Du er her
Hjem > Author: Bidragsyter til Nesoddposten (Page 2)

Foreldre som forbilder

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt I løpet av de siste månedene har vi publisert en rekke artikler om ungdom i denne spalten. Ikke minst er det de nedslående resultatene av Ungdata-undersøkelsen som har vært faktagrunnlaget. At nesoddenungdommen skulle befinne seg på verstingtoppen når det gjelder rus, har vært en tung erkjennelse for mange. I ettertid har det da heller ikke manglet på reaksjoner i media, og det naturlige hovedspørsmålet har ikke uventet vært: HVORFOR? Spekulasjonene har vært mange – manglende politi, nærheten til Oslo og organisert narkokurertrafikk, en viss lokal historikk når det gjelder sniffing og manglende fritidstilbud til dem som faller utenfor organisert fritidsliv. I betydelig grad er det manglende offentlige tiltak som har vært utpekt som hovedforklaringen. Den virkelig store og varme poteten har imidlertid i stor grad fått ligge i fred: Unnfallenhet fra enkelte grupper foreldre. I en artikkel i Amta 29/1 tar ordføreren bladet fra munnen og setter søkelyset på det faktum at det finnes foreldre/foresatte som har en så liberal holdning til egen og barnas rusbruk, at nettopp dette er noe av årsaken til den nedslående statistikken. POLITIET «De var mer kritiske til at politiet blandet seg, enn at barnet deres ruset seg», «En slik liberal holdning blant foreldre er helt særegen for Nesodden.» ORDFØRER TRULS WICKHOLM «Foreldre som synes rus er greit utgjør et hull i bunnen av skipet og må tettes.» Vi

Skyld ikke bare på oss (kundene), Nesodden kommune

Kommunen har et gebyr som heter ”Søknad med mangler”. Dette gebyret skal som det heter ha en skjepende virkning, spesielt for at ansvarlig søkere skal sørge for å sende inn komplett søknad. Det skal altså svi litt for å gjøre feil. Men i 2019 ble nok smertene litt for store for noen søkere. Da ble det beregnet et straffegebyr på 10 % av det totale gebyrbeløpet, uavhengig av gebyrets størrelse. Dette medførte at større prosjekter og andre saker med høyt gebyr betalte mer per mangelbrev enn andre. Derfor har kommunen i år innført to faste satser: Kroner 2.500,- for søknader uten en ansvarshavende og kroner 3.500,- med en ansvarshavende, som i følge kommunen tilsvarer under tre timers arbeid for en saksbehandler. For det tar tid å fortelle om de feil som er gjort og be om flere opplysninger i saken. Byggesøknader er ikke lett, selv for kommunen Nesodden har en kommunalsjef som dekker områdene plan, teknikk og miljø. Området ”Infrastuktur og vannmiljø” sendte i november 2019 en søknad til kollegaene i området ”Plan, bygg og geodato” om dispensasjon fra byggegrense i forbindelse med en midlertidig innfartsparkering i Vardenbakken. Nå har kommunen fått svar fra kommunen, som sier at de ved en gjennomgang av søknaden har funnet at den har fem mangler som må komplettes. Blant annet er det ikke

Hva er egentlig en «kunstnerkommune»?

=Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt= Å benytte begrepet «kunstnerkommunen» om Nesodden, er blitt svært så vanlig både i den private, og ikke minst i den offentlige retorikken når Nesoddens særegenheter står på agendaen. «Kunstnertetthet» er ofte et uttrykk som benyttes for å begrunne og rettferdiggjøre karakteristikken. For at vi én gang for alle skal få belyst kommunens kunstneriske identitet, har Nesodden Kulturråd tatt initiativ til en bredt anlagt undersøkelse som skal gi oss et statistisk underbygget faktagrunnlag. Undersøkelsen er digital og skal foregå i tidsrommet 20/1 - 20/3 i år. Altså nå! Prosjektet har fått tittelen: DEN STORE KUNSTNERUNDERSØKELSEN 2020 PÅ NESODDEN. Gjennom undersøkelsen ber Nesodden Kulturråd om tilbakemeldinger fra alle profesjonelle skapende og utøvende kunstnere bosatt i kommunen. Forståelig nok er det svært viktig at absolutt alle som befinner seg i denne gruppen melder tilbake ved å benytte de vedlagte referansene. Undersøkelsen er avhengig av 100% oppslutning! Nesodden Kulturråd har også en ambisjon om å kartlegge befolkningens bruk av profesjonelle, kunstneriske tilbud, samt en kartlegging av den frivillige aktiviteten blant amatører innenfor kunst– og kulturområdet. Så får resultatet av undersøkelsen vise sannhetsgehalten i «Kunstnerkommunen Nesodden»! https//no.surveymonkey.com/r/GZ3H773 og www.nesoddenkulturraad.no eventuelt også linnulvin@gmail.com

Skremselsgebyrer i Nesodden kommune?

