Du er her
Hjem > Kommunepolitikk

Nesoddposten er for alle: Ordfører feilinformerer om innbyggernes åpne talerør

Ordfører bruker Kommunestyrets talestol på negativ omtaleav Nesoddposten (NP) Nesoddposten (NP) er en avis for, av og om innbyggerne på Nesodden og skal være et bredt, åpent og deltakende talerør for befolkningen. NP er ansvarlig for egne artikler. Alle, befolkningen, alle ansatte og politikere i kommunen kan skrive i nettavisen om

Tangen sentrum – utvikling mot en steinørken?

De siste trærne i sentrum på Tangen kan ryke nå. Er strategien om knutepunkt-utbygging gått for langt? Det spør naboene til sentrumsområde seg om. Esso-tomta er i ferd med å bli bebygd med ruvende bygninger på fem etasjer, kloss inntil Tangensenteret. Ikke engang en gangsti mellom ny og gammel bebyggelse blir

Tilfeldig informasjonspraksis gjør innsyn og medvirkning vanskelig

Nesodden kommunes kommunikasjonsstrategi praktiseres lite. Informasjon til innbyggerne er tilfeldig, tildels vanskelig tilgjengelig og ufullstendig. Et lyspunkt er kommunetv. Åpenhet, deltakelse og dialog Nesodden kommune vedtok en egen kommunikasjonsstrategi i 2015. Her står blant annet: "Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen. Nesodden kommunes informasjon og kommunikasjon skal bidra til å • gi

Brudd på lov og rett i Nesodden kommune 2015 -2018

Ap, H og Miljøpartiet De Grønne har hatt det politiske flertall i denne perioden I kommunens årsberetning 2015 står det følgende under heddingen: "Tursti Skoklefald – Tangen, plan for fysisk aktivitet" ”Skoklefaldstien ble oppgradert med grusdekke, belysning og trebro over et ulendt og fuktig område. Den endelige utformingen ble gjort i samråd

Nesoddtunets cafe – Hva nå?

Vedtaket om å nedlegge cafeen på Nesoddtunet er nå endret. I møtet der nedleggings vedtak ble fattet var det mange saker oppe til behandling. Ikke alle som stemte for nedleggelse synes å ha forstått hva de var med å vedta. Alle kommunestyrets medlemmene har nå vedtatt følgende forslag: «Kommunestyret ønsker et kafétilbud på

Budsjettprosessen i Nesodden kommunestyre 2018. Hva skjedde?

I motsetning til budsjettprosessen i 2017 var det en forunderlig stillhet rundt behandlingen i 2018. Nesoddposten har spurt Claudia Behrens, kommunestyrerepresentant for Nesoddens største opposisjons parti SV, om hvordan hun opplevde prosessen. Interessant blikk bak kulissene Claudia Behrens (SV) forteller da følgende: "På første møte i november fikk alle partier komme med innspill.

Nesodden kommune går på sparebluss inn i eldrebølgen og ligger nederst på Kommunebarometeret i pleie og omsorg

Nesodden kommune ligger i år på 405. plass, og er blant de dårligste kommunene i landet på sektoren pleie og omsorg, viser Kommunebarometeret. Det er omtrent like dårlig som i fjor. Allerede om fem år vil Nesodden ha langt flere gamle innbyggere som kan trenge pleie og omsorg. Ressursene er

Nesten alle stemte for tidenes største budsjett, – uten debatt. Nesodden skal vokse raskt og spare penger

Politikerne hadde blitt enige om budsjettet på forhånd. Det ble derfor ingen politisk debatt i kommunestyret. Rådmannens budsjettforslag fikk stor applaus og lite ble endret. I de fire kommende årene skal det først og fremst investeres, og på driftsbudsjettet skal man spare så mye som mulig. Kommunens tjenester blir ikke bedre

Top