Du er her
Hjem > Info

Fem viktige utvalg i kommunestyreperioden 2019 – 2023

Skole- og oppvekstutvalget: Leder: Martin Apenes (V), nestleder Marie Lund Alveberg (SV), Lara Rashid (Ap), Sven Ivar Høvik (Ap), Helene Spørck Sundt Hoel (MDG), Tage S. Jensen (H), Tine Richardsen (H), Marcus Knudsen (R) og Silja Solem (Sp/KrF). Helse- og omsorgsutvalget: Leder Mari Bjørnsdotter Vinjar (SV), nestleder Eivind Hoff-Elimari (MDG), Ingrid Hamnes (Ap), Abobakar Rashid Mostafa (Ap), Heidi Tønsager (SV), Torbjørn Sætre (H), Gørill Husby Moore (H), Hanne Pernille Ryel (R) og Bjørn N. Hunderi (Sp/KrF).  Kultur-, miljø- og teknikkutvalget: Leder Stefan Norris (MDG), nestleder Roger Sollied Johansen (Ap), Marianne Evensen (Ap), Hildegunn Solbø (MDG), Øystein Fossbråten Wennersgård (SV), Tor Lindberg (H), Trude Thorsdatter Evensen (H), Marianne Bredesen (R) og Paul Simmons (Sp/KrF). Plan- og byggesaksutvalget: Leder Claudia Behrens (SV), nestleder Jørgen Lorentzen (Ap), Berit Tidemann Rønning (Ap), Nicole Schalin (MDG), Jørn G. Bertelsen (H), Linda Johnstone Sørensen (H), Gaute Voigt- Hanssen (V), Christian Lycke (R) og Eystein Ruud (Sp/KrF). Kontrollutvalget: Leder Beate Fahre (H), nestleder Jan Kristian Balstad (H), Arnt Even Hustad (SV), Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef Hansen (Rødt), Varslingsutvalget : Hovedverneombud: Siv Kristoffersen          Varaordfører: Eivind Hoff-Elimari (MDG) Kommuneadvokat: Aslak Hovland Jacobsen  

NesoddPostens forhold til redaktørplakaten og PFU

I de siste ukene er det fremsatt tvil om NesoddPostens redaksjonelle integritet og respekt for redaktørplakaten. Redaktørplakatens intensjon og veiledning er - og har vært - en grunnstein for NesoddPosten. NesoddPosten tilsluttet seg ved første anledning PFUs klageinstans. Uten redaksjonens kjennskap endret Presseforbundet 16. mars 2018 vedtektene for hvem som kunne klages inn for PFU, og NesoddPosten havnet dessverre i den situasjonen at det ikke er mulighet for å kunne åpne klager og tilsvar. Inntil NesoddPosten får gjenopprettet klagemuligheten gjennom PFU eller tilsvarende, vil nettavisen - etter klagerens godkjennelse - åpent publisere alle klagemål etter redaktørplakaten og forsøke å få klager behandlet på uhildet vis etter begge parters oppfatning. Fungerende redaktør Bjarne Nordbeck

