Du er her
Hjem > Fokus

På en knaus over Fylkesvei 157

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Da Trevor Ford, født i Tasmania og oppvokst i Oxford, møtte Berit Elsa Ellingstad fra Nesodden i 1960, la han raskt England bak seg, og ble nesodding. Skuddet fra Amors bue resulterte i en innertier, noe som etter hvert genererte pikebarnet Ann-Turi. Jenta som etter

Valgfrihet kontra offentlig diktat

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Et hjertesukk fra en sambygding dukket opp på skjermen i dag, forårsaket av et møte med Byggesaksveiledningen i vår egen kommune. Vedkommende hadde rådspurt seg i anledning å kunne dele en sentralt beliggende tomt med tanke på utbygging. Responsen var nedslående: «Nye direktiver fra sentrale

Kronglut å ta seg fram

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnyt Nesoddens utfordringer i forhold til at alle boliger har akseptable sanitære forhold, blekner når man leser historien om den engelske turisten som skulle forsikre seg om at feriestedet var velutstyrt i så henseende. Historien ble sendt inn til Fellesvellets avis i september 1967    

Mindre trafikk med Nesoddfergene?

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningnytt Talløse er de frosne nesoddfarerne som gjennom 53 vintre har gjenfunnet varme og kroppslig førlighet på de lakkerte benkene i det alltid godt oppvarmede venterommet til fergene. Denne velsignede mellomstasjonen på vei til halvøya 6500 meter sydover ble ferdigstilt i 1966, etter sterkt ønske fra de

Utdatert 55-åring?

Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Den 26. september 1964 var det stor ståhei på Nesodden i og med at man kunne innvie et nybygd samfunnshus – et hus som fremdeles troner i Kongleveien med sin typiske 60-talls arkitektur. Etter ønske fra daværende ordfører skulle åpningsprogrammet i vesentlig grad bæres av lokale krefter,

Naturvett og aldrende pappabåter

Av Tor Fagerland, redaktør for Foreningsnytt Allerede for 52 år siden fantes det forutseende lærere som oppfordret sine elever til naturvett, deriblant adjunkt Isak Greve ved Nesoddtangen Ungdomsskole.I følge vedlagte artikkel var den unge responsen upåklagelig. At dagens unge, 2 generasjoner senere, også har et betydelig engasjement i forhold til naturen, vet

Veien blir til mens du går deg vill

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Vi har opp gjennom årene skrevet en god del om frivillighet i denne spalten. Denne positive kraften som bærer viktige samfunnsoppgaver, men som dessverre er avhengig av at ildsjelene ikke mister sitt engasjement. Det er en kjennsgjerning at Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder

Uenighet om veivalg

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Vi kommer stadig tilbake til problemstillingen om hvordan det framtidige Nesodden skal utformes. I erkjennelse av at det er uenighet mellom Nesodden kommune og overordnet myndighet om dette, er det naturlig at vi menige innbyggere lar oss forvirre av denne uenigheten. Den overordnede areal- og transportplanen

Farlige bussdører og hete kjærlighetsbrev

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt De aller fleste av oss Nesoddinger har et forhold til busstransport. Morsomt er det derfor å lese vedlagte artikkel om  datidens bussdører i Fellesvellets Avis fra 1960. For å unngå at sjåførene, med eller uten vitende og vilje, kjørte med åpne dører, med den risiko det

Vi savner navet i kulturhjulet

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Så flott at vi har fått en rådmann/kvinne, som ser verdien av å kommunisere direkte med befolkningen! Sist tirsdag inviterte hun til åpent møte i biblioteket for å gjennomgå Nesoddens investerings– og driftsbudsjetter for 2019 - 2022. At hun overskred sin selvpålagte taletid med 2 minutter,

Top