Du er her
Hjem > Author: Inger Johanne Norberg

Ny ordfører – Rolle og makt

Ny ordfører er Truls Wickholm med 20 av 31 stemmer i kommunestyret. Begrenset tillit og hel makt. Hva gjør en ordfører. Hva sier ordførerne 2003-2019. Valgresultat i år Truls Wickholm fikk 20 stemmer og er valgt som ordfører for perioden. Avstemningen i kommunestyret er hemmelig valg. Det er grunn til å anta

Formannskap 2019 – 2023

Formannskap er valgt og skal ledes av Truls Wickholm Formannskapet har ni medlemmer, fire kvinner og fem menn fra sju partier. Formannskapets oppgaver Formannskapet skal forberede saker for kommunestyret. Etter kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og skatteforslag før sakene legges fram for kommunestyret. Tidligere på Nesodden ble alle saker av økonomisk art, slike som

Kommunestyret 2019 – 2023 må velge mellom elefanten i rommet og holdning mot fremmedfrykt

FrPs ordførerkandidat John Brungot har trukket seg etter at han ble valgt inn i Kommunestyret på Nesodden. Brungot er kjent som medlem av SIAN (Stopp islamifiseringen av Norge) og som sådan er han en formidler av fremmedfrykt. Kommunestyret skal behandle sak om rasisme og radikalisering senere. Kommunestyrearenaen en utfordring med

Arbeidsforhold på Nesoddtunet i Kommunestyret etterlater uklart inntrykk

Amtaoppslag og interpellasjoner ble imøtegått av administrasjonen. Kommunalsjefen svarer på spørsmål og orienterer. Ansatte og ledelse med forskjellig syn.  Arbeidsforhold på Nesoddtunet I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold tema i Kommunestyret etter oppslag i Amta 24. juli hvor ansatte raser mot arbeidsforholdene. Til Kommunestyret var innsendt to interpellasjoner, av henholdsvis Tone Frønes

Interpellasjoner om arbeidsforhold for svart skjerm. Mange ubesvarte spørsmål etter siste kommunestyre.

Arbeidsforholdene ved Nesoddtunet var tema i det siste kommunestyret 28. august. Bakgrunnen var mediaoppslag i Amta i sommer og to interpellasjoner med spørsmål og forslag til vedtak. Møtet ble lukket og ikke gjenåpnet. Arbeidsforholdene ble delvis behandlet. Ubesvarte spørsmål gjenstår. Arbeidsforhold på Nesoddtunet for svart skjerm Politikere i Kommunestyret stillte spørsmål for

Forvaltning av kommunale eiendommer. Politikerne bestemmer seg etter valget.

Skal kommunens eiendommer forvaltes av kommunen eller et kommunalt selskap på konkurransemarkedet? Nesoddposten publiserer liste over eiendommer og ordførerkandidatenes svar. Tangenten A/S eiendomsselskap ble vedtatt opprettet i desember 2019. Formålet er å legge eiendommer som ikke er formålsbygg inn i eiendomsselskap for å tilpasses konkurransemarkedet. Administrasjonen er i gang med gjennomgang av

AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

Velgerne kan bli ført bak lyset av politikernes unnfallenhet. Kommunale eiendommer vedtatt lagt ut på konkurransemarkedet. Uklart hvilke eiendommer det gjelder. Uavklart eiendomsportefølje før valget Tangenten A/S et kommunalt eiendomsselskap ble vedtatt opprettet av Kommunestyret 19. desember i fjor. AP, Høyre, FrP, KrF, MdG og Venstre stemte for opprettelse av et eiendomsselskap. Rødt og

Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Nesodden kommune negative til container og tilbygg på taket. Søknad skal behandles. Skjenkebevilling gis når hele bygget har fått brukstillatelse. Dispensasjon er tvilsomt. Om, og når, det blir sommerservering er uvisst. Det er ikke gitt tillatelse til container og tilbygg på taket. Sannsynligvis trenger container og tilbygg politisk behandling og første

Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

AUF, Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Elevorganisasjonen i Akershus har gjennomført undersøkelse om hva skoleelvene sjøl mener om storskole og framtidas skolestruktur. Elever er overveiende negative til storskole. Den som har skoen på er ungdommen Syver Kleve Kolstadfra RU har tatt kontakt og forteller at AUF, Elevorganisasjonen i Akershus, RU

Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Kommunens eiendommer skal inn i konkurransemarkedet. Flertallet vet ikke helt hvilke eiendommer som skal brukes til offentlig tjenesteyting. Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet. Høyre skiller seg ut som partiet med styringa i saken. Nesoddposten skriver om opprettelse av eiendomsselskap og næringsutvikling. Tangenten A/S Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet etter forslag fra Høyre 19. desember i

Nesodden Kunstnere. Profesjonelle kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet organiserer seg i en forening

Nesoddens kunstnere har dannet interesseforening for tilrettelegging, synliggjøring og kunnskap på kunstfeltet. Formål " -Formålet til Nesodden Kunstnere er å ivareta kunstnernes interesser, og legge til rette for visning av kunst. Hovedvirksomheten består i å styre nettportalen Nesodden Kunstnere. Denne siden skal gjennom bilder og tekst synliggjøre profesjonelle samtidige kunstneriske praksiser og

Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Administrasjonen arbeider med eiendomsporteføljen i det kommunale eiendomsselskapet. Formålsbygg og skolebygg skal ikke omfattes. Kanskje Linaro. Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune melder at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer. Nesoddposten har spurt hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S. Nesoddposten har

Top