Du er her
Hjem > Kommentar (Page 2)

Når staten vil vite alt om alle

Av Mari Pettersvold og Solveig Østrem. Mari Pettersvold er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Stoltenberg-utvalget (NOU 2019:3) foreslår at staten oppretter et nasjonalt register med opplysninger om alle fire- og seksåringer, og at persondata om barn i barnehage og grunnskole skal kunne koples til andre dataregistre med opplysninger om arbeid,

Næring på Nesodden – Valget mellom styring og vekst uten politisk retning

Tangenten A/S: Politikerne oppretter næringsselskap: Tangenten A/S som skal styres av konkurranse og ikke av politikerne. Hvilken hensikt det nå skal være med det? Det har ikke politikerne sagt så mye om. Næringspolitiske veivalg Spørsmålet er hvilken nytte Nesoddenns næringsliv har av et eiendoms-næringsutviklingsselskap og om det er en forskjell på konkurransenæringer

Borgerråd gir mer demokrati og kan redusere avmakt og politikerforakt

Lokalpolitikk angår alle innbyggere, men det er vanskelig å følge med i hva som skjer. Dessuten er den politiske debatten nesten borte. Med et borgerråd kan vi få et rådgivende demokrati der «folkets røst» blir hørt. Det er positive erfaringer fra borgerråd over hele verden. La et borgerråd drøfte hvordan

Da Spania stoppet opp

Kvinnestreikene i Spania 8. mars handlet om mer enn «bare» likestilling. 8. mars organiserte spanske kvinner for andre år på rad en stor streik i anledning dagen. Bildene av store folkemengder i de største byene har begeistret feminister over hele Europa og resten av verden. Mange har imidlertid misforstått bakgrunnen for

På en knaus over Fylkesvei 157

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Da Trevor Ford, født i Tasmania og oppvokst i Oxford, møtte Berit Elsa Ellingstad fra Nesodden i 1960, la han raskt England bak seg, og ble nesodding. Skuddet fra Amors bue resulterte i en innertier, noe som etter hvert genererte pikebarnet Ann-Turi. Jenta som etter

Gleder du deg til våren, til kommunevalget?

Fire tilfeldig valgte personer på Tangenten kafe ble stilt følgende spørsmål: 1. Gleder du deg til våren 2. Gleder du deg til kommunevalget? Maria Julnes Gram -Av med vintersko på med sommersko, sier hun, og smiler stort. Og så gleder jeg meg til opplevelsen av den første Hestehoven og Snøkløkken. Når det gjelder kommunevalg

Signalen – Politisk ledelse er dårlig på kommunikasjon. Ordfører legger ikke fram avtale, finansiering forblir ukjent. Ordfører svarer ikke

Engasjement har vist at befolkningen på Nesodden er opptatt av Signalen, hva som skjer og når det åpnes. Stedet, omtalt som "Indrefileten i Oslofjorden", er høyt skattet av befolkningen som et sted man kan tilbringe tid for avslapning og sosial glede. Hva som skjer med stedet angår befolkningen og flere føler

Kamp om brexit og EØS

Vil EU true oss med piggtrådgjerder på svenskegrensa hvis vi går ut av EØS? Det britiske beslutningskaoset om brexit setter sine spor også her i landet. Bjørgulv Braanen avslutter en lederartikkel i Klassekampen med overskriften «Nye festningsverk» med utfordringen: «Hvis flertallet i Norge sier opp EØS-avtalen, vil EU gjøre alt som

Valgfrihet kontra offentlig diktat

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnytt Et hjertesukk fra en sambygding dukket opp på skjermen i dag, forårsaket av et møte med Byggesaksveiledningen i vår egen kommune. Vedkommende hadde rådspurt seg i anledning å kunne dele en sentralt beliggende tomt med tanke på utbygging. Responsen var nedslående: «Nye direktiver fra sentrale

Kommunestyret feiler som politisk arena. Vedtak fattes uten debatt og tilstrekkelig innsikt

I lokalpolitikken er en god politisk debatt svært viktig. Skal vi velgere kunne akseptere de vedtakene som blir fattet, må vi forstå hvordan politikerne har vurdert spørsmålene. Hvilke premisser, begrunnelser og prioriteringer som har vært viktigst. Men i kommunestyret er debatten borte. Ingen stiller de viktige spørsmålene. Ingen veier synspunktene

Kronglut å ta seg fram

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningsnyt Nesoddens utfordringer i forhold til at alle boliger har akseptable sanitære forhold, blekner når man leser historien om den engelske turisten som skulle forsikre seg om at feriestedet var velutstyrt i så henseende. Historien ble sendt inn til Fellesvellets avis i september 1967    

Etterlyser trygge varslingsrutiner i Nesodden kommune

Nesoddposten har ved flere anledninger skrevet om varslingssaker. Her er ett av dem. Ni personer som har jobbet i Nesodden kommune, gikk i 2016 til det skritt å klage Nesodden kommune inn for Arbeidstilsynet. Denne saken er avsluttet, men viser med all tydelighet at så lenge de var ansatt i

Grønn omstilling – vi kommer alle sammen til å merke den

Debatten om klimaforandringer er fremdels banal. Kritikken mot våre politikere er at de ikke har forstått alvoret. De løsningene som er foreslått av Stortinget bærer stort sett preg av lappverksløsninger. De har ikke noe helhetlig fremtidsperspektiv som peker frem mot et reelt bærekraftig samfunn. Vi må forstå, at den planeten som

Mindre trafikk med Nesoddfergene?

Av Tor Fagerland, redaktør i Foreningnytt Talløse er de frosne nesoddfarerne som gjennom 53 vintre har gjenfunnet varme og kroppslig førlighet på de lakkerte benkene i det alltid godt oppvarmede venterommet til fergene. Denne velsignede mellomstasjonen på vei til halvøya 6500 meter sydover ble ferdigstilt i 1966, etter sterkt ønske fra de

Top