Du er her
Hjem > Info

NesoddPostens forhold til redaktørplakaten og PFU

I de siste ukene er det fremsatt tvil om NesoddPostens redaksjonelle integritet og respekt for redaktørplakaten. Redaktørplakatens intensjon og veiledning er - og har vært - en grunnstein for NesoddPosten. NesoddPosten tilsluttet seg ved første anledning PFUs klageinstans. Uten redaksjonens kjennskap endret Presseforbundet 16. mars 2018 vedtektene for hvem som kunne klages

Forbrukerrådet med ros til Nesodden kommune

Forbrukertest gir godt resultat – innbyggerne får svar på spørsmål når de kontakter kommunen. Pleie og omsorg og barnehage må forbedre seg. Nesodden skårer i øverste sjikt i Forbrukerådets undersøkelse med Nesodden på 25. plass av 422 kommuner. Nesodden fikk 65,7 poeng av 100 mulig. Det finnes et forbedringspotensial på 34,3 poeng. Nesodden over

Resultatet ved kommunevalget i 2015 og stortingsvalget 2017

Ved kommunevalget i 2015 fordelte nesoddingenes stemmer seg slik: 5815 stemmer til de som nå har flertallet på Nesodden: Antall representanter                               Stemmer Ap  9                                                              2634 H    7                                   

Fakta om sikkerhet og beredskap i Oslofjorden

For å korrigere gale påstander og mangelfulle opplysninger om hvordan sjøsikkerheten i Oslofjorden ivaretas, vil jeg informere om hvordan Kystverket overvåker og sørger for god beredskap. Jan-Hugo Holten fra Holten Consulting uttrykker bekymring og trekker fram det smale Drøbaksundet som en risikofaktor i et intervju i Amta 19. mai. På frihånd

Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon i dagens brev til Fylkesmannen

«Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet. Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området». Hvis dere ikke nå stopper umiddelbart, vil dere personlig kunne bli gjort strafferettslig ansvarlig for konsekvensene

  Doner et beløp til Nesoddposten Nesoddposten er ikke finansiert av reklame. Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden. Om du vil støtte oss klikk her [paypal-donation]

Nesodden Demokrati inviterer til VALGDEBATT

HVA MENER DITT PARTI OM DEMOKRATI? VALGDEBATT 9. SEPTEMBER PÅ TANGENTEN Kl. 18.15.: HVA MENER PARTIENE OM DEMOKRATI OG DEMOKRATISKE MULIGHETER. Nesodden Demokrati inviterer befolkningen, foreninger, organisasjoner og ansatte til Valgdebatt. Partiene vil leggge fram sitt syn og sin politikk på demokratiske spørsmål som er aktuelle for Nesodden kommune og innbyggerne i kommende valgperiode. Befolkningen

God Påske

Nesoddpostens redaksjon ønsker våre lesere en riktig god påske! Neste oppdatering kommer fredag 10 april. Send gjerne innlegg eller artikler til mail[at]nesoddposten.no. eller her

Top