Du er her
Hjem > Author: Tormod Bjørnstad

Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

I lokalpolitikken er en god politisk debatt svært viktig. Skal vi velgere kunne akseptere de vedtakene som blir fattet, må vi forstå hvordan politikerne har vurdert spørsmålene. Hvilke premisser, begrunnelser og prioriteringer som har vært viktigst. Men i kommunestyret er debatten borte. Ingen stiller de viktige spørsmålene. Ingen veier synspunktene

Nye skolestreiker fredag 22. mars over hele verden

Skolestreikene fortsetter. Arrangørene tror det blir 15 – 20 000 streikende elever i alle norske fylker på fredag. Elevene bryr seg ikke om at de får bokført fravær for fredagsstreiken sin. Det er organisasjonen Natur og Ungdom som bidrar til organiseringen av skolestreikene i Norge. Interessen er stor, og det er

Foreslår karbonskatt som tilbakebetales til forbrukerne

Det haster med å finne løsninger som kan motivere til at vi reduserer utslippene våre. En canadisk provins har i over ti år hatt en karbonskatt som tilbakebetales til befolkningen. Den har vært en suksess og skal nå innføres i hele Canada. En norsk tverrpolitisk gruppe foreslår at man utreder

Blir det store endringer i skolestrukturen på Nesodden i fremtiden?

Skolene på Nesodden er fulle, og med voksende folketall er det behov for flere elevplasser. Dessuten har noen av skolebygningene store behov for vedlikehold og modernisering. I midten av mars offentliggjøres en mulighetsstudie som skal gi grunnlag for beslutninger om hvor mange ungdomskoler kommunen skal ha i fremtiden og hva

Skolekonferansen holdes i april. Ståstedsanalyse skal legges til grunn

Under budsjettforhandlingene for 2019 ble det avsatt 1 millioner kroner til et symposium for skolene på Nesodden. Konferansen skal holdes 11. april i Pinsekirken. Et viktig grunnlag for symposiet er resultatene fra Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse. På møtet i Skole- og oppvekstutvalget 4. februar ble det opplyst at symposiet skal gjennomføres 11. april.

Politikerne vil bygge næringslokaler på Nesoddtangen brygge

Formannskapet vil bygge på Nesoddtangen brygge og ber om en arkitektkonkurranse for nye næringslokaler i to etasjer på et lokk over parkeringsplassen og gamlebrygga. Målet er å skape leieinntekter fra konferanselokaler og kontorer. I følge Amta vil varaordfører Erik Adland og ordfører Truls Wickholm bygge lokk over parkeringsplassen på «Nesoddens indrefilet».

Nesodden fikk 45 millioner i overskudd i 2018 – de skal gå til investeringer i skole, omsorg og idrett

Det ligger en gladmelding på kommunens hjemmesider: Kommunenes netto driftsresultat for 2018 ble på hele 44,7 millioner kroner. Det er nesten en dobling av resultatet i 2017. Hovedårsaken er økte skatteinntekter på 20 millioner kroner. Rådmann Wenche Folberg sier: – Resultatet skyldes god og målrettet økonomistyring, samtidig som kommunen har hatt en

Stress i barnehagen skader barnas utvikling

Familiebarnehagene er i fritt fall på Nesodden. – Politikerne forstår ikke hvilken kvalitet en liten barnehage har. Familiebarnehagene er, som navnet sier, en forlengelse av familien. Barnehagen er den første nye arenaen for det lille barnet. Og derfor må den være trygg, nær og oversiktlig for både barn og voksne! Dette

Top