner om til hele sykepleiestillinger. Vedkommende spør om det er derfor det er nødvendig å sette inn nyutdannede uten praktisk erfaring.

Sykepleiere antall – flere tall
Den ansatte forteller at antall faste ansatte sykepleiere er 15,8 og at C 1, Korttidsavdelingen, må ha egne sykepleiere.

» -C1 er korttidsavdelingen som ble opprettet etter samhandlingsreformen. Sykepleiere her er, naturlig nok, vernet fra å gå på andre avdelinger, ved behov. Det samme gjelder den ene sykepleier som er fast ansatt på natt.»

Den ansatte forteller videre at:

» – Nesoddtunet står igjen med 11,6 faste ansatte sykepeleiere på dag/kveld/helg. Disse sykepleiere skal dekke 106 pasienter.

Kortidsavdelingen med sine 16 plasser ikke tatt med. Dette gir en dekningsgrad på 0,10/0,11.»

Ansatt forteller at det i tillegg er forsøkt avhjulpet med innleie, og at

» -det er leid inn et sted mellom 5 og 7 sykepleievikarer fra vikarbyrå. Vikarene har ikke det samme dokumentasjonsansvaret som fast ansatte sykepleiere har. Dette gjelder IPLOS (kartleggingsskjema, journ. anm.), ernæringsjournaler, arbeidsplaner, vedlikehold og opprettelse av pleieplaner og tiltak.»

Det innebærer at innleide vikarer ikke kan ta den tette oppfølgingen pasientene på en avdeling som pasientene trenger kontinuerlig. Dette oppleves som en ekstra sårbarhet av de ansatte.

Usikkerhet rundt beredskap
Den ansatte forteller om stor usikkerhet blandt de ansatte. Hva skjer og hvordan skal de løse det hvis det kommer et utbrudd på en annen avdeling i tillegg til korttidsavdelingen?

Den ansatte forteller at stemningen på arbeidsplassen er preget av rystelse. Ikke så mye over utbruddet, men over at det ikke foreligger en plan for bemanning og organisering ved ytterligere ett eller flere utbrudd.

I fall det foreligger en plan, har ikke denne blitt formidlet til de ansatte.

Det er vanskelig
Koronaepidemien kom som en overraskelse på mange og budsjetterende politikere har ikke tatt takhøyde for en slik mulighet i budsjettbehandlingen. Rimeligvis vil mange si, sjøl om noen eksperter har advart om muligheten for et slik scenario etter tidligere epidemier i andre land.

Det er imidlertid sykehjemmene, hjemmetjenesten og førstelinjetjenesten som tar de tyngste oppgavene i arbeidet for å redde liv. De eldre og innbyggere med underliggende sykdommer er de mest sårbare. På disse arbeidsplassene er de hverdagshelter alle sammen.

I en undersøkelse gjennomført blant 1250 av Fagforbundets medlemmer i helsesektoren har 21 % svart at de mener at arbeidsplassen ikke har nødvendig kapasitet til å takle at krisa øker i omfang (Klassekampen 17. april). Hvordan det er på Nesodden er ikke klart.

Travel ledelse
Virksomhetsleder Sølvi Bruflat fikk tilsendt spørsmål om bemanning før helgen, men i en hektisk tid vil hun få komme tilbake til spørsmålene fra Nesoddposten ved ledig øyeblikk. Bruflat viser foreløpig til svar gitt i Amta.

Spørsmål sendt til virksomhetsleder Bruflat:

NP: Hvor mange faste sykepleiere er det til sammen på hele Nesoddtunet nå?

NP: Hvor mange sykepleiervikarer har dere til sammen på hele Nesoddtunet nå?

» -Noen» (jfr. Bruflats svar i Amta)

NP: Det er utlyst flere sykepleiestillinger denne våren. Den siste utlysningen hadde søknadsfrist 19. april. Når begynner de nytilsatte og hvor mange er det? Har det kommet mange søkere til den siste utlysningen?

NP: Hvilke tiltak settes inn for å sørge for tilstrekkelig bemanning lege, sykepleiere og hjelpepleiere på hele sykehjemmet nå? (ved smittefare og karantene hos ansatte på korttidsavdelingen)

NP: Hvilke tiltak settes inn for å sørge for tilstrekkelig bemanning lege, sykepleiere og hjelpepleiere på hele sykehjemmet ved et eventuelt utbrudd på flere avdelinger?

Sykepleier – ved senga eller på kontoret?
Etter å ha lest Amta på nett 23. april får undertegnede inntrykk av at noen sykepleierstillinger er rent eller delvis administrative. Det kan i tilfelle forklare forskjellen mellom framstilling fra ansatte og fra ledelse mht til bemanning. Det kan også være oppklarende i forhold til sykepleiefaktoren og eventuell uenighet om man teller sykepleiere ved sengekanten til pasientene og sykepleiere totalt, administrative og pleiere ved sengekanten.

Da dukket det opp to ekstra spørsmål til Bruflat om arbeidsoppgaver.

NP: Fagledere som jobber sykepleierfag, -hvilke oppgaver utfører de?

NP: Fem avdelings- og virksomhetsledere, -hvilke oppgaver utfører de?

 

Amta nett 23.04.2020 er bare for de som abonnerer: https://www.amta.no/kritisk-til-bemanningen-ved-nesoddtunet-slik-svarer-virksomhetslederen/s/5-3-772568

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: