Du er her
Hjem > Leserinnlegg (Page 2)

Kampen om Nesoddens sjel fortsetter

Kommuneplanen er kommet til ny behandling etter høringsrunden i sommer. Innsigelsene fra høyere myndigheter er det jobbet mye med og mye dokumentasjon er laget. Planen fikk overraskende mange høringssvar fra innbyggerne. Av endringene som ble ønsket i de mange hundre høringssvarene fra innbyggere er så langt vi kan se, 2 tatt

Hva er mål eller målestokk for kvalitet i barnehager?

Av Lise Tjernshaugen barnehagelærer, styrer og tidligere eier av barnehage HVA ER KVALITET FOR BARN? I Nina Sandbergs leserinnlegg (NS), tidligere ordfører for Ap; «Gode barnehager til alle barn», repeterer hun et splittende budskap. (Amta 04 desember 2018) Et budskap som inneholder så mange diskriminerende faktorer at det for leserne burde avklares

Døgnlegevakt – hva skjer?

Ordfører Truls Wickholm (Ap) gikk senhøstes i fjor ut i Amta med at han nå ville utrede spørsmålet om døgnlegevakt og Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) på Nesodden. Er det  en taktisk operasjon fra AP, som sammen med Høyre hindret nettopp at dette skulle skje i 2014? Om det er et reelt ønske

Hva skjer med kantina på Nesoddtunet?

Nå er det sendt ut en spørreundersøkelse til pårørende og beboere på Nesoddtunet i forhold til behov og ønsker om kantinedrift. Nesoddtunets Venner og «Kafeentusiastene» er ikke blitt spurt, og jeg lurer veldig på hvor mange av beboerne som kan svare på en spørreundersøkelse (Questback) på egenhånd? Vi er jo

Båndtvang?

Jeg viser til Oslo kommunes vedtak om ekstraordinær båndtvang pga store snømengder: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/dyr-i-oslo/hundehold/ekstraordinar-bandtvang-article101604.html Hva gjør Nesodden kommune? Finner ingenting på kommunes nettside. Det er mange som lar hundene sine løpe løs uten å bry seg om andre. For en uke siden gikk en mann med løs fuglehund forbi huset mitt. Hunden

Gjennomsnittet er bra!

«Gjennomsnittet er bra,» som kjerringa sa, hu låg med hue i steikommen og beina i frysern. Kjell Gudmundsen (H) (AMTA nett 25/1-19) forstår ikke hva vi gnåler om når Nesoddskolen drives ekstremt billig og vi likevel får gode resultater på nasjonale prøver. Gudmundsen sammenligner skolen med en «bedrift, en organisasjon, en familie

Nesoddskolen: Nyansering eller tåkelegging?

Etter flere henvendelser fra foreldre med barn som ikke har fått ønsket oppfølging i Nesoddskolen var det befriende med å lese oppslagene med Utdanningsforbundet. Kommunalsjef Ronny Trogstad gikk til motangrep med det han kaller en nyansering av bildet av Nesoddskolen. «Nyanseringen» starter med: "Påstanden fra Utdanningsforbundet om at Nesodden er en

Deres taushet sier mer enn 1000 ord

Jeg tror ordfører Wickholm på Nesodden er en mann med relativt gode instinkter. Det er ikke så lenge siden at han, hånd i hånd med sin politiske bestevenn Erik Adland, gikk ut med en plan for massiv utbygging av Nesodden. Etterpå ble det stille. Veldig stille. Jeg tror Wickholm har

Konstant sparebluss i Nesodd- barnehager/skoler!

Leder- og nestleder i Utdanningsforbundet påpeker, med rette, alarmerende mangler i den kommunale politiske- og administrative forvaltningen på Nesodden. «Spareblusset» angår ikke kun skoler. Men hele etaten! I den forbindelse ønsker jeg i all offentlighet å stille spørsmålstegn ved gjeldende praksis. Om kommunen; «holder seg innenfor landets lover og regler»? Egne personlige

Hvordan behandler AP kritiske røster i kommunen?

Utdanningsforbundet har tatt opp den kritiske ressurssituasjon i Nesoddskolen. Lederen av skole og oppvekstkomiteen er AP-representant og en av de mest sentrale arbeidsgiverne for Nesoddskolens lærere.  Hun skriver: «..at lærerne tillitsvalgte mener lærerne bidrar lite er mildt sagt overraskende.» «I mitt hode representerer lærerne kommunen, og jeg blir bekymret når jeg leser at

Utdanningsforbundet utfordret kommunepolitikerne til konstruktiv debatt – Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst valgte å svare

Ronny Trogstad skriver i sitt svar til oss at han «møter dedikerte lærere som har høye ambisjoner på vegne av sine elever, sine kolleger og seg selv». Vi er enige i flere av aspektene som Trogstad trekker fram. Enkeltstående rapporter vil aldri kunne fange hele bildet av situasjonen. Det har gjennom

Hvor ble markaloven av?

MDG framhevet hvor viktig avtalen med Høyre og AP etter valget i 2015.   Der stod det flere pene miljøformuleringer. Den viktigste var kanskje: - Forsterket vern av Nesoddmarka. Etter modell av Oslo, med egne verneområder. Dette ble konkretisert i kommunestyremøtet i desember 2015 med følgende vedtak fremmet av de samme tre

Ryddighet i debatten om skolestruktur

I et innlegg i AMTA (https://www.amta.no/debatt/politikk/nesodden/enighet-om-skolestruktur-pa-nesodden/o/5-3-500580?fbclid=IwAR3_9VCSeAnPlemshjwEy7vAsyC8px5LFhX6CKAZmPrdgGpXnWaa-ORnkI4) påstår Solum friskt at Rødt «slår fast at alle partier unntatt dem er enige om å bygge en ny, stor felles ungdomsskole» . Det skriver vi slett ikke. Rødt har derimot i et tidligere leserbrev korrigert påstanden i artikkel i AMTA om at det var

Ikke enighet om ny skolestruktur

AMTA skriver i intervju med Wickholm 17 desember at «alle partier» var enige om å utrede ny skolestruktur. Nei, Amta, det er ikke enighet om å bygge ny, stor, felles ungdomsskole til erstatning for de eksisterende. Rødt anser at en  felles ungdomsskole på Nesodden istedenfor de vi har nå, vil bli

Top