Du er her
Hjem > Author: Gunhild Gjevjon

Politikerne nedla spørreordning i Formannskapet uten debatt. Ordningen med innbyggerspørsmål ble etterlyst av innbygger i kommunestyrets marsmøte

Endret d. 15 mars 2019 Innbygger oppdaget at kommunens hjemmeside inviterer til å stille innbyggerspørsmål i Formannskapet et år etter at ordningen ble vedtatt fjernet uten debatt i kommunestyret. Rettigheten har blitt fratatt deg uten diskusjon og uten at du er informert. Å villede befolkningen med falsk info umuliggjør ekte lokaldemokrati. Hvem er

Makine, Andrei: Et livs musikk. Gyldendal 2004

Dette er en liten bok på bare 109 sider, men budskapet og musikkens evne til å forandre et liv står til troende. Romanen begynner på en nedsnødd jernbanestasjon, i en by i Uralfjellene. Her presenteres vi for den sibiriske vinter, uendelige flater med isøde, et landskap der mennesket blir lite. I dette

Gleder du deg til våren, til kommunevalget?

Fire tilfeldig valgte personer på Tangenten kafe ble stilt følgende spørsmål: 1. Gleder du deg til våren 2. Gleder du deg til kommunevalget? Maria Julnes Gram -Av med vintersko på med sommersko, sier hun, og smiler stort. Og så gleder jeg meg til opplevelsen av den første Hestehoven og Snøkløkken. Når det gjelder kommunevalg

Etterlyser trygge varslingsrutiner i Nesodden kommune

Nesoddposten har ved flere anledninger skrevet om varslingssaker. Her er ett av dem. Ni personer som har jobbet i Nesodden kommune, gikk i 2016 til det skritt å klage Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet. Denne saken er avsluttet, men viser med all tydelighet at så lenge de var ansatt i

Resultatet ved kommunevalget i 2015 og stortingsvalget 2017

Ved kommunevalget i 2015 fordelte nesoddingenes stemmer seg slik: 5815 stemmer til de som nå har flertallet på Nesodden: Antall representanter                               Stemmer Ap  9                                                              2634 H    7                                   

Intervju med leder for Nesodden Frivilligsentral Hege J. Emilsen

Nesodden kommune har i valget av Hege funnet rett person til å lede Nesodden Frivilligsentral. En person som med sin interesse for og kjærlighet til mennesker, er med å gjøre Nesoddsamfunnet til et mer inkluderende, skapende og spennende samfunn. Familien kom til Nesodden i 2007. Etter bylivet ønsket de landlivet, drømte

Top