Du er her
Hjem > Bøker

Størst av alt er kjærligheten. 

Gjennom menneskenes historie, i litteraturen og i teaterstykker leser vi om kjærlighetens kraft. Lytter vi til det som sies i en bok de fleste av oss kjenner, til ordene i kjærlighetens evangelium: «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»  Lytter også til filosof Simone Weil når

Tommy Sørbø: NORGES KUNSTHISTORIE en kladd. Schibsted 2003.

Anbefaler alle å sette seg godt til rette i stolen, gjerne ta seg en hikkas og lese første del av kapittel 3. MIDDELALDEREN med tittelen Tungdrevent system: «Mot slutten av vikingtiden kom det stadig kritikk av det tungdrevne systemet med det norrøne flerguderiet. Den viktigste innvendingen gikk på arbeidsfordelingen gudene

Makine, Andrei: Et livs musikk. Gyldendal 2004

Dette er en liten bok på bare 109 sider, men budskapet og musikkens evne til å forandre et liv står til troende. Romanen begynner på en nedsnødd jernbanestasjon, i en by i Uralfjellene. Her presenteres vi for den sibiriske vinter, uendelige flater med isøde, et landskap der mennesket blir lite. I dette

Margaret Atwood – Tjenerinnens beretning. Den norsk bokklubben.

PRESENTERT AV RUNHILD SKJØLAAS, REDAKTØR I DEN NORSKE BOKKLUBBEN. Kan du forestille deg et samfunn der mennene totalt dominerer og kvinner er fullstendig umyndiggjort og delt inn i kategorier? Koner, kledd i blått, styrer husholdningen, kvinner i grønt lager mat og vasker, de gråkledde er satt til å fjerne livsfarlig avfall, mens tjenerinnene i lange røde

Oppskrift på politisk påvirkning for hvermansen

Nyttig oppskrift og oppslagsverk for den som ønsker å fremme sin hjertesak hos politikere og forvaltning. Boka er skrevet i et lettfattelig og pedagogisk språk som gjør den lett å lese. "Lobby. Håndbok i politisk gjennomslag" har ti kapitler med ti forskjellige tema. I hvert kapittel foreslås enkle arbeidsmetoder og

Å lese Stefan Zweig er å forstå mer av Europa

Sitatene er fra boken: ”Verden av i går” av Stefan Zweig. En selvbiografi som utkom etter forfatterens død i 1942: "I sin liberalistiske idealisme var det nittende århundre ærlig overbevist om at det var den sikre vei til " den beste av alle verdener". Man så med forakt ned på tidligere

Vitnet av Lars Michael Næss

Dette er en liten bok på 205 sider som reiser store spørsmål på så vel det etiske som mellommenneskelige plan. Vi møter her hovedpersonen Lasse Tornquist og den tretten år eldre, og kreftsyke Hans Brockmann. Hans blir for Lasse det forfatteren kaller, en medvandrer. En han kan samtale- og dele

Glem rullestolen. Jeg lever et liv som ligner deres.

Skriver av seg andres språk og andres blikk. En levnetsbeskrivelse bort fra stigma og ut i verden som seg sjøl. Bokanmeldelse Av Inger Johanne Norberg Jan Grue: "Jeg lever et liv som ligner deres- En levnetsbeskrivelse", Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2018. ISBN 978-82-05-51557-4 Lever du fremdeles? Jan Grues bok "Jeg lever et liv som ligner deres"

Top