Du er her
Hjem > Kommunepolitikk

Hemmelig ordførervalg var ulovlig grunnet mangel på åpenhet, men ikke nødvendigvis ugyldig. Departementet skroter lovens krav om åpenhet.

Kommunestyret måtte stadfeste valg av ordfører og varaordfører. Departementet sier nå at hemmelig ordførervalg er gyldig hvis resultatet av avstemningen vil bli den samme med åpent valg. Departementet ser dermed bort fra krav om åpenhet i lovens forarbeider. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har fått henvendelser fra flere kommuner om gjennomføringen av ordførervalg.

Ny ordfører – Rolle og makt

Ny ordfører er Truls Wickholm med 20 av 31 stemmer i kommunestyret. Begrenset tillit og hel makt. Hva gjør en ordfører. Hva sier ordførerne 2003-2019. Valgresultat i år Truls Wickholm fikk 20 stemmer og er valgt som ordfører for perioden. Avstemningen i kommunestyret er hemmelig valg. Det er grunn til å anta

Formannskap 2019 – 2023

Formannskap er valgt og skal ledes av Truls Wickholm Formannskapet har ni medlemmer, fire kvinner og fem menn fra sju partier. Formannskapets oppgaver Formannskapet skal forberede saker for kommunestyret. Etter kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og skatteforslag før sakene legges fram for kommunestyret. Tidligere på Nesodden ble alle saker av økonomisk art, slike som

Det finnes mange former for klima

Det finnes mange former for klima. Et av dem er det kommunikative klima som våre folkevalgte har seg imellom. I det kommende kommunestyret vil det nå bli mange nye representanter. Det er da viktig at disse blir møtt på en åpen og inkluderende måte av de med mer erfaring. I det

Kommunestyret 2019 – 2023 må velge mellom elefanten i rommet og holdning mot fremmedfrykt

FrPs ordførerkandidat John Brungot har trukket seg etter at han ble valgt inn i Kommunestyret på Nesodden. Brungot er kjent som medlem av SIAN (Stopp islamifiseringen av Norge) og som sådan er han en formidler av fremmedfrykt. Kommunestyret skal behandle sak om rasisme og radikalisering senere. Kommunestyrearenaen en utfordring med

Senterpartiet og Rødt ble valgets store vinnere på Nesodden. Arbeiderpartiet gikk på en kjempesmell

Arbeiderpartiet ble valgets store taper og fikk en tilbakegang på hele 7,8 prosentpoeng. Høyre ble det største partiet på Nesodden etter en liten fremgang. Senterpartiet gjorde et brakvalg og kommer inn i kommunestyret med to mandater. Rødt gjorde også et svært godt valg og doblet antall mandater fra to til

Arbeidsforhold på Nesoddtunet i Kommunestyret etterlater uklart inntrykk

Amtaoppslag og interpellasjoner ble imøtegått av administrasjonen. Kommunalsjefen svarer på spørsmål og orienterer. Ansatte og ledelse med forskjellig syn.  Arbeidsforhold på Nesoddtunet I kommunestyret 28. august ble arbeidsforhold tema i Kommunestyret etter oppslag i Amta 24. juli hvor ansatte raser mot arbeidsforholdene. Til Kommunestyret var innsendt to interpellasjoner, av henholdsvis Tone Frønes

Interpellasjoner om arbeidsforhold for svart skjerm. Mange ubesvarte spørsmål etter siste kommunestyre.

Arbeidsforholdene ved Nesoddtunet var tema i det siste kommunestyret 28. august. Bakgrunnen var mediaoppslag i Amta i sommer og to interpellasjoner med spørsmål og forslag til vedtak. Møtet ble lukket og ikke gjenåpnet. Arbeidsforholdene ble delvis behandlet. Ubesvarte spørsmål gjenstår. Arbeidsforhold på Nesoddtunet for svart skjerm Politikere i Kommunestyret stillte spørsmål for

Forvaltning av kommunale eiendommer. Politikerne bestemmer seg etter valget.

Skal kommunens eiendommer forvaltes av kommunen eller et kommunalt selskap på konkurransemarkedet? Nesoddposten publiserer liste over eiendommer og ordførerkandidatenes svar. Tangenten A/S eiendomsselskap ble vedtatt opprettet i desember 2019. Formålet er å legge eiendommer som ikke er formålsbygg inn i eiendomsselskap for å tilpasses konkurransemarkedet. Administrasjonen er i gang med gjennomgang av

Politikerlønninger på Nesodden 2011 -2019

Før valget i 2011, fungerte den tidligere ordningen slik at ordførerens lønn kun skulle være 2.7 ganger kommunal minstelønn. En kobling til kommunal minstelønn som innebar at ordføreren ikke fikk høyere lønn uten at kommunens lavest lønnede også fikk mer. I denne ordning lå en solidaritet med de som tjener minst,

Budsjettsituasjonen ved Nesoddtunet sykehjem

Først foreslås det i Nesoddtunets budsjett for 2019 å kutte med 5 millioner kr. så tilbakeføres 2,5 millioner. Men et nytt kutt på 2,5 millioner ligger da fortsatt igjen til vurdering i andre kvartal for 2019. På spørsmål fra Nesoddposten ad. dette nye kuttet svarer kommunalsjef Anita Nilsen den 12.6.2019, på

AP, FrP, KrF og Venstre sier ikke hvilke eiendommer de vil legge inn i vedtatt eiendomsselskap

Velgerne kan bli ført bak lyset av politikernes unnfallenhet. Kommunale eiendommer vedtatt lagt ut på konkurransemarkedet. Uklart hvilke eiendommer det gjelder. Uavklart eiendomsportefølje før valget Tangenten A/S et kommunalt eiendomsselskap ble vedtatt opprettet av Kommunestyret 19. desember i fjor. AP, Høyre, FrP, KrF, MdG og Venstre stemte for opprettelse av et eiendomsselskap. Rødt og

Top