Du er her
Hjem > Author: Bjarne Nordbeck

BREATHE

Breathe, breathe in the air Don't be afraid to care Leave - don't leave me Look around Choose your own ground Long you live and high you fly Smiles you'll give and tears you'll cry All you touch and all you see All your life will ever be Run, rabbit run Dig that hole, forget the sun When at last the

Europas populister oversvømmer sosiale medier, viser forskning

Data tyder på at ytterliggående grupper øker nettbasert innflytelse før EUs valg i mai. Europeiske populister dominerer mye av den elektroniske politiske diskusjonen om det kommende europeiske valget, takket være frenetisk postering av et lite antall brukere og kontoer, viser ny forskning. Les hele innlegget på Politico.eu

Grønn omstilling – vi kommer alle sammen til å merke den

Debatten om klimaforandringer er fremdels banal. Kritikken mot våre politikere er at de ikke har forstått alvoret. De løsningene som er foreslått av Stortinget bærer stort sett preg av lappverksløsninger. De har ikke noe helhetlig fremtidsperspektiv som peker frem mot et reelt bærekraftig samfunn. Vi må forstå, at den planeten som

EU-forslag vil forby installasjon av fri programvare på mobilen din

EU har fremmet et forslag som vil regulere hvilke programmer som kan installeres på WiFi-rutere, smarttelefoner og bærbare PC-er. Bare original programvare vil bli tillatt. I EUs radioutstyrsdirektiv (2014/53 / EU) finnes det en svært uheldig artikkel som vil forårsake mange problemer hvis det blir gjennomført. Artikkel 3 nr. 3 Essential

NesoddPostens forhold til redaktørplakaten og PFU

I de siste ukene er det fremsatt tvil om NesoddPostens redaksjonelle integritet og respekt for redaktørplakaten. Redaktørplakatens intensjon og veiledning er - og har vært - en grunnstein for NesoddPosten. NesoddPosten tilsluttet seg ved første anledning PFUs klageinstans. Uten redaksjonens kjennskap endret Presseforbundet 16. mars 2018 vedtektene for hvem som kunne klages

Kampen om Nesoddens sjel fortsetter

Kommuneplanen er kommet til ny behandling etter høringsrunden i sommer. Innsigelsene fra høyere myndigheter er det jobbet mye med og mye dokumentasjon er laget. Planen fikk overraskende mange høringssvar fra innbyggerne. Av endringene som ble ønsket i de mange hundre høringssvarene fra innbyggere er så langt vi kan se, 2 tatt

Korrupsjon i eiendomsmarkedet – Hvem eier Oslo?

Transparency International vil gjerne kartlegge hvem som eier Oslo og se i hvilken grad eierne kommer med korrupt bagasje. En slik rapport kan i neste omgang bidra til målrettet innsats mot eiendomsmarkedet som hvitvaskingsmaskin. Uavhengig av resultatet av en slik kartlegging er det flere tiltak som kan forsterkes for å følge

NATO ekspansjon på Balkan

8. oktober begynte sikkerhetsøvelsen "Serbia 2018" Serbiens president Aleksandar Vučić besøkte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Vučić gjore følgende uttalelse: "Jeg vil takke generalsekretæren for hans støtte til å organisere øvelsen og for det faktum at han aldri har ønsket å påvirke Serbiens beslutning om å forbli nøytral ". Fakta er imidlertid at Serbia

Top