I desember behandlet det nye kommunestyret budsjett og økonomiplan for 2020-2023. I den sammenheng ble priser og gebyrsatser for 2020 godkjent uten noen diskusjon. På gebyrsiden fikk området ”Dispensasjoner” seg virkelig en trøkk, med en økning på opptil nesten 94 %. 4 millioner i gebyrunderskudd Kommunalsjef Anne Dybevold informerte under budsjettbehandlingen om at gebyrinntektene på bygge- og delesaker i 2019 ble lavere enn anslått. Dette til tross for at de i 2019 hadde lagt opp til en inntektssøkning på ca. 30 %, med en stor gebyrøkning også det året. I et nytt forsøk på å unngå underskudd blir gebyrøkningen i gjennomsnitt 21,2 % i 2020 og rundt 3 % de neste tre årene. Det er helt tydelig dispensasjonssøknadene som er den store synderen, og i stor grad ansvarlig for underskuddet på 4 millioner kroner. Så regnestykket er mer innviklet enn det kommunalsjefen bruker som begrunnelse for gebyrøkningene i 2020. Det er lett å glemme at det også må være orden i eget hus. Ikke populært å klage Dispensasjonssøknader som gjelder tiltak som er i strid med gjeldende kommuneplan, byggeforbud i strandsonen eller tiltak i LNF- områder får en gebyrøkning på 25 %. Søknader fra bestemmelser i gjeldende reguleringsplan, fra formål i kommuneplanen og fra krav om opparbeidelse av vei/vann/avløp får en økning på 50 %. Og så får dispensasjonssøknader som er i

Til våre trofaste annonsører og lesere! Foreningsnytt er 70 år!

=Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt= Først og fremst et noe forsinket, men ikke desto mindre: ET RIKTIG GODT NYTT ÅR ØNSKES DERE ALLE! Det nye året – 2020 – blir et spesielt år for Foreningsnytt. For det første feirer vi 70 år. For det andre jobber vi med å foreta noen redaksjonelle endringer. Vi ønsker blant annet å utvikle og utvide vår delaktighet i boligformidlingen på Nesodden, ved å produsere historiske glimt fra bosettingshistorien så langt tilbake i tid vi kjenner til, i tilknytning til lokale boligannonser. Fokus-artiklene vil fortsette som før, ved å ta opp aktuelle, lokale hendelser. Planer om å starte en føljetong ligger også på beddingen ... Vi skal gjøre vårt ytterste for at utgivelsene skal være ukentlige, men vi kan ikke love at vi klarer å gjennomføre dette til enhver tid. Vi er også opptatt av å gjøre vår virksomhet så bærekraftig som mulig, noe som blant annet har med distribusjon å gjøre. I den forbindelse ber vi derfor om forståelse for at vi fra tid til annen må samdistribuere med andre trykksaker, for å spare miljøet for unødvendig ressursbruk. Det er faktisk 8500 postkasser som skal besøkes, noe som innebærer håndtering og ikke minst transport. Som de fleste kjenner til er det Nesodden Folkeopplysningsråd som eier og drifter Foreningsnytt. I forbindelse med jubiléet vil vi

Hellviktangen – Cash Commitment

lørdag 1. feb 20:0023:00 An acoustic tribute to Johnny & June Kryp inn fra vintermørket og få igjen varmen når Cash Commitment igjen gjester Hellviktangen Kunstkafe med sin akustiske hyllest til Johnny Cash og June Carter! Forrige besøk fikk en fullsatt kunstkafè servert klassikere som Ring of fire, Folsom Prison Blues, Walk the Line på løpende bånd, og de uforglemmelige duettene med June Carter, krydret med funfacts og skråblikk. Denne gangen blir det også noen nye godbiter siden sist – og vi kan love god stemning hele veien fra Folsom Prison til Jackson! The Ring of Fire is still burning!

Er du mann, kan du synge, lyst til å være med til Serbia?

