Du er her
Hjem > Redaktørens valg

Strenge regler for fremtidig utbygging

Kommunen står ikke fritt til å planlegge utbygging og vekst på Nesodden. Statlige og regionale retningslinjer fastsetter at arealbruken skal styres mot fortetting. Det må bygges tettere for å få flere mennesker og aktiviteter inn på allerede bebygd areal. Samtidig skal kollektivtilbudet bedres, og det skal legges til rette for å

Not in my back yard

=Av Truls Aslaksby= Alle kjenner vel dette uttrykket. Hvor det kommer fra, vet jeg ikke, bortsett fra at det nok er amerikansk – «back yards» er vanlige i villaforstedene der. Hva det betyr (sier Makta): At du som protesterer mot et lokaliseringstiltak, bare tenker på deg selv: Bare ikke der jeg bor.

Top