Du er her
Hjem > Notis

Tangenten A/S -Gjennomgang av eiendomsportefølje

Administrasjonen arbeider med eiendomsporteføljen i det kommunale eiendomsselskapet. Formålsbygg og skolebygg skal ikke omfattes. Kanskje Linaro. Kommunalsjef Anne Dybevold i Nesodden kommune melder at det skal gjøres en gjennomgang av kommunens eiendommer. Nesoddposten har spurt hvilke bygg og eiendommer som er aktuelle for å legge inn i eiendomsselskapet Tangenten A/S. Nesoddposten har også ønsket å få en liste over kommunale bygg og eiendommer. Dybevold svarer gjennom kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk: " -Vi skal ha en gjennomgang av dette. Formålsbyggene og boliger skal i hvert fall ikke med i as-et. Linaro kan være en aktuell kandidat for å være med. Tomta til Nesoddtangen gård er kjøpt i en samkjøpsavtale mellom staten og Nesodden kommune innenfor ordningen «statlig sikring». Det innebærer at den må brukes til allmennhetens beste. Vi har oversikter over anlegg vi eier, men disse er ikke delt inn etter brygge, skog etc. Det vil bli foretatt en helhetlig vurdering av hvilke eiendommer/ bygg som skal inngå i AS'et. Det er ikke satt opp en endelig fremdriftsplan for dette."

Extinction Rebellion vurderer nytt lokallag på Nesodden

Tirsdag før påske var den nye organisasjonen Extinction Rebellion invitert til å holde foredrag på Tangenten i regi av Nesodden Miljøpartiet De Grønne. Interessen var formidabel og foredragsrommet var fylt til randen. Foredragsholdere var de to lederne i organisasjonen, Stein Leikanger og Inger Østenstad. Etter en kort innledning av undertegnede, leder i Nesodden MDG, satt forsamlingen som fjetret i to timer, mens XR la frem alvoret i klima- og miljøutfordringene verden og Norge står overfor. Leikanger mener forskerne underkommuniserer alvoret, for å ikke skremme, og at tallene viser at utviklingen går betydelig raskere enn worst case scenariene. XR er en internasjonal bevegelse som ønsker å vekke sivilsamfunn og myndigheter, og som er villig til å bruke ikkevoldelig sivil ulydighet for å få frem budskapet. XR ser på seg selv som en borgerrettighetsbevegelse, mer enn en ny miljøorganisasjon. De mener at myndighetene har sviktet sitt ansvar overfor egne borgere, noe som gjør at sivilsamfunnet nå må kreve en endret kurs. Første store aksjonsuke, både i Oslo og internasjonalt vil være nå i påske. Vi i Nesodden MDG ønsker den nye organisasjonen velkommen, selv om de av naturlige grunner vil ha til dels noe annet fokus og arbeidsmåte enn oss. Det er heller ikke sikkert vi vil være enige i alt denne organisasjonen står for. Uansett må debatten nå flyttes. Utviklingen går

Signalen: Åpner 28. mai

Dag Tjersland bekrefter åpning 28. mai. Dag Tjersland besvarer Nesoddpostens (NP) spørsmål om åpning: " -Jeg bekrefter at vi skal åpne 28 mai." Bakgrunnen for spørsmålet er Formannskapets protokoll fra 20. mars som sier at: "Orienteringer Ordfører orienterte om at aktørene bak Signalen Sjøbad melder at prosjektet er i rute, og at de vil gi informasjon til publikum gjennom sin facebookside. Endelig bekreftelse på planlagt åpningsdato vil gis 1. april." NP kunne ikke finne bekreftelse verken på kommunens sider eller på Signalen Sjøbads facebook, men ingen grunn til bekymring. Dag Tjersland sender informasjon mens han sitter i byggemøte og forteller at tak og at bærekonstruksjonen av stål er ferdig og er under maling. Betongen, som er avhengig av nedbørsfritt vær, kommer tirsdag til uka og uka etter starter monteringen av bærekonstruksjon og tak. - Som skal huse et serveringsted til forsommeren. Følg med her: https://www.facebook.com/signalensjobad/ Bilde Crux arkitektur

Nesodden fikk 45 millioner i overskudd i 2018 – de skal gå til investeringer i skole, omsorg og idrett

Det ligger en gladmelding på kommunens hjemmesider: Kommunenes netto driftsresultat for 2018 ble på hele 44,7 millioner kroner. Det er nesten en dobling av resultatet i 2017. Hovedårsaken er økte skatteinntekter på 20 millioner kroner. Rådmann Wenche Folberg sier: – Resultatet skyldes god og målrettet økonomistyring, samtidig som kommunen har hatt en positiv utvikling i skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Hun mener også at tett samhandling med ansatte, tillitsvalgte og politikere har vært viktig for å oppnå det gode resultatet. Uventet stort overskudd Det var budsjettert med et overskudd på seks millioner. Før jul ble det anslått at overskudd ble på 10-13 millioner. Det vil si et null-resultat siden budsjettet er på totalt 1,3 milliarder. Men anslagene var ikke riktige. – Et resultat på 3,2 prosent er svært gledelig, sier ordfører Truls Wickholm. Han mener det skyldes god økonomistyring fra administrasjonen. Kommunens virksomhetsområder går i pluss med til sammen fire millioner kroner. Går til investeringer Ordføreren har klare planer for hvordan overskuddet skal brukes: – Resultatet er særlig gledelig fordi det er dette som gir oss muskler til å ta helt nødvendige investeringer i skole, eldreomsorg, og idrettsanlegg.

Sosiale medier – når mindre er mer

Mindre bruk av sosiale medier kan øke lykkefølelse ifølge et nytt studie fra USA Forskere fra universiteter i Stanford og New York gjennomførte et eksperiment på over 2500 frivillige som gikk med på å deaktivere deres Facebook-kontoer i fire uker. Etter fire ukers periode uten Facebook fant forskerne ut at det hadde en positive effekter på de frivillige. Ikke overraskende økte det mengden tid de brukte til andre aktiviteter, for eksempel å se på TV eller sosialisere seg med familie og venner. Det økte også følelse av velvære. Studien viste også at det å være uten Facebook reduserte tiden folk brukte på nettet inkludert bruken av andre former for sosiale medier. Interessant nok etter at eksperimentet var ferdig fortsatte deltakerne å bruke mindre tid på Facebook enn de hadde gjort før prøveperioden. Last ned undersøkelsen som pdf på  Stanford University Kilde: EMR Australia

Top