Nesodden Sangkor -Er det noen som vil bli med oss på tur? Invitasjonen kommer fra Nesodden Sangkors Karoline Olsen, og går i første rekke til sangglade menn på Nesodden. Koret har nettopp lagt en strålende julekonsert i en stappfull Skoklefall kirke bak seg. Men de er allerede i full gang med å forberede vårens store begivenhet. -Vi drar til Serbia 22. -25. april, forteller en opprømt Karoline Olsen. -Det blir fire dager med både sang, sightseeing og sosiale aktiviteter. -Men den invitasjonen du kommer med - er dere ikke mange nok? -Joda, vi har hatt god rekruttering det siste året. Men det er alltid litt snaut med mannestemmer i et blandakor. Det hadde vært fint om vi kunne fått med et par, tre menn ekstra. Vi vil jo gjerne framstå så bra som mulig når vi skal vise oss fram i utlandet, forklarer Olsen. Videre uttaler hun at dersom du nå kjenner du er nysgjerrig på dette, men tenker at du ikke har tid til å begynne i et kor, så kan du være med fra nå og frem til etter turen. Som et slags «prosjektkor», sier hun muntert – og får du lyst til å fortsette etter turen til Serbia er ingenting bedre enn det! Bakgrunnen for at koret har valgt å reise til Serbia, er at de for tida har serbiske Milica

Nesodden turlag hadde frivilligsamling på Breivoll

Nesten 30 frivillige og to fra kommunen var 13. januar samlet på DNT Oslo og Omegns nye friluftsarena på Breivoll, like ved Nesset. Ås kommune og DNT Oslo og Omegn inngikk i 2018 en intensjonsavtale om drift av Breivoll gård. Nytt aktivt år for dugnadsgruppa Leder for dugnadsgruppa, Ragnar Storhaug, kunne fortelle at det i Nesodden turlag var utført 1.141 dugnadstimer i 2019. I tillegg kom 200 timer i Barnas turlag. Mye av arbeidet i fjor gikk med til å forbedre de fire populære rundløypene på nordre Nesodden. Det er blant annet lagt ut syv klopper, og det har blitt flotte ganger ved Totjern. Turlaget fikk i fjor 50.000 kroner fra Sparebankstiftelsen, som skal gå til en rundløype på 6,7 km på Fagerstrand. Dette arbeidet er godt i gang og vil bli videreført i år, blant annet med skilter og infotavler. Av annet arbeid som står på programmet kan nevnes muligheten for å lage en stiforbindelse inn i Frognmarka og planlegging av løyper på Fjellstrand. At mange setter pris på det arbeidet som Nesodden turlag utfører, fikk en dugnadsgjeng bevis på da de drev med kloppearbeid. En dame møtte opp og fortalte han hun ikke var i stand til å hjelpe med dugnadsarbeid, men håpet at den medbrakte sjokoladekaken ville smake. Og det gjorde den. Spennende turprogram også i år Det har vært

Et historisk møte og en berømt julesang

11. september 1977, lenge før 11. september fikk en ny mening, skjedde det noe rart. Noen har kalt hendelsen for et av musikkhistoriens mest surrealistiske øyeblikk. Andre hevder at det er noe av det største som har skjedd på tv. Det var i hvert fall den dagen Bing Crosby og David Bowie møttes i et fjernsynsstudio og spilte inn ”Little Drummer Boy” og ”Peace on Earth” sammen. Bing Crosby var for lengst en legende og blant mange regnet som den største popstjernen i verden av sin generasjon. Bowie var også en legende blant sitt publikum, men Bing hadde visstnok aldri hørt om han før de møttes i studio den gangen. Det skjedde i London Bing Crosby hadde helt siden før krigen hatt sitt juleshow i amerikansk radio og senere fjernsyn. ”Jul med Bing” var like tradisjonsrikt som ”Grevinnen og hovmesteren”, og gjestene hans var hentet fra aller øverste hylle. På den tiden, i 1977, var Bing Crosby i London, hvor han hadde konserter og spilt inn deler av juleshowet sitt. Det var Bings egen ide at de skulle ha med en ung britisk artist til dette årets program, og da noen foreslo David Bowie, var det ikke nei i Bings munn. De to møttes i studio tidlig om morgenen 11. september. Før det hadde David Bowie sagt at han ikke ønsket

Årets nesodding!

