Du er her
Hjem > Author: Inger Johanne Norberg

Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Nesodden kommune negative til container og tilbygg på taket. Søknad skal behandles. Skjenkebevilling gis når hele bygget har fått brukstillatelse. Dispensasjon er tvilsomt. Om, og når, det blir sommerservering er uvisst. Det er ikke gitt tillatelse til container og tilbygg på taket. Sannsynligvis trenger container og tilbygg politisk behandling og første

Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

AUF, Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Elevorganisasjonen i Akershus har gjennomført undersøkelse om hva skoleelvene sjøl mener om storskole og framtidas skolestruktur. Elever er overveiende negative til storskole. Den som har skoen på er ungdommen Syver Kleve Kolstadfra RU har tatt kontakt og forteller at AUF, Elevorganisasjonen i Akershus, RU

Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Kommunens eiendommer skal inn i konkurransemarkedet. Flertallet vet ikke helt hvilke eiendommer som skal brukes til offentlig tjenesteyting. Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet. Høyre skiller seg ut som partiet med styringa i saken. Nesoddposten skriver om opprettelse av eiendomsselskap og næringsutvikling. Tangenten A/S Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet etter forslag fra Høyre 19. desember i

Nesodden Kunstnere. Profesjonelle kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet organiserer seg i en forening

Nesoddens kunstnere har dannet interesseforening for tilrettelegging, synliggjøring og kunnskap på kunstfeltet. Formål " -Formålet til Nesodden Kunstnere er å ivareta kunstnernes interesser, og legge til rette for visning av kunst. Hovedvirksomheten består i å styre nettportalen Nesodden Kunstnere. Denne siden skal gjennom bilder og tekst synliggjøre profesjonelle samtidige kunstneriske praksiser og

Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Administrasjonen arbeider med eiendomsporteføljen i det kommunale eiendomsselskapet. Formålsbygg og skolebygg skal ikke omfattes. Kanskje Linaro. Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune melder at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer. Nesoddposten har spurt hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S. Nesoddposten har

Anklagene mot Julian Assange for er et angrep på ytringsfriheten og åpenheten slik vi vil kjenne den. Assange er vår mann

Ytringsfriheten står høyt i Norge og er nedfelt i Grunnloven paragraf 100 og i menneskerettighetene. Pressefrihet og åpenhet står likeledes høyt. Offentlig forvaltning skal være åpen og demokratisk. Nesodden kommune sier den praktiserer meroffentlighet. Det innebærer at kommunen kan offentliggjøre mer i dokumenter enn det som følger av offentlighetsloven. Generalsekretær i Norsk Presseforbund

Gode råd er billige – kommunen med gratis ENØK rådgivning

Først til mølla får først malt, -eller betalt. Gratis rådgivning for å kutte strømbruk fra Nesodden kommune Nesodden kommune er i ferd med å dra i gang ENØK-kampanje. Det er et godt og interessant tilbud til Nesoddens innbyggere melder kommunikasjonsjef Stein Bjørnbekk. Smartere energibruk Hvordan kan du bruke mindre energi på å holde

Økolandsby er ferskvare og surreprat

[ Framtidas økolandsby? Bildet viser en del av området hvor det planlegges økolandsby.] - og innholdet går ut på dato fortere enn vi rekker å nyte det Det er rart med moderne ord som blir populære sjøl om de er innholdsløse i sin funksjon. Ord kan bli så innarbeidet at de blir

Næring: Mer enn 100 profesjonelle kunst- og kunsthåndverkere uten fast salgssted på Nesodden

Kunst- og kunsthåndverkere har dårlige kår i Kunstnerkommunen. Nesoddens eneste verkstedutsalg legges ned og 47 kunsthåndverkere mister sitt utsalgssted fra sommeren. Nesodden har ingen profesjonell ... Uvisst for Signaturnæringene i Kunstnerkommunen I forbindelse med etablering av det kommunale eiendomsselskapet Tangenten A/S står spørsmålet om næringsutvikling og vilkår for allerede eksisterende kunst- og

Slik blir nye Oksval brygge og badeanlegget

Oversiktstegning av Oksval badeplass og brygge. Illustrasjon ved arkitekt Stein Halvorsen og Nesodden kommune er tiltakshaver.

Oksval brygge får ny platting, nytt toalett og nytt utseende til sommeren. Tilgjengelig badeplass for alle ligger i planene. "Nye" Oksval Geir Efjestad, leder for forvaltning, drift og vedlikehold i kommunen, sier at Oksval er omsøkt og videre prosess er under avklaring. Oksval er en populær badeplass og tegningene viser et innbydende område

Næring på Nesodden – Valget mellom styring og vekst uten politisk retning

Tangenten A/S: Politikerne oppretter næringsselskap: Tangenten A/S som skal styres av konkurranse og ikke av politikerne. Hvilken hensikt det nå skal være med det? Det har ikke politikerne sagt så mye om. Næringspolitiske veivalg Spørsmålet er hvilken nytte Nesoddenns næringsliv har av et eiendoms-næringsutviklingsselskap og om det er en forskjell på konkurransenæringer

Ildsjelprisen 2019 – Rehabiliteringsteamet i Nesodden kommune

Rehabiliteringsteamet er Årets Ildsjel, her ved (fv) Kathrine Carlstad og Monica Selvén Rødt delte ut prisen for 7. gang til vinner som gir tilbake livsgnist og livsmot gjennom lavterskelrehabilitering. Alle kan kontakte rehabiliteringsteamet Bredspektret vinner Til stede for å motta prisen på Rødts 1. mai-arrangement var Kathrine Carlstad og Monica Selvén som forteller

Skissekonkurranse om framtidig bruk av Nesoddtangen brygge vedtatt

Rådmann Wenche Folberg redegjør for saksframlegget og presenterer fakta

Formannskapet behandlet onsdag 10. april saken om idékonkurranse for Nesoddtangen brygge. Vedtaket ble fattet mot SVs og Rødts to stemmer. Rødt anket saken inn for kommunestyret hvor saken behandles 24. april. [Bilde: Rådmann Wenche Folberg redegjør for saksframlegget og presenterer fakta] 2 Høyre, 3 AP, 1 Venstre og 1 MdG stemte for forslaget med

6 på gata om næringslokaler på Tangen brygge

6 på Tangen om konferanse- og kontorlokaler på Tangen brygge Nesoddposten (NP) spør innbyggerne: " -Det er lagt fram forslag om konferansefasiliteter og kontorlokaler/felleskap på Gamlebrygga og på et betongdekke over parkeringsplassen på Tangen brygge. Hva synes du om det?" Espen Kihle: "-Nei. Der skal det være noe hyggelig for alle, for offentligheten. Kontorrotter får

Top