Du er her
Hjem > Hovedoppslag

15 timers arbeidsuke!

Eller Slaver av bokført tid Av Espen Munch I 1930 forutså den britiske økonomen John Maynard Keynes at ved det 19nde århundrets slutt, altså for 18 år siden, ville teknologien ha kommet så langt at vi alle ville ha 15 timers arbeidsuke. Den amerikanske sosialantropologen David Graeber siterer Keynes på dette i ‘On

Fylkesmannen sier nei til kommuneplanen

Fylkesmannens fremmer innsigelse mot å utvikle Fagerstrand slik som i forslaget til kommuneplan. Uten to sentre på Nesodden vil presset på Tangen bli stort, og utbygginger i resten av kommunen vil bli vanskelig. Det vil nå bli forhandlet om å finne mulige løsninger. Av Tormod Bjørnstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde

Busser til besvær

KOMMENTAR Av Arild Drolsum ”Hvorfor gjøre det lett, når man kan gjøre det vanskelig”, uttalte en som nettopp hadde opplevd det nye kjøremønsteret for buss 565 – Blylaget via Hellvik. Mandag 20. august begynte bussen å kjøre fylkesveien helt opp til Bergerkrysset, hvor den nå kjører nedover til Hellvik, for så å kjøre

Signalfeil

Signalen uten signaler. Etter at Signalen ble lovet ferdig for enkel servering i juni og helt ferdig i september, har fremdeles ingenting skjedd på tomta som står ubenyttet og død for serveringsaktivitet. Vi venter Det eneste som skjer er at strømmen av gående og syklende jevnlig passerer og for å sjekke hva

Politikerne vil ikke høre hva vi mener

KOMMENTAR Av Tormod Bjørnstad I møtet onsdag 20. juni bestemte kommunestyret å opprettholde høringsfristen på kommuneplanen. Planen inneholder dramatiske rammer for kommunens utvikling og skal gjelde i 24 år. Med 1. august som høringsfrist, vil både privatpersoner og organisasjoner måtte bruke ferien til å vurdere et krevende materiale. Politikerne er ikke opptatt

Forvaltningsplan for Oslofjorden uten strakstiltak for torsk

Regjeringen er pålagt å lage forvaltningsplan for Oslofjorden. SVs strakstiltak for torsk ble avvist. Av Inger Johanne Norberg     Den truede torskebestanden Stortinget erkjenner at kysttorsken er en truet art. Erkjennelse er ikke nok og SV er fortsatt redde for at det spøker for kysttorsken. SVs representantforslag for strakstiltak for å bevare kysttorsken ble nedstemt

Når åpner Signalen?

Ordfører kan ikke svare eller vet ikke. Forstålig når Nesoddposten hører med Tjersland som har mange baller i lufta og ekstra fokus på Signalen og framdrift. NP følges opp av Tjersland med konkretiseringer i uke 25. Av Inger Johanne Norberg Nesten Nesoddposten har spurt Ordfører om når Signalen åpner. Ordfører svarer at " -Du

Kommuneplanen 2018 – 2042 utløser Beboeraksjon på Nesodden

Beboeraksjonen Nesodden har som mål å bevare kvaliteten på nabolag slik at de ikke forringes og at grønne områder og stier bevares. Aksjonen samarbeider med innbyggerne om høringer til kommuneplanen. Av Inger Johanne Norberg   Beboeraksjon Nesodden hadde oppstart i april 2018. Formål Initiativtaker Ruby Wikstrøm forteller at bakgrunnen for aksjonen er omfattende utbygging som

Mobilstråling kan være skadelig

Statens strålevern skriver at strålingen fra nye strømmålere ikke er helsefarlig. Men flere internasjonale undersøkelser viser at stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felt kan ha negative effekter på både planter, dyr og mennesker. Flere land tar nå forholdsregler mot sterk eksponering. Av Tormod Bjørnstad Tidsskriftet Helsemagasinet vitenskap og fornuft, VOF, har

Mobilstråling kan være skadelig

Statens strålevern skriver at strålingen fra nye strømmålere ikke er helsefarlig. Men flere internasjonale undersøkelser viser at stråling fra trådløs teknologi og elektromagnetiske felt kan ha negative effekter på både planter, dyr og mennesker. Flere land tar nå forholdsregler mot sterk eksponering. Av Tormod Bjørnstad Tidsskriftet Helsemagasinet vitenskap og fornuft, VOF, har

Holmenkollstafettens eldste lag fra Nesodden

Av Arild Drolsum Antagelig var ”supersuperveteran-laget” fra Nesodden det laget i Holmekollstafetten på lørdag som hadde høyest gjennomsnittssalder. Foruten et par tre ungkalver på rundt 60 år er de fleste rundt 70, og eldstemann 81 år. Etter at yngre krefter overtok å løpe for Nesodden i klassen for superveteraner, 45 år

Biene fikk siste stikk

Nå blir det forbudt å bruke neoniktinoider. Det er et insektmiddel som sprøytes på både grønnsaker og kornavlinger, og det er ansett som årsak til massedød av bier. Etter flere års press fra mange aksjonsgrupper vedtok medlemslandene i EU all utendørs bruk av giftstoffet. – En seier for mattrygghet, biologisk

Top