Av Tor Fagerland, redaktør av Foreningsnytt Nesodden kommune og Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt, har nettopp kåret Årets Nesodding for 2019. Juryen samlet seg i år om en kvinne som i løpet av noen få år har betydd svært mye for unge, kvinnelige innbyggere med foreldreansvar. I juryens begrunnelse heter det: «Anne-Louise Pålsrud drifter med stort engasjement Facebook-gruppen og det digitale møtestedet MAMMAGRUPPEN NESODDEN. Pålsrud bidrar til at over tusen mødre daglig får en mer meningsfull hverdag. Hun tar initiativ til sosiale treff, motiverer og legger til rette for interessante diskusjoner. Pålsrud er åpen, raus og omsorgsfull mot mødre på Nesodden i alle livsfaser og situasjoner, og bidrar til å forebygge ensomhet og skape samhørighet.» Hva var mer selvfølgelig enn å invitere henne til en kaffeprat på Tangenten. Jeg oppdaget henne først – jeg forsto at det måtte være henne. Hun hadde en særdeles målbevisst og lynrask gange. «Hei, det er Tor – jeg tror du leter etter meg!» Det er lett å snakke med Anne-Louise – hun har den særegne egenskapen at hun klarer å balansere energisk pågåenhet med beskjeden ydmykhet. Kanskje er det nettopp derfor hun har klart å skape trygghet og optimisme i en gruppe disponert for det stikk motsatte? At hun selv også har fått seg noen nesestyvere underveis, er vel også noe av forklaringen på tryggheten og troverdigheten hun møter

HELSE- OG SOSIALPOLITIKKEN – HVOR ER SV?

Rådmannens budsjett for 2020 på helse- og sosialområdet innebærer økt belastning for de ansatte og dermed dårligere tilbud for brukerne. Budsjettet tar ikke høyde for at antall eldre øker og at belastningen på de ansatte har økt dramatisk. På ett år har antall vedtak om hjemmesykepleie økt fra 363 til 419, mens vedtak om praktisk bistand har økt fra 234 til 258. Rødt har derfor i sitt budsjettforslag gått inn for å styrke disse tjenestene ved å legge til ny stilling, 100 000 til praktisk bistand og en ekstrapott på 2 millioner til reserve der det blir kritisk. I tillegg har Rødt i et eget verbalforslag bedte rådmannen om bl.a. å kartlegge det reelle behovet for ressurser på området. I fellesforslaget fra AP/SV/Mdg/V er det dessverre ingen tiltak for å styrke de hjemmebaserte tjenestene. SV har programfestet å styrke «de hjemmebaserte tjenester, særlig hjemmesykepleie og det psykiatriske dagtilbudet». Vi oppfordrer derfor SV med utgangspunkt i eget program om å støtte forslagene fra Rødt om å styrke disse tjenestene. SV har også programfestet at barnetrygden skal holds utenfor foreldrenes inntekt når sosialhjelp beregnes. Dette har SV heller ikke fulgt opp gjennom det felles budsjettforslaget. Kostnadene ved en slik endring er på ca.1,2 millioner som Rødt har funnet finansiering for innafor sitt budsjett. SV har tidligere sammen Rødt alltid hatt en klar

Paradigmeskifte – er det mulig å endre vårt økonomiske system?

Spørsmålet om hvorfor systemdebatten blir viet så liten plass innen politikk og samfunnsdebatt ser ut til å oppta stadig flere av oss. Mange og lange samtaler med et bredt utvalg av mennesker ga meg en bekreftelse på at fremtidens utfordringer ikke kan løses uten et paradigmeskifte. Business as usual is no longer an option. En systemendring er nødvendig for å bringe oss inn i fremtiden. Jeg tok derfor et initiativ for å bringe diskusjonen frem i lyset igjen i sommer. De siste årene har vi hørt mye om klimakriser og finanskriser, men vi har hatt altfor lite debatt om det økonomiske systemet som styrer oss. Erkjennelsen av at dette systemet ikke er egnet for å løse de utfordringer vi står overfor på sikt må få plass i vår bevissthet. På tross av at de fleste etterhvert forstår at vekstøkonomisystemet medfører stadig større belastninger og overforbruk av ressurser er ikke motkreftene mobilisert i stor nok grad. Er det fordi det er lettere å fortrenge realitetene, eller er det fordi vi er redde for å gi avkall på noe? Vi vet jo egentlig at vi må redusere produksjon og forbruk. Vi vet også at vi som har satt størst spor etter oss må redusere mest. Ville det ikke vært smartere å debattere løsninger for å finne den beste overgangen til et

Rimelige boliger?

