Du er her
Hjem > Aktuelt

AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

Velgerne kan bli ført bak lyset av politikernes unnfallenhet. Kommunale eiendommer vedtatt lagt ut på konkurransemarkedet. Uklart hvilke eiendommer det gjelder. Uavklart eiendomsportefølje før valget Tangenten A/S et kommunalt eiendomsselskap ble vedtatt opprettet av Kommunestyret 19. desember i fjor. AP, Høyre, FrP, KrF, MdG og Venstre stemte for opprettelse av et eiendomsselskap. Rødt og

Ballongferd, sjøorm og Lovisedag

Oksval ble skrevet inn i ballonghistorien da en ballongferd endte der i 1879. Noen tiår tidligere fikk flere vitner øye på en svært stor sjøorm utenfor Nesodden. Dramaet på Oksval Den 10. august var det 140 år siden den berømte ballongferden som endte på Oksval. Det var den franske «luftseilerske» madam Godard

Signalen sjøbad A/S – Nødsignal for sommerservering

Nesodden kommune negative til container og tilbygg på taket. Søknad skal behandles. Skjenkebevilling gis når hele bygget har fått brukstillatelse. Dispensasjon er tvilsomt. Om, og når, det blir sommerservering er uvisst. Det er ikke gitt tillatelse til container og tilbygg på taket. Sannsynligvis trenger container og tilbygg politisk behandling og første

Ungdom vil høres og sier fra om Storskole – Hva mener ungdomsskolelevene

AUF, Rød Ungdom (RU), Sosialistisk Ungdom (SU) og Elevorganisasjonen i Akershus har gjennomført undersøkelse om hva skoleelvene sjøl mener om storskole og framtidas skolestruktur. Elever er overveiende negative til storskole. Den som har skoen på er ungdommen Syver Kleve Kolstadfra RU har tatt kontakt og forteller at AUF, Elevorganisasjonen i Akershus, RU

Hvilket parti skal du stemme på? Ideologiene har forsvunnet og kamelene har overtatt. Flertallsstyre ødelegger den politiske debatten

Nå handler politikk om «å svelge kameler». For å kunne få flertallsmakt, må gamle politiske skillelinjer kastes i søpla. Avtalen med velgerne er blitt verdiløs. Gir du din stemme til ett parti, går den like gjerne til ett eller to andre partier også. Samfunnsdebatten er borte. Sak etter sak vedtas

Sørbyskogen vernes

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt på høring forslag om vern av ni skogsområder i Akershus. Sørbyskogen på Nesodden er ett av dem. Over tre timer på reise førte til at jeg fikk finlest Aftenposten. Selv kunngjøringer ble lest, og der sto det: ”Høring av verneforslag for skog i Akershus”.

Foreslått budsjettkutt ved Nesoddtunet sykehjem på 2.5 mill utsatt!

Kommunalsjef Anita Nilsen svarer på spørsmål fra Nesoddposten den 26.4.2019:  « I budsjettet ble kuttet på sykehjemmet redusert fra 5 millioner kroner på Nesoddtunets driftsbudsjett til kr 2,5 mill med virkning fra 01.07.19. Dette med bakgrunn i at vi etablerte heldøgnsomsorg på Fjellstrand.  Vi legger frem kvartalsrapport til kommunestyret i mai, og der

Børs eller katedral -Åpent spørsmål om framtida for kommunale eiendommer. Høyre styrer usikre politikerne

Kommunens eiendommer skal inn i konkurransemarkedet. Flertallet vet ikke helt hvilke eiendommer som skal brukes til offentlig tjenesteyting. Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet. Høyre skiller seg ut som partiet med styringa i saken. Nesoddposten skriver om opprettelse av eiendomsselskap og næringsutvikling. Tangenten A/S Eiendomsselskapet er vedtatt opprettet etter forslag fra Høyre 19. desember i

Antall kvinner på valglistene til Nesoddens ni partier

Høyre 31 kandidater: 9 kvinner og 22 menn. På kumulert plass: 3 menn og 1 kvinne. Fr.p 17 kandidater. 2 kvinner og 15 menn. På kumulert plass: 1 kvinne og 5 menn. Senterpartiet 15 kandidater. 2 kvinner og 13 menn. På kumulert plass: Ingen kvinner og 2 menn. Ap 26 kandidater: 13 kvinner og 13 menn På kumulert plass: 2 kvinner og 3 menn. SV 31 kandidater: 17 kvinner 14 menn På kumulert plass: 4 kvinner og 1 mann. Ordførerkandidaten til SV

Après nous le déluge

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Dette franske ordtaket er blitt benyttet i mange sammenhenger opp gjennom historien, men skal visstnok for første gang ha blitt uttalt gjennom de velformede leppene til Ludvig den fjortendes elskerinne Madame le Pompadur: «Etter oss kommer syndefloden». Mange vil nok synes at uttrykket er høyst relevant

Nesodden Kunstnere. Profesjonelle kunstnere innenfor det visuelle kunstfeltet organiserer seg i en forening

Nesoddens kunstnere har dannet interesseforening for tilrettelegging, synliggjøring og kunnskap på kunstfeltet. Formål " -Formålet til Nesodden Kunstnere er å ivareta kunstnernes interesser, og legge til rette for visning av kunst. Hovedvirksomheten består i å styre nettportalen Nesodden Kunstnere. Denne siden skal gjennom bilder og tekst synliggjøre profesjonelle samtidige kunstneriske praksiser og

Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Administrasjonen arbeider med eiendomsporteføljen i det kommunale eiendomsselskapet. Formålsbygg og skolebygg skal ikke omfattes. Kanskje Linaro. Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune melder at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer. Nesoddposten har spurt hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S. Nesoddposten har

Top