Du er her
Hjem > Author: Bjarne Nordbeck

Feilaktig nektet fast ansettelse etter Arbeidsmiljøloven – Nå må kommunen etterbetale lønn

Har du vært ansatt i over tre år og utført ordinært arbeid kan du ha krav på fast stilling. En ansatt i Nesodden kommun hadde hatt løpende, ordinære oppgaver på arbeidsplassen i tre år og fire måneder. Fikk beskjed om at arbeidsforholdet opphørte. Arbeidstakeren fremmet krav om fast stilling i kommunen etter Arbeidsmiljøloven (aml) § 14.9 (2) bokstav b. Kommunen feiltolket loven og avviste kravet. Ansatte må sjekke nøye Tips fra fremdeles ansatt: Folk må bruke fagforeningen og sjekke lovverket. Den ansatte framsatte krav om stilling tre ganger uten at kommunen reagerte. Kommunen hevdet feilaktig at man måtte være ansatt ii minst fire år for å fremme krav om fast stilling. Etter et halvt år og mye korrespondanse, stort tidsbruk og mange parter involvert, er kravet innfridd. Kontaktet fagforeningen Den ansatte kontaktet sin fagforening. Ikke alle i fagforeningen følte seg sikre på at den ansattes krav var rettmessig. Etter samtaler med hovedtillitsvalgt ble det juridiske drøftet medfagforeningens kompetansesenter på fylkesnivå. Deretter ble kravet fremmet gjennom fagforeningen lokalt. Fagforbundet og den ansatte fikk medhold. Nesodden kommune er den største arbeidsgiveren på Nesodden med rundt 1.200 ansatte. Til sammenligning har Sunnaas ca 750 ansatte. Det er alvorlig når en så stor arbeidsgiver bommer på sentrale paragrafer i arbeidsmiljøloven. Så gjenstår spørsmålet om kommunen har lært av feilen. Bakgrunn Nesodden kommune har i 2018 og 2019 lagt ned to bofelleskap

Uro – kan demokratiet revitaliseres?

Jeg er urolig fordi det lokale folkestyret stadig svekkes. Makten flyttes fra folkevalgte organer til lukkede styrerom, fra lokalt og regionalt ansvar til statlige beslutninger, og fra politiske organer til den byråkratiske forvaltningen. Gjennom lang tid har den folkelige deltakelsen i politiske prosesser vært synkende, det gjelder både for partier og ideelle organisasjoner I dag kan man delta i politikk gjennom andre kanaler enn i før, men norske myndigheter har hittil gjort lite eller ingenting for å ta i bruk de nye mulighetene. Demokrati handler om samspill, samhandling, deltagelse og dialog. Kanskje kunne vi lære av den katolske kirke når det gjelder subsidiaritet – altså prinsippet om at beslutninger skal tas på lavest mulige nivå. Så nær de som berøres av beslutningene som mulig. I dagens valgsystem går det fire år mellom hver gang velgerne kan la sin stemme bli hørt. Det er en svakhet ved dagens system at det er mangel på informasjon og dialog tidlig i de politiske prosessene, noe som fører til at befolkningen ikke får deltatt i diskusjonene, eller kan komme med innspill, før det er alt for sent. Dette fører til misnøye og skaper konflikter som kunne vært unngått. Press på politikerne sent i prosessene fører ofte til uryddige vedtak med uheldige konsekvenser for befolkningen. Befolkningen er opptatt av å ha innsyn i og kunne påvirke

Det er staten som må finansiere omleggingen til et grønt samfunn

Staten er kilden i samfunnets økonomi. Staten må velge hvor stor del av økonomien som må brukes på felles formål i samfunnet. Det avgjør om man får en stor eller liten offentlig sektor. Skattetrykket brukes som en termostat til å sikre at økonomien ikke blir for kald eller varm. Den grønne omstillingen må derfor betales av staten. Vi kan ikke lenger spørre «hvor skal pengene komme fra»? Vi må spørre «hvordan skal vi bruke samfunnets arbeidskraft»? Les innlegget på Information.dk  