«Vi må få bygget flere rimelige boliger og  sosiale boliger», sa Claudia Behrens på SV sitt møte om boligpolitikk og la til: «Det er politikerne som skal styre utviklingen».  Dette er positive signaler sett fra Rødt sin side. Vi har følt oss nokså alene om å fremme forslag om å få fram kommunalt engasjement for  billige boliger. I budsjettforslaget fra SV, MDG,AP og Venstre finner vi ikke forslag som følger opp Behrens ønsker.  Vi vil derfor utfordre SV og øvrige partier i kommunestyret på følgende: Vil SV gå mot kommunedirektørens forslag om å selge Løesboligene? Kommunen har ikke flust med boliger og tomter. Vil SV støtte følgende to forslag fra Rødt: Utvikle boligsektor utenfor markedet: Kommunen tar initiativ til bygging av lavprisboliger beregnet på ungdom, enslige forsørgere osv som ikke kan klare kjøp av bolig i markedet. Gratis/billig tomt, bygging styrt av boligsøkere og husbankstøtte søkes for å få kostnadene ned mot byggekostnader.   Boligene må husleiereguleres slik at de også neste kjøper får lavprisbolig. Kommunale boliger. Kommunale boliger behandles som et sosialpolitisk  virkemiddel.  Kommunen fraviker markedsleie på kommunale utleieleiligheter og  begrenser husleie til dekning av reelle utgifter.  Kommunen lager eget regnskap over kostnader til vedlikehold og renter på lån til boliger. Geir Christensen Rødt

Ordførerens seksualitet

Ansvarlighet er sexy, erklærer Wickholm i leserbrev om kommunebudsjettet. Ansvarlighet er for ham å støtte nesten alle de nedskjæringsforslagene som kommunedirektøren la inn. Det er altså ansvarlig/sexy å: Ikke sette av en krone til kantinedrift på Nesoddtunet Ikke skaffe elevene på Bakkeløkka (bl.a.) nok lærere til å kunne følge opp de mange elevene med rett til spesialundervisning. Ikke sette av penger til rekrutteringstiltak der vi er i stor mangel på fagfolk. (Barnevern, sykepleiere og lærere) redusere på kulturskolen stoppe prosjektering av gang- og sykkelveier når Kirkeveien er ferdig planlagt la skoler, barnehager og helseinstitusjoner forfalle mot revisjonens råd om økte vedlikeholdsmidler. Fremdeles trekke de som har krav på sosialhjelp for mesteparten av barnetrygden Ikke skaffe helseområdet de ressursene som trengs for å opprettholde kvaliteten i tjenestene nå som antallet eldre og behovene øker sterkt Bare for å nevne litt. Hvordan han kan erklære at «tjenestene til befolkningen allikevel kan opprettholdes» må han forklare. Hva er ansvarlig med dette?.  Kommunene har blitt overført flere og flere oppgaver de siste 20 årene, mens andelen av skatteinntektene vi får beholde har sunket i forhold. Dette setter velferden under press.   Rødt har i denne perioden sloss for at kommunen skal stille krav om fullfinansiering av statlige reformer som påfører kommunen utgifter og at kommunene får beholde mer av skatteinntektene. AP har sjelden støttet dette. Nå kutter

Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre

Drøye ti dager til budsjettbehandlingen i kommunestyret og forventningene om en ny politisk kurs ser ikke ut til å bli innfridd. Kommunedirektørens budsjettforslag er en konsekvens av reduserte statlige overføringer i forhold til oppgavene kommunene blir pålagt til å utføre. Det kuttes litt på de fleste områder. De Rød/Grønn/Blå samarbeidspartiene (AP, V, MDG og SV) evner ikke å utfordre i særlig grad denne trenden. De foreslår å flytte på knappe 2 millioner av et budsjett på nesten 1400 millioner. Eller under 2 promille. Men hvor har det blitt av SVs tiltak for å utjevne økonomiske forskjeller? Hva med MdGs ambisjoner om en grønn skifte på Nesodden, eller Venstres iver for skolesatsing? MDG er fornøyd med å ha fått 300 000 kroner til et pilotprosjekt for dyrking av mat i tilknytting til skolene. Vel og bra – men hva gjøres for å få ned klimautslippene – spesielt fra pendling på Nesodden? Hva gjøres for å verne det biologiske mangfoldet og det «grønne Nesodden»? SV er opptatt av to halve stillinger innen psykisk helse for barn og unge. Også vel og bra – men hva med de store sosiale forskjellene? Hvorfor klarte de ikke å få inn i budsjettet tiltak som: -  sosial boligbygging - å stoppe salget av de kommunale boliger ved Løesfeltet? - å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelpen - gå i

Top