Forbrukerrådet med ros til Nesodden kommune

Forbrukertest gir godt resultat – innbyggerne får svar på spørsmål når de kontakter kommunen. Pleie og omsorg og barnehage må forbedre seg. Nesodden skårer i øverste sjikt i Forbrukerådets undersøkelse med Nesodden på 25. plass av 422 kommuner. Nesodden fikk 65,7 poeng av 100 mulig. Det finnes et forbedringspotensial på 34,3 poeng. Nesodden over landsgjennomsnittet som er på 51 poeng. Undersøkelsen er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Hva er undersøkt Dette dreier seg hovedsaklig om kommunikasjon med, og informasjon til, innbyggerne og innbyggernes spørsmål om praktiske forhold vedrørende tjenesteytingen. Informasjonstjenester, faktaopplysninger og SFO får bedre enn 80 av 100 mulige poeng. Sykehjem får 30 av mulige 100 poeng og må forbedre innsatsen sammen med andre områder innenfor Pleie og omsorg samt innen barnehager og byggsak. Infosenteret fungerer både som førstelinje for informasjon om alt i kommunen og som resepsjon og sentralbord. E-posthenvendelser til kommunen går til Dokumentsenteret via post@nesodden.kommune. Ansatte på dokumentsenteret sender umiddelbart videre til Infosenteret eller til rette vedkommende i den respektive avdeling. Hyggelig resultat - områder må forbedres Kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk skriver at testen oppleves som hyggelig for Nesodden kommune fordi kommunen kom godt ut. Samtidig jobber kommunen kontinuerlig med områder kommunen ønsker å forbedre seg på. Undersøkelsen i tall: Fagområde Poeng av 100 mulige Barnehage 50 SFO 80 Byggsak 58 Vann, avløp, renovasjon 75 Energi 55 Pleie og Omsorg 53 Hjemmehjelp 58 Sykehjem 30 Kommunehelsetjeneste 75 Informasjonstjenester 93 Faktaopplysninger 90

Resultatet ved kommunevalget i 2015 og stortingsvalget 2017

Ved kommunevalget i 2015 fordelte nesoddingenes stemmer seg slik: 5815 stemmer til de som nå har flertallet på Nesodden: Antall representanter                               Stemmer Ap  9                                                              2634 H    7                                                              1924  Mp 4                                                              1257  4869 stemmer til mindretallspartiene:       Representanter                   Stemmer SV      4                                        1236  Frp      2                                         650  Rødt   2                                         676  V         2                                         690  Krf     1                                         360  Ved Stortingsvalget 2017 ble stemmeresultatet for Nesodden kommune: Disse partiene fikk fremgang: Rødt:     6.2%                                                   3.9% SV:      10.6%      

Fakta om sikkerhet og beredskap i Oslofjorden

For å korrigere gale påstander og mangelfulle opplysninger om hvordan sjøsikkerheten i Oslofjorden ivaretas, vil jeg informere om hvordan Kystverket overvåker og sørger for god beredskap. Jan-Hugo Holten fra Holten Consulting uttrykker bekymring og trekker fram det smale Drøbaksundet som en risikofaktor i et intervju i Amta 19. mai. På frihånd tegner han et scenario der den alvorlige ulykken med Costa Concordia utenfor Roma blir et argument for dårlig sikkerhet og beredskap her i Oslofjorden. Sammenlikningen med Costa Concordia er tendensiøs. Den alvorlige hendelsen som trekkes inn ville sannsynligvis aldri funnet sted i Oslofjorden. For det første ville det ha vært los ombord. Videre ville Horten Sjøtrafikksentral ha overvåket seilasen og sammen med losen bidratt til at det ikke oppstod fare for sammenstøt. I Norge er det slik vi håndterer denne type skip i våre trange farvann. Her har vi et lovverk som regulerer skipstrafikken, gjennom både lospliktforskriften og sjøtrafikkforskriften. Med bakgrunn i disse er det viktig å merke seg at sjøtrafikksentralen alltid dirigerer trafikken på en slik måte at store cruise skip har farvannet for seg selv,  uten møtende trafikk i Drøbaksundet. Dette er svar vi gjerne skulle ha gitt journalisten før publisering av intervjuet med Holten, men vi ble dessverre ikke kontaktet. Vi beklager dersom det har ført til utrygghet hos innbyggerne langs Oslofjorden. På et punkt kan vi til dels

50 tonn med sprengstoff/kjemikalier rett i fjorden!

