Du er her
Hjem > Bakgrunn-info

Interpellasjon

En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten. I et kommunestyre stilles spørsmålet til en representant med direkte politisk ansvar for et visst område. Det kan være formannen i en nemnd eller de kommunevalgte for øvrig som en representant bestemmer.

HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN

Kjernen i samhandlingsformen skulle være å legge helsetjenester nærmere folk. For kommunene skulle dette bety: Forebygging framfor å reparere Tidlig innsats framfor sein innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å arbeide bedre sammen Sterkere brukermedvirkning De viktigste grepene i reformen er 1456

HVA ER/INNEBÆRER ØYEBLIKKELIG HJELP FOR KOMMUNENE

HVA ER/INNEBÆRER ØYEBLIKKELIG HJELP FOR KOMMUNENE Helsedirektoratet beskriver denne tjenesten som følger: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (lovdata.no). 1449

Top