Greta Thunberg har rett – bare en generalstreik vil tvinge frem tiltak mot klimaendringer

Hver dag på jobb bidrar vi alle til et system som brenner oss levende. Ved å legge ned arbeidet den 27. september kan vi endre det. Earth Strike forbereder en global generalstreik den 27. september 2019. Klimaforandringene bringer menneskeheten rett mot katastrofen. Det er ikke mer tid til å stille vitenskaplige spørsmål. Nesten alle klimaforskere er enige om at følgene av en global økning i gjennomsnittstemperaturen vil skape drastiske endringer for menneskelig sivilisasjon. Les innlegget i The Guardian

Europas populister oversvømmer sosiale medier, viser forskning

Data tyder på at ytterliggående grupper øker nettbasert innflytelse før EUs valg i mai. Europeiske populister dominerer mye av den elektroniske politiske diskusjonen om det kommende europeiske valget, takket være frenetisk postering av et lite antall brukere og kontoer, viser ny forskning. Les hele innlegget på Politico.eu

NesoddPostens forhold til redaktørplakaten og PFU

I de siste ukene er det fremsatt tvil om NesoddPostens redaksjonelle integritet og respekt for redaktørplakaten. Redaktørplakatens intensjon og veiledning er - og har vært - en grunnstein for NesoddPosten. NesoddPosten tilsluttet seg ved første anledning PFUs klageinstans. Uten redaksjonens kjennskap endret Presseforbundet 16. mars 2018 vedtektene for hvem som kunne klages inn for PFU, og NesoddPosten havnet dessverre i den situasjonen at det ikke er mulighet for å kunne åpne klager og tilsvar. Inntil NesoddPosten får gjenopprettet klagemuligheten gjennom PFU eller tilsvarende, vil nettavisen - etter klagerens godkjennelse - åpent publisere alle klagemål etter redaktørplakaten og forsøke å få klager behandlet på uhildet vis etter begge parters oppfatning. Fungerende redaktør Bjarne Nordbeck

Korrupsjon i eiendomsmarkedet – Hvem eier Oslo?

Transparency International vil gjerne kartlegge hvem som eier Oslo og se i hvilken grad eierne kommer med korrupt bagasje. En slik rapport kan i neste omgang bidra til målrettet innsats mot eiendomsmarkedet som hvitvaskingsmaskin. Uavhengig av resultatet av en slik kartlegging er det flere tiltak som kan forsterkes for å følge pengestrømmen i dette markedet og forebygge økonomisk kriminalitet: – Eiendomsmeklerne må etterleve forpliktelsen til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Bilde pixabay.com - Av Alex von Gutthenbach-Lindau Les innlegget i Transparency.no

NATO ekspansjon på Balkan

8. oktober begynte sikkerhetsøvelsen "Serbia 2018" Serbiens president Aleksandar Vučić besøkte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Vučić gjore følgende uttalelse: "Jeg vil takke generalsekretæren for hans støtte til å organisere øvelsen og for det faktum at han aldri har ønsket å påvirke Serbiens beslutning om å forbli nøytral ". Fakta er imidlertid at Serbia er nøytral land. Men myndighetene har signert mange dokumenter som forplikter dem til NATO. Et godt eksempel på pro-atlantpolitikken er traktaten ratifisert av det serbiske parlamentet og NSPA (NATO Støtte og Innkjøpsbyrå) i 2016, som gir logistisk og materiell støtte fra den serbiske siden, immunitet for NSPA-offiserer og deres bevegelsesfrihet i Serbia. Vučićs regime drar Serbia mot NATO, til tross for at 83% av befolkningen er mot NATO og ønsker å opprettholde landets nøytralitet. Foto: NATO - Aleksandar Vučić og Jens Stoltenberg Les innlegget på DiEM25.org

Top