Du er her
Hjem > Author: Gunhild Gjevjon

Intervju med leder for Nesodden Frivilligsentral Hege J. Emilsen

Nesodden kommune har i valget av Hege funnet rett person til å lede Nesodden Frivilligsentral. En person som med sin interesse for og kjærlighet til mennesker, er med å gjøre Nesoddsamfunnet til et mer inkluderende, skapende og spennende samfunn. Familien kom til Nesodden i 2007. Etter bylivet ønsket de landlivet, drømte

Brudd på lov og rett i Nesodden kommune 2015 -2018

Ap, H og Miljøpartiet De Grønne har hatt det politiske flertall i denne perioden I kommunens årsberetning 2015 står det følgende under heddingen: "Tursti Skoklefald – Tangen, plan for fysisk aktivitet" ”Skoklefaldstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd

Respekt for velgeres valg.

Ved siste kommunevalg i 2015 fordelte nesoddingenes stemmer seg slik: 5815 stemmer til de som nå har flertallsmakten på Nesodden Arbeiderpartiet har 9 representanter med 2634 stemmer. Høyre har 7 representanter med 1924 stemmer. Miljøpartiet De Grønne har 4 representanter med 1257 stemmer. 4869 stemmer til mindretallspartiene Sosialistisk Venstreparti har 4 representanter med 1236 stemmer. Fremskrittspartiet har 2 representanter med 650

Nesoddtunets cafe – Hva nå?

Vedtaket om å nedlegge cafeen på Nesoddtunet er nå endret. I møtet der nedleggings vedtak ble fattet var det mange saker oppe til behandling. Ikke alle som stemte for nedleggelse synes å ha forstått hva de var med å vedta. Alle kommunestyrets medlemmene har nå vedtatt følgende forslag: «Kommunestyret ønsker et kafétilbud på

Budsjettprosessen i Nesodden kommunestyre 2018. Hva skjedde?

I motsetning til budsjettprosessen i 2017 var det en forunderlig stillhet rundt behandlingen i 2018. Nesoddposten har spurt Claudia Behrens, kommunestyrerepresentant for Nesoddens største opposisjons parti SV, om hvordan hun opplevde prosessen. Interessant blikk bak kulissene Claudia Behrens (SV) forteller da følgende: "På første møte i november fikk alle partier komme med innspill.

Å lese Stefan Zweig er å forstå mer av Europa

Sitatene er fra boken: ”Verden av i går” av Stefan Zweig. En selvbiografi som utkom etter forfatterens død i 1942: "I sin liberalistiske idealisme var det nittende århundre ærlig overbevist om at det var den sikre vei til " den beste av alle verdener". Man så med forakt ned på tidligere

Åpen café lørdager og søndager på Nesoddtunet.

Wenche Størseth, leder for Nesoddtunets venner, har klart å få frivillige til å påta seg ansvaret for servering av kaffe og vafler i caféen følgende datoer: Lørdag 8.12. og søndag 9.12.Lørdag 15.12. og søndag 16.12Lørdag 22.12 vil caféen være åpen fr kl. 14.00 -16.00. All ære til Wenche og til de frivillige som

Top