Jeg hørte i dag at det var meningen at de skulle sprenge ei salve i dag, men at de hadde trøbbel med en trykkmåler.  Han som nevnte det hadde vært ute for å hjelpe dem med å få ordnet den.  Han sa at de nå sprenger i nærheten av Sydhavna.  Jeg har ikke sett noen lektere i ettermiddag så jeg vet ikke om det ble noen sprengning. Sist jeg sjekka tallene du hadde fått fra kystverket så var det sprengt 57000 m3 med fast fjell.  Til dette var det brukt mye mer enn 155000 kilo sprengstoff.  Normalt så går det med omkring en kilo sprengstoff for å sprenge en kubikk med fjell.  I dette tilfellet er det brukt nesten tre ganger så mye!  Hvor har det blitt av resten?  Jeg tror veldig mye av dette har rent rett ut i fjorden.  Udetonert!  50 tonn med sprengstoff/kjemikalier rett i fjorden.  Det er jo i så fall en skandale. 6290

Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon i dagens brev til Fylkesmannen

«Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet. Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området». Hvis dere ikke nå stopper umiddelbart, vil dere personlig kunne bli gjort strafferettslig ansvarlig for konsekvensene av sprengingene! Brevet fra Fiskeridirektoratet slår ettertrykkelig fast at dere feilinformerer når dere uttaler til media at torsken ikke gyter i februar og at den ikke gyter på de grunnene de sprenger nå. Det er nå uttrykkelig dokumentert at begge deler er feil! Forskerne ved Havforskningsinstituttet bekrefter at torsken gyter i hele indre havn. Og de sier det samme som Fiskeridirektoratet: Den gyter i hele februar samt mars/april. Havforskningsinstituttets Sigurd Heiberg Espeland har tidligere denne måneden skrevet i Aftenposten at sprengningen ikke må foregå i torskens gytetid.  Til NRK, Østlandssendingen fortalte han at sprengningene kan få dramatiske konsekvenser følger». Les hva Fiskeridirektoratet skriver om konsekvensene av sprenging under vann: Det er begrenset kunnskap mht. konsekvenser av sprengningsarbeider i kystsonen på gyting av fisk. Vi vil vise til nærliggende kunnskap og erfaring som er gjort i forbindelse med seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel, og veileder «Gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel» https://www.regjeringen.no/ . Ved gjennomføring seismiske undersøkelser må fartøyer som foretar slike arbeider, holde en avstand på 20 nautiske mil fra gytefelt

  Doner et beløp til Nesoddposten Nesoddposten er ikke finansiert av reklame. Vi ønsker å forsette som en gratis uavhengig nettavis for alle på Nesodden. Om du vil støtte oss klikk her [paypal-donation]

Nesodden Demokrati inviterer til VALGDEBATT

HVA MENER DITT PARTI OM DEMOKRATI? VALGDEBATT 9. SEPTEMBER PÅ TANGENTEN Kl. 18.15.: HVA MENER PARTIENE OM DEMOKRATI OG DEMOKRATISKE MULIGHETER. Nesodden Demokrati inviterer befolkningen, foreninger, organisasjoner og ansatte til Valgdebatt. Partiene vil leggge fram sitt syn og sin politikk på demokratiske spørsmål som er aktuelle for Nesodden kommune og innbyggerne i kommende valgperiode. Befolkningen får rik anledning til å samtale med politikerne rundt demokratiske spørsmål som angår befolkningen generelt, ansatte og innbyggerne i kommunen. Bakgrunn: I fjor feiret vi grunnlovsjubileum og i år er det valg. Demokrati og demokratiske prosesser har vært lite framme i valgkampen. Nesodden Demokrati ønsker å rette søkelyset på hva de politiske partiene tenker, mener og vil gjøre i kommende fireårsperiode. Nesodden Demokrati inviterer til VALGDEBATT: HVA MENER PARTIENE OM DEMOKRATI OG DEMOKRATISKE MULIGHETER TANGENTEN 9. SEPTEMBER KL. 18.15.

God Påske

Nesoddpostens redaksjon ønsker våre lesere en riktig god påske! Neste oppdatering kommer fredag 10 april. Send gjerne innlegg eller artikler til mail[at]nesoddposten.no. eller her

Top