Du er her
Hjem > Redaktørens valg

Tilfeldig informasjonspraksis gjør innsyn og medvirkning vanskelig

Nesodden kommunes kommunikasjonsstrategi praktiseres lite. Informasjon til innbyggerne er tilfeldig, tildels vanskelig tilgjengelig og ufullstendig. Et lyspunkt er kommunetv. Åpenhet, deltakelse og dialog Nesodden kommune vedtok en egen kommunikasjonsstrategi i 2015. Her står blant annet: "Åpenhet og dialog skal prege all kommunikasjon med omverdenen. Nesodden kommunes informasjon og kommunikasjon skal bidra til å • gi

Nesten alle stemte for tidenes største budsjett, – uten debatt. Nesodden skal vokse raskt og spare penger

Politikerne hadde blitt enige om budsjettet på forhånd. Det ble derfor ingen politisk debatt i kommunestyret. Rådmannens budsjettforslag fikk stor applaus og lite ble endret. I de fire kommende årene skal det først og fremst investeres, og på driftsbudsjettet skal man spare så mye som mulig. Kommunens tjenester blir ikke bedre

Strenge regler for fremtidig utbygging

Kommunen står ikke fritt til å planlegge utbygging og vekst på Nesodden. Statlige og regionale retningslinjer fastsetter at arealbruken skal styres mot fortetting. Det må bygges tettere for å få flere mennesker og aktiviteter inn på allerede bebygd areal. Samtidig skal kollektivtilbudet bedres, og det skal legges til rette for å

Not in my back yard

=Av Truls Aslaksby= Alle kjenner vel dette uttrykket. Hvor det kommer fra, vet jeg ikke, bortsett fra at det nok er amerikansk – «back yards» er vanlige i villaforstedene der. Hva det betyr (sier Makta): At du som protesterer mot et lokaliseringstiltak, bare tenker på deg selv: Bare ikke der jeg bor.

Top