Du er her
Hjem > Leserinnlegg

Barnefattigdom – det nye moteordet?

I kommunestyremøte på Nesodden 5 September 2018 sto barnefattigdom på agendaen. I lengre tid har det vært mye snakk om barnefattigdom i den offentlige debatten. Og snakk var alt det ble til i Nesodden kommunestyre også. Fine formuleringer løser ikke problemene til de som ikke har penger til å delta i felleskapet . Fine

Ryktespredning av ordfører og varaordfører

For første gang i varslingsutvalgets historie blir en sak bekjentgjort offentlig. Under «drøftinger av etisk reglement» i Formannskapet 29/8 brukte ordfører Wickholm og varaordfører Adland anledningen til å lansere et stort problem med at en politiker var meldt inn for varslingsutvalget for brudd på det etiske reglementet. Det er fritt

Enda mer spesialbehandling av Tjersland

Det var stort leven rundt riving av Signalen og «anbudsrunden» som ble laget slik at bare en tilbyder stod igjen. Opplegget ble sterkt kritisert for å favorisere den foretrukne aktøren og være et opplegg som de facto forhindret konkurranse. Nå kaster også Tjersland kortene og skriver at han ikke klarer

Misbruk av varslingsutvalg

Varslingsutvalget i Nesodden kommune har mottatt en varsling mot Rødt for «brudd på kommunens etiske reglement» Saken handler opprinnelig om alvorlige tilfelle av omsorgssvikt på en kommunal institusjon som nettavisen Nesoddposten skrev om offentlig i vår. Se: http://nesodden.roedt.no/wp-content/uploads/2018/04/Nesodden.pdf Det blir spesielt å bruke et varslingsutvalg til å klage på oss som vidrebragte

Forsterkede boliger og samarbeid

Løesfeltet har store utfordringer med rus. Kommunens initiativ for å bygge tre forsterkede boliger andre steder i kommunen er et sent, men godt tiltak.  For beboerne er det et viktig helsetiltak med flytting og integrering i nytt bomiljø.  Samarbeid mellom beboere og nabolag er et viktig element for å få til

Framsynt landsmøte i Norges Bygdekvinnelag

Rundt 100 bygdekvinner fra hele landet var samlet da Norges Bygdekvinnelag holdt landsmøte i Harstad i Troms første helga i juni. På akershusbenken satt sju engasjerte delegater som representerte og la fram forslag og saker på vegne av 22 lokale bygdekvinnelag med ca 1100 medlemmer i Akershus. Irene Furulund fra

ÅPENT BREV TIL NESODDENS POLITIKERE OG RÅDMANNEN

Kjære partipolitikere! Som en bekymret innbygger henvender jeg meg til respektive partier - med fokus på: Trafikksikkerheten på Nesodden Statens vegvesen og AFK sitter på pengesekken, men det er kommunen som er ansvarlig for planer og prioriteringer - og ikke minst trafikksikkerheten. Både Miljøverndepartementet, Statens vegvesen og fylkespolitikere har tidligere gitt meg klare signaler på

Nasjonale retningslinjer for etablering av mobile basestasjoner versus helseaspektet (EMF)

► Du kan ikke se det ► Du kan ikke lukte det ► Du kan ikke smake det Hvorfor forslag? I dagens trådløse samfunn utgjør strålingen - både høyfrekvent og lavfrekvent - fra sterke ikke-ioniserende elektromagnetiske felt, en stadig større trussel mot mennesker, dyr og miljø. Mangel på nasjonale retningslinjer gjør at planlegging mht. plassering

Top