Du er her
Hjem > Miljø

Orker vi å redde jorden? Klimakrisen krever en innsats av deg og meg, vi må endre livene våre. Vil vi det? Klarer vi det?

Jordoppvarmingen er så truende at vi må sette alle kluter til for å få til raske endringer. Men endringer kan være smertefulle og vanskelige å gjennomføre for oss alle. Når myndighetene forsøker å tvinge oss inn i nye spor, kan mange bli sinte og glemme hva målet egentlig var. Det

Handlekraftig EU-direktiv

Til alle plastprodusenter: betal både for innsamling og sluttbehandling av plastavfall! Av Dag Seierstad Det er ingen tvil om at vi drukner i plast. Noe plast gjenbrukes, noe forbrennes, men det meste deponeres eller havner i naturen, til lands eller til havs, der det kan ta århundrer før plastavfallet er brutt ned så

Kamp om plastpolitikk

Hvis forurenseren skal betale, hvem skal da betale for å bli kvitt plastavfallet? Kamp om plastpolitikk Av Dag Seierstad Nesten all plast som er produsert, fins fortsatt – enten som plastavfall i havet, som mikroplast i fiskemager og på middagstallerkene våre eller som kjemikalier med ukjente langtidsvirkninger. Seierstad er utdannet fysiker og har undervist

Internasjonal pilot: Nesodden Judoklubb

Av Inger Johanne Norberg Nesodden judoklubb har siden 2001 hatt et treningstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Klubben er en pionér i Norge og internasjonalt. Helgen 23. til 25. september arrangerte klubben internasjonal treningsleir for judoutøvere med funksjonsnedsettelse. Rundt 40 deltakere møtte opp. Nesodden judoklubb mener at tilbudet er så viktig

Kvalitet og fagkompetanse: Helse- og omsorgspolitikerne er i mot gjeldende praksis.

MILJØ & HELSE av Inger Johanne Norberg Beate Fahre, leder av Helse- og omsorgsutvalget (HO-utvalget) sier at kvalitet og fagkompetanse alltid må vektlegges vesentlig tyngre enn prisen på tjenesten,  "- bare da får vi etter mitt syn det økonomisk mest fordelaktige tilbudet." Bakgrunn: Nesodden kommune har en heldøgns omsorgstjeneste på anbud hvor pris ble

Innbyggere på anbud. Prisen avgjør.

Heldøgns omsorgstjeneste på anbud. Prisen er avgjørende for valg av tjenesteytende firma. "Jeg savner mamma" Jeg har en ung venn blant en liten gruppe venner som er litt usedvanlige venner. Venner jeg ikke kan be på middag fordi huset mitt ikke er tilpasset deres behov verken med universell utforming eller forutsigbarhet. Venner

Gratulerer til alle folkebibliotek. Gratulerer til oss alle!

Folkebibliotekene hadde 23 millioner besøk i 2015. Det er ca. en million flere besøk enn året før. Bibliotekbesøk: 2015: 23,1 millioner 2014: 21,9 millioner 2013: 21,3 millioner 2012: 21,3 millioner 2011: 22,4 millioner 2010: 22,3 millioner Hver nordmann besøkte i gjennomsnitt et folkebibliotek 4,4 ganger. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning: 12.028.030 løste billetter på norske kinoer i 2015. 5.770.032 deltok på gudstjenester

Gratulerer til alle folkebibliotek. Gratulerer til oss alle!

Folkebibliotekene hadde 23 millioner besøk i 2015. Det er ca. en million flere besøk enn året før. Bibliotekbesøk: 2015: 23,1 millioner 2014: 21,9 millioner 2013: 21,3 millioner 2012: 21,3 millioner 2011: 22,4 millioner 2010: 22,3 millioner Hver nordmann besøkte i gjennomsnitt et folkebibliotek 4,4 ganger. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning: 12.028.030 løste billetter på norske kinoer i 2015. 5.770.032 deltok på gudstjenester

Top